Welkom! of jy jou alleen is, en of julle gesin na hierdie diens kyk, jy is deel van ‘n huisgesin. Die huisgesin van God. Ons, wat in Jesus Christus glo het dieselfde Vader en ek bid dat die Here vanmôre vir my en jou die belewenis sal gee van ons eenheid en die Gees se teenwoordigheid. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons nie kan ontvlug nie.

Ps 139 sê:

7Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?

Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?

11Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,

of die lig rondom my om in nag te verander,

12maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie

en die nag so lig soos die dag,

duisternis so goed soos lig.

Seën: 1 Kor. 1:2

 

# Afkondigings

Berig in die koerant oor gemeentes se finansies

Maak die Bybels oop by Genesis 1. Twv ‘n paar van my vriende, dit is die 1ste boek in die Bybel J. Ek sal nou nie name noem soos Riaan van Staden, en die manne ander manne nie…

# Inleiding

Ek het ‘n paar weke gelede gepreek oor die vervulling met die Heilige Gees. Die afgelope 5 weke was vir my uitdagend en verrykend. Ek het baie oor die werk van die Heilige Gees gelees en geleer. En in die volgende paar weke wil ek dit graag, as ons gespaar bly, met jou deel. Ek wil ook vra dat jy saam met my daaroor sal dink en bid. Want jy sien, ons het nog nie alles oor God geleer nie. Die gevaarlikse posisie vir ‘n Christen om in te wees, is een waar ons reken ons het God onder die knie. Ons weet alles van God. En so mis ons, dalk lewenslank, ongelooflike groei as ons iewers in ons geestelike lewe vashaak en ophou ontdek wie God is.

# Gebed

Here, ons kan nie U teenwoordigheid ontvlug nie. U sien dwarsdeur ons. U ken ons. U sien ons sit en opstaan. Trouens, U bepaal dit. U is God, U is goed.

Dankie dat U ‘n eiendomsvolk bymekaar kom maak uit elke taal, nasie en volk. Maar Here, ons leef in ‘n wêreld wat mense wil verdeel. En ons ontbloot dit vanmôre as die werk van die Satan. Want hy wilverdeeldheid, haat, afguns en jaloesie gebruik om die liefde wat U wil hê ons ook teenoor mekaar moet wys, te laat afkoel en selfs wil Hy dit vernietig.

Here, U roep ons om volgens U liefdesgebod te lewe. Om U lief te hê en ons naaste. Ek moet vanmôre bely Here, dat dit makliker vir my is om U lief te hê as die mense rondom my. Of ten minste sommige mense rondom my, veral hulle waarvan ek nie hou nie. Ek bely dat ek kwaad word, geïrriteerd raak, ongeduldig raak met mense. Dit is nie vir my maklik om in hierdie land te bly waarin ons somtyds swak leierskap sien, maar meer as dit, swak leierskap ervaar. Maar, ek moet U liefhê, en U liefde vra gehoorsaamheid. Daarom kom ons as U huisgesin en vra dat U Gees ons sal help. Leer ons hoe om te lewe. Gee ons die krag en genade. Maak ons leeg van onsself en vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Want dit is die vrug wat U vra.

Seën die Woord vanmôre.

‘n Goeie plek om te begin, is altyd by die begin! So kom ons begin vanmôre hierdie reis by die eerste 2 verse van Genesis 1. As die Here wil sal ons volgende week verder gaan met Genesis 1.

 

 

 

 

# Skriflesing Genesis 1:1,2

# “In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.”

# Die Ou Afrikaanse vertaling sê: “Die aarde was woes en leeg en duisternis was op die watervloed.”

# Vry sou ons dit letterlik so kon vertaal: “Die aarde was vormloos en leeg, donkerte was oor die diep waters.”

Net eers ‘n opmerking oor God wat skep. # (God het geskep)

Die Bybel begin met ‘n diep geheimenis oor God, naamlik dat God nie geskep is nie, maar geskep het. God was van altyd af daar. Voor die skepping van die skepping was die Drie-Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees daar. God is ewig, sonder begin en einde. Hy is en was en sal vir altyd wees. En die Bybel is baie duidelik dat dit net God is wat kan skep. Die woord skep (barah) word net in verhouding met God in die Ou Testament gebruik. Dit is net God wat kan skep, mense kan goed maak, maar kan nie skep nie.

Mense kan iets maak uit iets anders, maar ‘n mens kan nie iets maak uit niks nie. Selfs die gevorderde wetenskap kan nie skep nie, wetenskap kan net iets maak met dit wat reeds daar is. En jy sien vriende, dit is een van die grootste bewyse van God se bestaan waarmee Genesis begin. God skep uit niks. Daarom is Hy God, en ons sy skepsels.

In die begin het God die hemel en aarde geskep… maar ons lees dit was vormloos, donker en leeg. Dit was chaos. Want jy sien, # choas is die afwesigheid van orde en struktuur. Ons gebruik die woord chaos wanneer ons wil sê dinge is buite beheer, hier is nie struktuur of ‘n plan nie, alles is deurmekaar, woes en donker. Dit is dan wanneer ons sê, dit is chaos in my lewe of chaos in ons land.

Maar weet jy wat is die griekse woord vir orde in die wêreld? Kosmos! # Kosmos beteken geordende wêreld. Kosmos is die teenoorgestelde van chaos. Daarom dat ons in afrikaans die spreekwoord het: # Van chaos na kosmos!

So wat het God met chaos gedoen? Hy het die chaos in kosmos verander! Hy het dit wat leeg en woes en onbewoonbaar was omskep in ‘n lewegewende ruimte waarin mens en dier kan floreer!

En die Een wat hierdie verandering gebring het, leer Genesis 1 ons, is die Heilige Gees! Die Heilige Gees het chaos in kosmos verander! Want ons lees: # die Gees van God het oor die chaos gesweef.

Nou weet jy al, dat die Gees hier as die wind van God beskryf word. Daar is twee woorde wat vir wind in die Ou Testament gebruik word. Die een is wind soos asemhaal. Jy let eintlik nie daarna op nie, want dit is sag en onsigbaar. Maar die ander woord, wat hier gebruik word vir die Gees van God, is die woord ruach.

Die ruach van God, die stormwind van God, die Gees van God wat oor die chaos beweeg is ‘n almagtige, kragdadige, veranderende, skeppende krag van God! Dit is ‘n krag wat by magte is om orde uit die chaos te blaas! Dit is die ruach van God wat in Esegiël 37 die chaos van ‘n vallei doodsbeendere lewend blaas! # Eseg 37:4: “Hoor die woord van die Here, droë bene! So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan (ruach) gees in julle gee sodat julle kan lewe.”

En liewe kind van die Here, dit is wat die Gees doen! Dit is waarin die Gees van God spesialiseer! Hy beweeg soos ‘n arend in vlug oor die chaos, somtyds geheimsinnig soos die wind wat jy nie weet vanwaar hy kom of waarheen hy oppad is nie, maar wanneer Hy ingryp is dit ‘n kragdadige veranderende ingryping! Toe die Gees in Handelinge uitgestort is lees ons in # Hand. 2:2 daar was ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Almal is toe met die Heilige Gees vervul.

Jy sien liewe kind van die Here, dit is net die Gees van God, die wind van God, die krag van God wat nuwe lewe kan bring!

Ek ervaar hierdie week veral, die moedeloosheid en paniek wat die chaos van hierdie virus veroorsaak. Dit is ‘n deurmekaarspul. Mense is bang en onseker en bekommerd. En behalwe die chaos en deurmekaarspul van ‘n epidemie, sit jy waarskynlik ook met jou eie stukkie chaos.

En ek hoor mense vra: is daar lig aan die einde van die tonnel?

Ek wil vir jou sê liewe kind van die Here, daar is nie lig aan die einde van die tonnel nie, daar is lig in die tonnel! Want kind van die Here Jesus,

Want God het nog nooit, reg deur die geskiedenis van hierdie wêreld, opgehou om kosmos uit chaos te skep nie. Die Woord van die Here is die getuie daarvan dat God chaotiese, deurmekaar en hooplose situasies in kosmos, in lewe, in nuwe geleenthede omskep. En die Een wat dit in die Woord gedoen het, is die Een wat in jou chaos vandag werksaam is! En dit is net die Gees van God wat jou chaos tot kosmos kan blaas, wat nuwe lewe en nuwe hoop en nuwe geleenthede kan gee!

En ek wil vir jou sê, God is besig om uit die chaos van ‘n pandemie en ‘n onsekere deurmekaarspul, kosmos te skep. God is besig om nuwe lewe en nuwe geleenthede te skep! Moenie moedeloos word in jou chaos nie, want, liewe kind van die Here Jesus, # die Heilige Gees kan ook kosmos uit jou chaos skep.

Slot:

Hou vas aan hierdie belofte. Hoor vanmôre wanneer die Gees vir jou fluister:

Jou God is God!

Jou God is groot!

Hy word nie bedreig deur chaos en donkerte nie.

Volgende week kom ons by die hoe. Hoe verander die Gees chaos in orde? Maar vandag moet jy hoor as die Gees vir jou sê: Maak nie saak watter vorm jou chaos vandag inneem, of hoe leeg of bang of deurmekaar jy voel nie, bedaar en erken dat Hy God is. Want as jou God die vormlose hemel en aarde kon herskep, dan kan Hy ook jou chaos in kosmos verander. Amen

#Gebed

Here, ons beleef chaos, maar ons hou aan U vas! U verander chaos in kosmos.

U het die chaos van vasgekeer teen ‘n see, chaos van bloeddorstige fillistyne, chaos van die vervolging van Christene in kosmos verander. Doen dit ook in ons tyd en in ons lewens. Bely en verklaar U is God.

#Seën

Die Gees sweef bo jou, rondom jou, onder jou, langs jou, voor jou. Maar wanneer jy Hom aanroep, sal Hy met krag binne jou bly en elke oomblik van chaos in jou lewe in kosmos verander. Amen

Geniet jou rusdag! En as die Here wil sien ons mekaar weer Sondag.