Na die laaste profeet in die Ou Testament,Maleagi, lees ons vir 400 jaar nie weer iets van wat God gedoen het nie. Alhoewel daar baie in die geskiedenis gebeur het in die 400 jaar, was niks daarvan waardig vir God om te laat opteken nie. Dus was God spreekwoordelik stil vir 400 jaar. Ons noem dit die intertestamentêre tyd. Die tyd tussen die twee testamente, die Ou en die Nuwe Testament.

Dan, na 400 jaar, ongeveer in die jaar 5 vC, verbreek God die stilte toe die Heilige Gees weer mense aanraak. En ons weet, wanneer die Heilige Gees optree, mense aanraak, situasies beheer, gebeur daar Godswonders! Die Gees bring die wêreld in beweging! Dit is dan wanneer God dit nodig ag om Sy werke te laat aanteken.

En die Heilige Gees is in Lukas 1 die instigator, die sneller vir die ingryping van God in die wêreld! Kersfees breek aan toe die wind, die ruach van God weer met krag in mense begin werk. En 2 paartjies ervaar die bonatuurlik werking van die Heilige Gees in hulle lewe.

Die een paartjie was ‘n bejaarde paartjie en die ander ‘n jong ongetroude paartjie. Interessant, daar is gemeenskaplikheid tussen die paartjies.#

Ek wil vanmôre stilstaan by die ouer paartjie, Sagaria en Elisabeth. Want jy sien, hierdie twee mense was die eerste rolspelers in die Kersverhaal. En sonder die krag en die werking van die Heilige Gees in hulle lewe sou dit nie Kersfees kon word nie.

Sagaria was ‘n priester. Hy en sy vroutjie Elisabeth was mooi, toegewyde kinders van die Here. Hulle het die Here lief gehad en Hom getrou gedien. Maar Sagaria het 2 ambisies of lewensdrome gehad wat in sy gevorderde lewe nooit gerealiseer het nie.

Kom ons begin by die eerste ambisie of droom in terme van sy werk.

Een keer per jaar het een priester die voorreg gekry om in die heiligdom van die tempel in te gaan en die reukoffer te bring. Dit is die hoogste eer wat enige priester kon toeval. Nou moet ons onthou, daar was letterlik duisende priesters wat nooit hierdie voorreg sou kry om in die heiligdom in te gaan nie, want dit gebeur net met een priester een keer ‘n jaar. Hoe het hulle bepaal wie kry die voorreg? Hulle het die lot gewerp.

En wat ‘n dramatiese oomblik was dit nie in die lewe van Sagaria, toe hy aangewys word, net voor sy aftrede, om alleen saam met God in die heiligdom te wees!

Toeval? Toevallig? Gelukkig? Nee, deur die Gees so vooraf bewerk en bepaal! Terloops, oppas om dinge wat met jou gebeur sommer net as toevallig of lucky af te maak. Jy mag dalk net die hand van die Here in jou lewe totaal miskyk. Jy is nie waar jy is vandag as kind van die Here uit luck of toeval nie.

En hier stap Sagaria die donker kamer in om sy lewensdroom te verwesenlik en skielik was dit nie net hy en God daar nie. Die boodskapper van God, die engel Gabriël verskyn aan Sagaria. Engele is dienaars van God lees ons in Hebreërs. Engele bestaan vandag nog. Hulle werk vir God.

En Gabriël dra die boodskap oor dat Sagaria en sy vrou ‘n seun sal hê wat hulle Johannes moet noem. En in ‘n oogwink word altwee Sagaria se lewensdrome waar. (1) Hy het die voorreg om in die heiligdom te wees en (2) die belofte van ‘n seun wat hom kan opvolg.

Liewe kind van die Here Jesus, jou God hoor as jy bid. Hy ken jou drome en ons jou wense. Hy ken die versugtinge van jou hart. En volgens sy wil, op die regte tyd sal Hy vir jou gee wat Hy dink jy nodig het.

En dan, eg menslik, reageer Sagaria met ongeloof op hierdie nuus. Dit is nie moontlik nie! Onmoontlik Here! Dit kan nie, want ek en my vrou is al te oud! En die oomblik toe Sagaria onmoontlik sê op die woord en die beloftes van God, word hy met stomheid geslaan! Die oomblik toe Sagaria onmoontlik sê, toe maak God hom stil vir 9 maande! Sagaria praat dan maar net met jouself! Want jy dink en redeneer sonder My!

En jy sien, liewe kind van die Here Jesus, as ‘n gelowige onmoonlik sê, redeneer en dink jy sonder die Heilige Gees! Dan hou jy nie rekening met die werk en die krag van die Heilige Gees nie!

En ons moet baie mooi oplet hoe ons praat en hoe ons in moeilike situasies reageer. As jy sê, hierdie ding in my lewe is onmoontlik, daar is nie ‘n oplossing nie, dit kan nie realiseer nie, praat en dink jy vanuit jou eie krag en vermoë, en bereken jy nie die krag en werking van die Heilige Gees nie! Want die Gees werk ver groter as mense se krag en vermoëns! Ja, as jy nie die Gees het nie, nie na die Gees luister nie, nie die Gees ruimte gee in jou lewe nie, nie met die Gees vervul is nie, dan is jy op jou eie. Maar as jy God verreken dan is niks onmoontlik nie!

Want onmoontlik, is nie in God se woordeskat nie! Ja, somtyds sê God tot ons eie beswil nee, of wag nog ‘n rukkie, maar God gebruik of sê nooit die woord onmoontlik nie! Want niks is vir God onmoontlik nie! En as Geesvervulde mense mag ek en jy nooit sê iets is onmoontlik nie, want ons het God aan ons kant!

En die Gees maak die onmoontlike moontlik toe Elisabeth swanger word en in haar ouderdom ‘n seun kry. En ‘n rukkie later word die ander paartjie swanger, ook ‘n wonderwerk van die Heilige Gees! En voor Maria kon reageer op God se belofte herinner die engel haar in vers 37: Maria onthou, moenie dieselfde fout maak as Sagaria nie, #want “geen woord wat van God af kom, is kragteloos nie.” #Niks is vir God onmoontlik nie! Onthou dit, voor jy reageer of enige iets doen!

# God maak onmoontlik moontlik. Hou die skyfie op asb

En dit is wat ek vanmôre vir jou moet kom sê. En ek is nie seker wat dit in jou konteks beteken nie, want elkeen van ons het ons eie onmoontlikheid. Maar ek is gestuur net om vir jou te kom sê, jou God sê, hou moed, moenie moedeloos raak nie, want Ek maak ook vir jou onmoontlik moontlik.

Slot:

En as jy twyfel en onmoontlik wil skree, bid ek dat die Gees jou stom sal maak sodat jy eerder sal wag op die uitkoms wat die Here belowe as om met ongeloof op te tree, met ongeloof te praat of selfs ongeloof te profeteer.

# “Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red… Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.” Eksodus 14:13 Amen

Gebed:

Here, ons beland in moeilike situasies en ons leef in ‘n wêreld waar ons baie vinnig onmoontlik skree. Die volk het onmoontlik gesê toe

Ons het ook al onmoontlik gesê, heeltemal te oorhaastig, net om na die tyd te sien dat U alles ten goede uitgewerk het! Dankie dat Kersfees kan begin by ‘n onmoontlikheid, juis om ons te wys en te leer dat niks vir die Immanuel onmoontlik is nie.

Seën ons Here met oë wat die moontlike sien, harte wat die moontlike glo, gedagtes wat op die moontlike vertrou en monde wat oor die moontlike getuig. Amen