Prediker: Japie Marais

japiem@intekom.co.za

130822-TH-Gods-Word-Our-FoundationTwee maande terug was ek eendag by ‘n fisioterapeut met ‘n lastige fietsrybesering.  Toe sy so begin met die fisio en naalde in my indruk toe kom daar nog ‘n erger naald wat reg in my siel ingedruk het.  Sy maak die opmerking : Lyk my julle kerk is tot in sy fondadmente geruk. Ewe onskuldig vra ek toe maar : Wat bedoel jy? En haar antwoord is toe: Kyk maar net na die lamppale.

Onnodig om te se dat my kop toe begin maal het. Nie oor die lamppale nie, maar oor die kwessie van wat die fondament van die kerk is. Dit is die saak wat ‘n tyd lank in my gedagtes was. Onnodig om te sê dat ek dadelik aan ons eie gemeente gedink het want hierdie is ‘n volledige kerk. Die duidelikste opsomming het ek by ons gereformeerde kerkvaders gekry. Na die reformasie het hulle gekom met die volgende credos wat die kerk se leer opsom:

 1. Sola Scriptura
 2. Sola Christus
 3. Sola Fidei
 4. Sola Gratia
 5. Sola Deo Gloria

 

As jy hierdie nog verder in ‘n beeld wil saamvat, kan ons sê:

Nog verder vereenvoudig kan ons sê dat die fondament van die kerk, is die Woord. En nou moet u onthou dat in die Grieks (Logos) en Hebreeus het die woord Woord ‘n breër betekenis as in Afrikaans. En in die volgende 5 preke gaan ons na die verskillende betekenisse van die woord Woord kyk. Dan sal ons hopelik verstaan wat die fondament van ons kerk is.  Ons gaan elke sondag ‘n ander een vat:

 1. Skriflesing : Genesis 1-3; Johannes 1:1-5
 2. Preek

Inleiding
Vandag kyk ons na die tema : Leweskeppende Woord.  As jy kyk na die tema dan is daar drie gedagtes ingesluit:

Kom ons kyk dan nou wat beteken die tema leweskeppende Woord.

 1. Skepping 

As ons na die woord kyk dan verwys dit allereers na die skepping. Hoe God die wêreld gemaak het. En volgens die een verhaal wat ons gelees het, het God die wêreld deur Sy Woord gemaak.  Soos ‘n reëlmaat hoor ons die woorde : “Toe het God gesê” Met ander woorde deur net ‘n Woord te spreek, het Hy lewe geskep.

 

Lewe skeppende Woord verwys dus allereers na die manier waarop God in die begin geskep het. Deur net ‘n Woord te se en dit was daar. So kragtig is God se Woord dat Hy deur een Woord die volgende kan skep:

Geen mens kon dit nog ooit regkry om uit niks uit lewe te skep nie. Dis uniek aan God. En na elke ding wat Hy geskep het, sien ons die woorde “en dit was goed”. God het nog nooit iets slegs gemaak nie. Dit is net nie deel van Sy Aard nie. Hy kan nie iets slegs maak nie.

‘n Mens sou graag wou hê dat die verhaal hier eindig met “They lived happily everafter”. Ongelukkig is dit nie so nie.

 1. Katastrofiese gebeure 

En toe gebeur daar kort na die skepping iets katastrofaal. Iets wat God nie gewens of sou kon voorsien nie. ‘n Ander karakter verskyn op die toneel. As ons kyk na die een verhaal waarvolgens God deur die Woord geskep het, is die volgende persoon wat aan die woord is, die slang. Dit is die duiwel, bedrieër of groot leuenaar.  En hy probeer vir Eva vang op ‘n baie slinkse manier met die woorde : “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie” . Dit is presies dieselfde tegniek wat hy nog vandag gebruik en dit is om ‘n waarheid ‘n bietjie te verdraai dat dit heel vroom klink. En Eva val vir hom. Die hele verhaal kan u in Genesis 3 gaan lees.

 

Die gevolge was absoluut katastrofaal:

Hierdie katastrofe wat met die sondeval plaasgevind het, het alle dele van die skepping geraak.  Geen deel van die skepping is uitgesluit nie. En dit is iets wat die mens oor homself en die aarde gebring het. U sien dit werk so. Met die eet van die verbode vrugte het die mens wat goed gemaak is, kennis van goed en kwaad bekom. Voorheen kon hy net goed doen. Maar nou kon hy kies vir die slegte en trou aan sy aard, is dit wat die mens geslagte lank sou doen. Kies vir die sonde. Kies vir die verkeerde en so raak hy alles en almal rondom hom.

 

 1. Evolusonêre agteruitgang 

  Onnodig om te sê dat na die sondeval het sonde net ge-eskaleer. Die mens het al hoe meer sondig en sondig geraak en alles rondom hom begin vernietig. ‘n Mens kan sê dat daar na die sondeval ‘n evolusionêre agteruitgang was. Gewoonlik word die woord evolusie vir vooruitgang gebruik, maar die verhaal wat ons sien afspeel in die wêreld en by die mens is en was dit presies die teenoorgestelde. Hierdie evolusionêre agteruitgang was letterlik op alle gebiede. Ek wil net drie uitsonder wat die mees opvallendste is:

 

Niks op aarde en by die mens wat sleg is, kan en mag aan die God se deur gelê word nie. Hy het net goeie goed gemaak. Alles wat sleg is, is die mens se skuld. As hulle vir Jesus in die Nuwe Testament vra wie se sondes is verantwoordelik vir die blinde man se toestand en Hy antwoord : Dis nie as gevolg van sy of sy ouers se sonde nie, maar sodat God verheerlik kan word ,  dan sê Jesus nie God het hom so gemaak nie. Wat hy sê is dat sy sonde die gevolg van eeue se sonde is en dat God dit gebruik om te wys dat Hy nog kan nuut maak en skep. Dat Hy groter as eeue se sonde is.

Aan die hand van die mens is daar dus ‘n evolusionêre agteruitgang. En as jy die laaste paar hoofstukke van Openbaring lees besef jy watter katastrofale gevolge dit tot gevolg sal hê.

 1. Prosesmatige herskepping

Beteken dit alles nou dat God die wêreld geskep het en Hom toe maar aan die aarde en die mens onttrek het. Beteken dit nou dat God eers weer die dag met die wederkoms sal voortgaan en die mens en die wêreld herskep? Beteken dit wat ons hier bo gehoor het dat ons nou maar alles wat sondig en verkeerd is, moet aanvaar en moet sê dit is nou so gemaak en so laat staan?

Nee glad nie. Die boodskap van die hele Bybel is dat God nooit die werke van Sy Hande laat vaar nie. Hy laat wel toe dat sekere verkeerde goed gebeur en dat die mens aangaan met sy sondes. Maar God keur dit nie goed nie. En van die dag wat Adam en Eva gesondig het, is God besig om op ‘n prosesmatige manier weer van nuut af dinge te herskep en te skep. Met prosesmatig bedoel ons dat God bietjie vir bietjie weer skep tot en met die wederkoms dat Hy die werke van Sy hande sal voltooi en die nuwe hemel en aarde sal skep en die oue sal vernietig. Hierdie prosesmatige herskepping geskied veral op twee gebiede:

Met ander woorde God is nou reeds besig om te herskep. Hy is nou reeds besig om nog steeds te skep.

 

Slot

En dit is wat bedoel word met die leweskeppende Woord.  God het nie ophou skep nie. Hy skep nog steeds. Tot en met die dag dat Hy die hemel en aarde gaan nuut maak en die oue gaan vernietig.

Wat is dan die implikasies daarvan vir ons? Tweërlei:

Allereers mag ons nooit die slegte wat in mense of in die natuur is toedig aan God nie. Ons mag nie sê dat God iets leliks en onaanvaarbaar gemaak het nie. Ons mag nie daarvan ‘n credo maak nie. God skep net goeie.

Verder het dit ‘n geweldige implikasie op ons. God skep nuut deur Sy Woord. En Hy het nie daardie Woord vir Homself gehou nie. Hy het dit vir ons gegee.  In Johannes 17:17 staan daar dat Jesus die Woord aan ons gegee het. Dit is dieselfde Woord waarmee die wereld geskep is. Dit is dieselfde Woord wat Petrus gespreek het en duisende mense tot bekering gekom het. Daardie Woord is in ons harte en ons kan deel van God se prosesmatige verandering wees deur die Woord die wêreld in te dra. Leweskeppende Woord. Hoe kragtig! Hoe waar! Kyk rondom u en sien die tekens. Kyk in u harte en deel dit met ander.

 

Amen,