(Preek deur ds Retief Botha, 9 Julie 2017)

SKRIFLESING: Jes 60

Hierdie teks is deel van die sg Derde Jesaja (Jes 56-66).
Tweede Jesaja 40-55 het vir die ballinge daar in die vreemde Babilon beloof dat hulle eendag sal terugkeer na hul geliefde Jerusalem.
En daar is vir hulle baie beloftes gemaak van voorspoed.
Van hierdie beloftes het daar egter nie veel van tereg gekom toe hulle in die harde werklikheid van die verwoeste Jerusalem terug kom nie.
Daar was vyandskap, armoede en moedeloosheid.
Die ruϊnes wat net te veel van rommelhope.
En hulle het moedeloos hul koppe toegetrek op hierdie nagmerrie.

Die Derde Jesaja kom verseker hulle nou daar tussen die teleurgestelde ruϊnes van God se voortdurende teenwoordigheid.
Hulle moet weer moed skep.
Hulle moet die agente word van verandering.
Hulle moet die lig bly dra.

Waar is hierdie preek gebore?

Hierdie preek is gebore tydens die Vrystaatse Sinode toe die teks daar gelees is.
Die leuse van die Vrystaatse kerk is “Lig in die duisternis”.
En die simbool van die kerkverband is ’n brandende lig.
Maar dit is doelbewus nie net ’n kers nie, maar wel ’n fakkel.
Waarom? Want ’n fakkel word gedra. Mense/gelowiges moet die lig van die Evangelie dra – na elke uithoek en stegie van die donkerte van die lewe.

Tema: “Staan op! Laat skyn jou lig!”
Wat is die eerste ding wat jy doen as jy in die middel van die nag wakker skrik vanuit ’n aaklige droom? … Presies! Die meeste van ons sal vir die ligskakelaar soek.
Ons rationele brein sal sê: “Dit is net ’n slegte droom. Daardie monster en daardie angs is net denkbeeldig. Trek net weer jou kop toe onder die donker komberse.”
Maar ons liggame reageer spontaan anders: jou hart klop en bons, jou are is oopgeswel vir die bloed om so vinnig as moontlik by jou voete en hande uit te kom. Jou longe werk alreeds oortyd as reaksie op hierdie vrees. Die adrenalien-klier het jou liggaam alreeds gereed gemaak vir die normale reaksie op hierdie dreigende monsters.
Jy is gereed om op die normale bedreigende-impulse te vlug of te veg.
So – jy doen die normale ding: Jy sit die lig aan!
En jou liggaam kan herstel van die skokkende “bedreiging”.

Van die vroegse tye af het mense lig gesoek as die donkerte hulle bekruip het: om die kampvuur, met ’n kers, ’n lamp… ’n fakkel.

Die fakkellig help jou om seker te maak van die bedreiging of van die feit dat daar hoegenaamd nie rede is om bedreig te voel nie.

Ons teksvers sê:
Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. (:1)

Letterlik staan daar:
Staan op! Laat skyn jou lig!

Jy wat verpletter en teleurgesteld op die grond lê, staan op! Dit is ’n geestelike opdrag.
Ons kan maklik masochisties en selfbejammerend op die grond bly lê …. en bloot net simpatie soek.
Die Here sê: Staan op! Dit is ’n opdrag.

Jy wat oorweldig is deur die donkerte en angsbevange jou kop onder die komberse wil toetrek, “laat skyn jou lig!”. Ook ’n opdrag.

Ons situasie in SA maak dat ons polities, ekonomies en maatskaplik kan identifiseer met die moedeloosheid van die teruggekeerde ballinge in die ruϊnes van Jerusalem.

Ons is teleurgesteld in ons konteks. Ons het gehoop dit gaan anders wees.
En ons voel of dit ook al donkerder raak.

Vers 2 praat van die “donkerte oor die aarde, die duisternis oor die nasies”.

Ons sal egter versigtig moet wees daarvoor dat ons nie die konteks se uitdagings en geestelike donkerte te veel vermeng nie.

As dit polities of ekonomies donker raak (volgens ons standaarde), dan beteken dit nog nie dat dit geestelik donker raak nie.

Partykeer is die fisiese teleurstellings juis die teelaarde vir die geestelike werklikheid wat kan bloei.

Ek dink ons kry ook in die teks die vermenging van die fisiese en die geestelike werklikhede.

Tweede Jesaja het fisiese voorspoed voorspel. En dit het nie gebeur nie.
Derde Jesaja voorspel ook (nog ’n keer) voorspoed met sterk ekonomiese metafore van waardetoevoeging:
Ek gee vir jou goud in die plek van brons, silwer in die plek van yster, brons in die plek van hout, yster in die plek van klip. Ek laat vrede oor jou regeer, Ek laat geregtigheid jou bestuur. (:17)

Maar nooit het Jerusalem ’n florerende ekonomiese wêreldstad geword nie.
Jerusalem was nooit die Wall Street of Internasionale Bank van die wêreld se ekonomie nie.

Maar Jerusalem was wel die geboorteplek van vrede en geregtigheid.
Jesus, in Jerusalem, het vrede en geregtigheid na die wêreld gebring.

En dit maak dat ek geneig is om die voorspoedsbeelde hier meer geestelik te wil interpreteer.
Ons het ook ’n gereformeerde weerstand teen voorspoedsteologie. Die Here het nie vir die volk hier monetêre rykdomme voorspel nie.
Wel geestelike rykdom.

Die belangrike in hierdie teks is drie-ledig:

1. Die gelowiges moet die lig laat skyn en
2. Die gelowiges moet verwag dat ander mense sal wil kom assosieer met die lig.
3. Die hele beweging gaan om die eer van God.

1. Ons teksvers sê: “Laat skyn jou lig:
Hoe kan ons die lig laat skyn?
Self het ons tog nie enige lig nie.
Ons is nie eie klein kragsentrales en ingeboude spreiligte nie.

Wat egter wel waar is, is die feit dat ons vir God ken.
En dit is sy “magtige teenwoordigheid wat die lig bring” (:2)

Die Hebreeus hier praat van God se “kabood”.
Dit gaan om Sy glorie, Sy heerlikheid, Sy magtige teenwoordigheid.

Waar God kom, daar verander dinge.
Waar God is, daar is dinge anders.
Waar gelowiges God se teenwoordigheid raaksien, daar bly dit nie donker nie.
Waar gelowiges God se teenwoordigheid erken en glo, daar breek die lig helder deur.

En dit is die roeping van die kerk.
Erken God se magtige teenwoordigheid – en dit bring lig in jou donkerte.
Deel die oortuiging van God se hier-wees met ander – en sien hoe dit al ligter word.

Die beeld hier is niks anders nie as die son wat vanuit die donkerte van die nag met ’n helder glans vanoor die oostelike horison verskyn.

Jou son en jou maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou ‘n ewige lig wees, jou dae van smart is verby. (:20)

Waar daar donkerte was, daar skyn die Here se glorie verhelderend in op die situasie.

En dit begin by geloof. Geloof wat die werklikheid van God se teenwoordigheid erken.

Maar dit bly nie net by my eie hart se geloof nie.
Ons word die spieëls wat hierdie glans moet laat inskyn na elke donker hoekie en stegie en tot by die grense van die werklikheid.

Ja, ek en jy kan moedeloos word oor dit wat ons polities en ekonomies beleef.
Maar dit mag nie maak dat ons nalaat om die teenwoordigheid van God te proklameer nie.

Ons moet die donker bly herinner aan God.

Ons doen dit met ons getuienis oor God, maar ook met ons leefstyl wat iets van die lig van God weerkaats.

En al sou dit wees dat ek en jy net klein verskilletjies van hoop maak, dan is dit deel van ons groot roeping.

Die Here herinner my weer aan die mooi verhaaltjie van die seun wat wat daar op die strand aankom. En die oom sien hoe hy kort-kort buk en iets in die see gooi.

Eers toe hy nader kom, sien die oom dat die seun besig is om van die duisende seesterre wat op die strand uitgespoel het, terug te gooi.

En die oom vra of hy nou regtig dink dat hy ’n noemenswaardige verskil sal maak aan die duisende seesterre wat wat uitgespoel het en besig is om daar in die son te sterf?

Terwyl die seun ongesteeurd nog ’n seester optel en in die see gooi, is sy antwoord:
“Vir hierdie een maak dit ’n verskil.”

Klein straaltjies sonskyn in die donker van ons wêreld kan naderhand baie lig bring.

En dit is ons roeping: Om die lig wat God gee te laat skyn.
Dit is om die fakkel te bly dra waar ons ookal beweeg, om die duisternis so te verdryf.

Dit is ’n getuigende kerk!
Dit is ’n kerk wat ’n verskil maak.
• In ons eie gemeenskap
• In ons Geloofsentrum
• In Bloemfontein se strate
• Tussen ons werkskollegas
• In Suid-Afrika
• Tot aan die uithoeke van die wêreld.

Ons betrokkenheid by Mahuu se ou kleuterskooltjie en kerk mag klein wees.
Ons kos wat ons gee vir ’n honger mens mag net vir die individu ’n verskil maak.
Ons bemoediging by ’n Jadé of Athalia-huis mag klein wees.
– Maar alles saam is soos die duisende klein fairylights wat inskyn en die donkerte stelselmatig verdryf.

Hou aan daarmee.

2. En dan moet ons verwag dat mense getrek sal word om met ons te assosieer.
Die teks vertel hoe mense na die Jerusalem-geloof sal begin stroom.
Van alle uithoeke sal hulle kom.
Want die lig skyn hier…!

Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. (:3)
Ons het dit verlede Sondagoggend hier gehoor en ons het verlede Sondagaand weer gehoor dat mense aan die klere van die gelowiges sal vasgryp om te sê ‘Ons wil met julle saamkom, want ons het gehoor die Here is by julle teenwoordig.’ (Sagaria 8)

Al wat ons moet doen, is om die nuwe aankomelinge te verwelkom.
Ons sien dit veral ook met die nuwe aankomelinge by ons multi-kulturele bediening.
Verwelkom hulle en help hulle om die nuwe werklikheid van God se teenwoordigheid te waardeer en te bly glo…. en om daaruit te bly leef.

 

3. ’n Laaste gedagte:

Baie belangrik!
Ons teks bevestig vir ons oor en oor dat hierdie lig wat ons moet laat skyn, nie om ons eie eer gaan nie.
Dit gaan oor God se eer.

Almal wat uit Skeba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. (:6)
en
Dit is die skepe van die eilande wat na My toe op pad is … Hulle bring jou seuns van ver af, en ook silwer en goud, tot eer van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat Hy jou roem wil vermeerder. (:9)

Die toestroming is nie omdat die nasies agter die kerk aan is nie.
Nee, hulle kom na die Here toe.
En dit gaan alles oor die eer van die Here.
Laat ons dit altyd in die gemeente onthou!
Ons grootste roeping is die verheerliking van die Here.

Ek sluit:

Die Here verseker jou vanoggend van die feit dat Sy magtige teenwoordigheid vir ons lig gebring het.
Ek en jy leef alreeds in daardie lig.

Daardie lig kan nie verdof of wegraak nie.
Want God kan nie verdof of wegraak nie.

Selfs ons politieke en maatskaplike teleurstellings kan nie hierdie lig wegneem nie.

Al wat kan gebeur is dat ek en jy dit nie meer met ons hele hart glo nie en dat ons nie meer die lig se fakkel sal bly dra nie.
En dit sal ’n ramp wees.
Want dit gaan beteken dat ons konteks al meer verdonker.
Maar die ergste sal wees dat ander nie soos die spreekwoordelike mot na die Lig gertrek sal word nie.
En dan het die kerk van Jesus sy roeping versaak.

As jy nagmerries het oor wat rondom jou gebeur: Skrik wakker! Sit die lig aan!
En gaan soek seesterre om in die see te gooi – dat hulle kan lewe.

Amen