André Oosthuizen

In Rigters 6 is God se kinders diep in die moeilikheid.  En hierdie keer is die Medianiete op hulle case.  Nou ek kan julle belowe, die Medianiete was erger as die rebelle op kampus.  Vir 7 jaar lank word die Israeliete verpes deur die Medianiete wat ’n vernietigende strategie gevolg het.  (En hou vas jou stoel)  Hulle het geplunder, afgebreek, aan die brand gesteek.  Alles wat die Israeliete geplant het, het hulle verwoes voordat dit geoes kon word.  Selfs die diere is geplunder en voor die voet doodgemaak (vers 4)!  Nou as die gebeure die afgelope week ons ontstel, dink net hoe moes die Israeliete gevoel het wat 7 jaar lank onder die barbare deurgeloop het!  Ouens, dit was ‘n hooplose tyd van rebellering, viktimisering en vandalisme in die geskiedenis.

Maar is dit nie wonderlik hoe elke krisis mense terugbring by God nie? Kyk sommer die krisisse op kampus.  Wat is die onmiddellike gevolg?  Mense keer terug na God!  Hulle vat hande en bid saam!  Vrees en hooploosheid bring ons terug by die fondament, by God!

En so begin die storie van Gideon se oorlog in hoofstuk 7 waar die Medianiete en Amalekiete met 135 000 manne gereed is om Israel aan te val en dood te maak.  En interessant, of dalk aanvanklik ontstellend, lees ons niks van Israel se voorbereiding op hierdie oorlog nie.

En om eerlik te wees, daar was nie voorbereiding nie.  Want die ou wat hulle in hierdie oorlog moet lei is ’n bangbroek.  Hy kruip gedurig weg.  Hy was onseker oor homself en onseker of die Here regtig by hulle is en onseker of die Here hulle kan help.  En die Here moes al soveel tekens doen vir Gideon net om hom te oortuig dat Hy by hom is.  En ouens as dit van Gideon afgehang het om hulle uit hierdie gemors te lei, was daar net een resultaat en dit was nie oorwinning nie.  Maar dan lees ons in vers 34: “Die Gees van die Here het vir Gideon in besit geneem.”

In hierdie hele storie is dit die belangrikste woorde.  Want wat het gebeur?  Die Gees van die Here het beheer geneem van die situasie!  En wanneer die Gees beheer neem beteken dit dat mense eenvoudige instrumente word in die Almagtige hand van God!

Want hy was geniun ’n bangbroek.  Want voor hy oorlog toe gaan wil hy net nog ‘n keer seker maak dat God nog met hom is.  En met die interessante eksperiment van die vlieswolletjie bewys die Here dat Hy met hom is!

Maar net vir ingeval die Here hom in die steek gaan laat maak hy ’n plan B.  As ’n backup maak hy ‘n mooi klompie manne bymekaar, so 32 000.  Net ingeval die Here hom gaan drop.

En toe Gideon met al sy manne vol moed by die oorlog opdaag stop die Here hom.  Wag ‘n bietjie Gideon!  Wat gaan hier aan?  Hier is veels te veel manne by jou!  Nee wag ‘n bietjie Gideon, Ek ken julle Israeliete.  Met al hierdie manne sal julle net op julleself staat maak, miskien op julleself en julle vernuf roem en weer van My vergeet.  Maak minder Gideon!  Ek wil hê almal moet weet dit is Ek wat die oorwinning gee, want Ek het gesê dit is My Gees wat vir julle sal veg!  En die Here beveel vir Gideon dat hy die wet van Deuteronomium 20:8 op sy leër sal toepas.  Daarin staan: “Wie is bang?  Wie bewe?  Hy moet teruggaan huis toe sodat hy nie sy volksgenote laat moed verloor soos hy nie.”  Laat die banges huis toe gaan!

En 22 000 manne gee pad!  ‘n Vrystaat stadion vol!  22 000 manne het nie die moed of die oortuiging of die geloof dat die Here in hierdie stryd met hulle is nie.  Soveel, of liewer so min geloof was daar.  En daar staan die arme  -bangbroek Gideon- en toekyk hoe 22 000 ander bangbroeke omdraai en weghardloop huis toe.  Ek dink hy wou saam weggehardloop het!  32 000 teen 135 000 het miskien ’n kans gehad.  Maar met net 10 000 manne is dit half onmoontlik.

Maar miskien het Gideon steeds gedink dat die 10 000 darem dapper manne is.  Dit is darem die keurkorps van sy arsenaal.  Dit is manne met moed en durf.  Miskien het Gideon steeds gedink dat hy met hierdie manne tog ‘n skok oorwinning kan behaal as hy sy bevelvoerdersvernuf ten toon stel.  En toe kom die volgende opdrag.  Gideon, 10 000 is nog te veel.  Gideon jou leër is nog te groot!  Jou selfvertroue nog te veel!  Maak minder jou manne!  Laat die manne gaan water drink.  En op ‘n eienaardige sorteermetode word die 10 000 oorblywendes gesif tot net 300.  300 teen 135 000, is soos selfmoord!

En die Here is tevrede.  Hoekom?  Want ‘n oorwinning in hierdie geveg is menslik gesproke onmoontlik!  Jy kan die beste wapens hê, die beste soldate, die beste bevelvoerders, maar 1 teen 450, is onmoontlik!  En dit is wat die Here wou hê.  Dit is uit ons hande uit!  Ons kan onsself nie uit hierdie gemors kry nie.  Ons is sonder planne en sonder manne.  Al wat ons het is die belofte van die Gees wat vir ons sal veg!

En so daag Gideon en sy handjie vol manne op, sonder planne, maar met geloof en vertroue dat God vir hulle sal veg.

Ek dink daar was nog nooit ‘n leër wat met sulke snaakse wapens en snaakse strategië oorlog gaan maak het.  Gideon se soldate daag by die oorlogsveld op elkeen met ‘n ramshoring, ‘n leë erdekruik en ‘n fakkel wat hulle binne-in die erdekruik moes hou sodat die vuur en lig nie dadelik gesien sou kon word nie.  En daarmee was hulle hande ook so vol dat hulle geen swaard kon saamneem of hanteer nie!  Want jy sien, hulle het die swaard van die Gees!  Die Here moet die oorwinning gee!  En toe die 300 manne stilletjies die vyand bekruip en omsingel, en die ramshorings blaas en die kruike breek sodat die fakkelligte sigbaar word, en die onverwagse oorlogskrete maak die vyand wakker, was daar vrees en verwarring in die Midianiete se kamp.  En in die donkerte van die nag ontstaan daar toe groot paniek.  Almal hardloop deurmekaar, stamp teen mekaar, en begin om mekaar voor die voet dood te steek.  En terwyl die Midianiete mekaar doodmaak staan Gideon en sy manne met ‘n fakkel en ‘n ramshoring en toekyk.  Verspot maklik!  Die verhaal vertel dat hulle letterlik bly staan het terwyl die vyand onder mekaar begin veg (7:21-22).  En so veg God en behaal Hy die oorwinning sonder dat Gideon ‘n vinger verroer!

Vriende, krisisse soos ons al baie beleef het en soos ons verlede week beleef het, krisisse in jou eie lewe, nood, paniek is deel van ons wêreld.  En alhoewel ons weet God is by ons, is ons ook maar bangbroeke soos Gideon.  Ons raak vreesbevange en maak ons eie ‘backup’ planne net ingeval die Here ons in die steek gaan laat.  Of, erger nog, ons maak van die Here ons plan B.

Jy sien, dit was vir Gideon vrek moeilik om by die punt te kom waar hy moes terugstaan en toelaat dat God vir hom veg.  Jy sien vriende, partykeer is dit eers nodig dat ons hande swak moet word.  Ek dink partykeer wag die Here vir die oomblik wanneer ons hande te swak is om ons eie swaarde vas te hou sodat Hy vir ons kan veg.

Ons is almal moeg vir oorloë.  Oorlog op kampusse, oorlog in die parlement, oorlog tussen mense van verskillende rasse.  Miskien is jou swaard vanaand stomp geveg en is jy moeg vir die oorlog in eie hart of in jou huis, of in jou huwelik of in ‘n verhouding.  Maar weet jy, dit is nie noodwendig die slegste plek om te wees nie.  Want jy sien, dit is wanneer ons bang en moeg en moedeloos is dat die Here ons herinner dat Hy die eintlike Een is wat vir jou veg!  Dit is dan wanneer die Here sê: los maar jou swaard en jou geweer, Ek gaan jou hart versterk met geloof en vertroue!  Dit wanneer ons down and out is, waar die Here die beste met ons kan werk en waar mense swaarde en stokke ruil om mekaar se hande te vat en saam te bid.  Ongelukkig gebeur dit moeilik as hande nog sterk is vir oorlog.

En los vir ’n oomblik die univeristeit, hoor vanaand: maak nie saak wat jou oorlog is nie, maak nie saak hoe donker dit lyk nie, maak nie saak hoe sterk die oormag mag voel nie, God sal altyd vir jou veg!  Dit is die belofte in die Woord.

 

Slot:

Ons stryd is nie vandag teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld.  Ons oorlog vandag is teen goddeloosheid, Godloosheid.  Agter dit wat ons sien en in die koerante lees, woed die gees van die sondige wêreld.  Maar dit is nou die tyd om die swaard van die Gees op te neem.  Om te glo, om te vertrou, om te bid, om te bely – God sal vir ons veg!

Daarom stuur die Here ons, net soos die bang en tingerige Gideon – die lewe in, die oorlogsveld in, miskien nie met al die planne en antwoorde nie, miskien met swak hande en stomp swaarde, maar met harte gevul met geloof in ‘n Almagtige God wat weer en weer vir ons sal veg!  Laat ons liefdevol leef, laat ons gehoorsaam leef met die geloof en die vertroue in ’n Here aan ons kant met wie ons ’n oormag kan stormloop.  Want wanneer ek swak is, is God sterk.  En wanneer ek nie meer kan veg nie, veg God vir my.  Ja, “Die Here het niks aan die krag van ’n perd of die liggaamskrag van ’n soldaat nie, maar Hy stel prys op die wat Hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou.”  Ps 147:10,11: Amen