Wat het ons van die Heilige Gees geleer sover?

 

Gebed

Skriflesing

Daar heers verwarring in die Sinar vlakte. Die bouwerk is tot stilstand geruk, want skielik kan die handlangers nie die messelaars verstaan nie. En by die huis verstaan mense wat vir jare saam gebly het, nie ‘n woord wat die ander sê nie. Die halfgeboude toring is die getuie van die verwarring wat daar onder mense was. ‘n Babelse verwarring!

# Waarom die verwarring?

Wat het die Here gedryf tot die punt waar hierdie verwarring onder mense nodig was? #

Die antwoord kry ons in die vorige hoofstuk. Half in die verbygaan lees ons in 10:8 van ‘n man met die naam Nimrod. Die Bybel sê, hy was die eerste maghebber op aarde.

Nou ‘n maghebber is iemand wat mag en roem en geld en status begeer. Daarom was Nimrod waarskynlik die hoofargitek van die toring van Babel. En die plan was eenvoudig. Kom ons bou ons eie koninkryk! Kom ons bou ‘n toring wat tot by God kom! Die woord Babel beteken hek of ingang tot God!

Die toringbouers wil maghebbers wees wat hulle eie reëls en wette kan maak of breek.

En toe God sien waarmee die mens hulle besig hou, het Hy afgekom (vers 7). Ironies, hulle dink hulle kom naby God met hulle eie indrukwekkende bouwerk, maar God moet afkom om te sien waarmee is die mensies besig. En God stop die bouwerk in sy spore, deur eenvoudig verwarring te bring met taal. En toe hulle mekaar nie meer verstaan nie, kon hulle nie verder aan hul koninkryk bou nie.

Dit, liewe kind van die Here, was die begin van ‘n wêreld van twee koninkryke. As Adam en Eva gehoorsaam gebly het en die sonde nie die wêreld ingekom het nie, was daar net een koninkryk, God se koninkryk. Dan het ons almal gebou en gewerk aan God se Naam en Sy koninkryk. Maar nadat Kaïn sy boetie Abel vermoor het (omdat hy jaloers was op sy boetie se koninkryk) sien ons die rimpeleffek van sonde. Tot by ‘n toring wat simbolies wys na mense se lewenslange behoefte aan ‘n eie koninkryk!

So is daar vandag # 1) die koninkryk van die wêreld en 2) die koninkryk van God. En hierdie twee koninkryke is onversoenbaar en staan lynreg teenoor mekaar. Jy bou saam aan die een of die ander. Elkeen van hierdie koninkryke het ‘n hoofstad.

Liewe kind van die Here Jesus, hierdie lewe is # ‘n keuse tussen twee koninkryke.#

Ons sien duidelik in ons land hoe mense Babel kies en aan Babel bou. Bedrog, verdeeldheid, geweld, jaloesie, immoraliteit en onreg word daagliks gebou in ons land. En Babel kry bouers by. Bouers wat God se koninkryk verruil vir mag en status en roem.

Ons hoor hoe die Babel-bouers nou feitlik daagliks skree:

En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is die propaganda van Babel! ‘n Koninkryk waarin mense mekaar vertrap om belangrik te wees en bo uit te kom. Dit gaan oor mense se koninkryke en nie oor God se koninkryk nie! En die hartseer is dat Christene begin saam skree en deelneem aan hierdie wêreldse propaganda wat wil verdeel en verwoes en vernietig!

Daarom kom God af in Babel om mense te stop en kom die Here Jesus af in Bethlehem om ‘n ander koninkryk op aarde te vestig. Ons Here Jesus sê, My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie! Ons Here Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God!

Kind van die Here, moet asb nie help bou aan Babel nie. Stel ‘n filter daarteen op, want dit is die strategie van die duiwel wat wil verwoes en vernietig! Bid vir die geestelike onderskeiding om vir God se koninkryk te kies en die koninkryk van die bose te ontbloot. Bid om die onderskeiding om te weet, God se koninkryk gaan nie oor ‘n kleur nie, maar oor ‘n hart! En ons God se koninkryk word nie gebou met geld en stene nie, maar met liefde en met mense!

Dit is net die Gees wat hierdie insig kan bring. Ek moet erken vanmôre dat dit vir my ongelooflik moeilik is om aan God se koninkryk te bly bou terwyl die toringbouers raas en rumoer en beledig. My sondige geaardheid wil terug skel. Maar ek weet, as ek dit doen, bou ek saam met Babel! Ek het die vervulling met die Gees nodig ook in hierdie aspek van my lewe om ‘n koninkryksbouer te wees.

Petrus het hiermee gesukkel. Maar die Gees het sy lewe omgedop het met ‘n visioen. Die Heilige Gees het vir Petrus gewys dat rein en onrein nie ‘n velkleur ding is nie, maar ‘n keuse vir of teen God se koninkryk! En Petrus kon uitroep in # Handelinge 10:34: “Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is.” Die Heilige Gees het Petrus leeg gemaak van Babel en vol gemaak met Jerusalem! Dit is ons roeping as Geesvervulde mense vandag in ons land om aan God se koninkryk te bou.

# Wat van jou?

Maar die verhaal van die twee koninkryke kom baie nader as net die groepering van mense. Die Heilige Gees wys ook op twee koninkryke dikwels in ons eie lewe. Aan wie se koninkryk is jy besig om te bou?

Jy sien, ek verstaan vandag iets van die Heilige Gees baie beter. Ek verstaan waarom is baie gemeentes en Christene kragteloos en maak hulle geen verskil in God se koninkryk nie. Want jy sien, die Gees van God bou nie saam aan jou eie koninkryk nie! Die Heilige Gees gee net krag vir mense wat eerste aan God koninkryk wil bou.

En dan, wanneer jy allereers God se koninkryk soek, dan sal Hy ook al die ander dinge gee en voorsien wat jy nodig het in jou eie stukkie van God se koninkryk.

Mag die Heilige Gees ons leeg maak van ons eie selfsugtige drange en begeertes en ons vul met ‘n begeerte om God en sy koninkryk eerste te stel in elke deeltjie van ons lewe. “Nee, soek allereers die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Gebed:

Gees van God, U wys vir ons, soos vir Petrus, ‘n visioen van twee koninkryke vanmôre. Babel se koninkryk is maklik om raak te sien. Dit irriteer ons, dit betrek ons by die vernietiging en beswaddering. Maar ons kies vir U koninkryk wat ver groter en breër is as wat die oog kan sien of beoordeel.

Ons bely vanmôre eerlik dat ons natuurlike instink is om ons eie koninkryk te soek bo U koninkryk. Ons spandeer selfs baie meer krag en tyd en geld daaraan.

Maar die Woord en die Heilige Gees konfronteer ons vanmôre met ons eie bouwerk. Vergewe Here, waar ons dikwels meer bekommerd is oor ons eie toring as U koninkryk. Leer ons Heilige Gees die onderskeid sodat ons die twee koninkryke duidelik sal raaksien in die keuses wat ons maak. Vul ons met krag en liefde en selfbeheersing om in U koninkryk te bly werk. Word U groter en ons kleiner. Help ons allereers U koninkryk soek. En dankie vir die belofte, dat as ons dit doen, sal U sorg ook vir al die ander dinge wat ons nodig het. Amen.

Seën

Volgende week as die Here wil praat die Woord met ons oor die Heilige Gees en tale.

Mooi week!