Vir beeldmateriaal van die preek klik hier

Votum –
Here ons Here hoe wonderbaar is U Naam oor die hele aarde!
Seëngroet –
Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees.

Inleiding–
Paulus skryf hierdie brief uit Korinte aan n klein gemeente in Rome wat geleë is in die hoofstand van Romeinse Ryk. Hierdie gemeente het waarskynlik ontsaan uit Joodse-Christene wat bekeer is op hulle pelgrimstogte na Jerusalem en terug gekeur het na Rome en daar ‘n gemeente gevestig het. Dit was ‘n gemeente wat swaarkry geken het, slegs ‘n paar jaar voor Paulus hierdie brief aan hulle skryf was ‘n deel van die Joodse bevolking verban uit Rome deur die Keiser. Hulle is toe na Korinte waar hulle gevestig het tot na die dood van die Keiser. Toe hulle terug gekeer het na Rome waar die gemeente wat onderhou was deur nie-Joodse Christene. Dit het heelwat spanning veroorsaak onder die Joodse-Christene en die nie-Joodse Christene.
Epiklese –

Skriflesing – Romeine 5:1-5

Prediking–
Elkeen van ons wat vanaand hier sit ken swaarkry. Ons weet dat swaarkry nie iets om oor te roem nie. Tog maak Paulus hierdie vreemde stelling in vv. 3 wanneer hy sê dat: “Ons moet ons verheug ook in die swaarkry”. Om te verstaan wat Paulus met hierdie vreemde stelling bedoel moet ons na vv1 en 2 kyk wat dien as die sleutel, wat die betekenis van vv3 vir ons oopsluit.

Paulus skryf in vv 1 dat daar vrede is tussen ons en God, omdat God ons elkeen wat Hy geskep het ons so lief gehad het dat Hy Sy Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf. Daarom is ons nou vrygespreek en dit het ‘n wonderlike uitwerking op ons, daar is nou vrede tussen ons en God. Hierdie vrede is iets anders as maar net ’n gevoel van rustigheid, vertroue of sekuriteit. Om vrede met God te hê beteken, dat ons sondes nie meer tussen ons en God staan nie, maar dat ons met Hom versoen is.

God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons in Hom glo. Daarom kan die verhouding tussen ons en God wat eens gebroke was as gevolg van die sonde herstel word. Ons is vrygespreek en daarom is ons ook vry om te wees wat ons nou in Christus. Ons is anders as die godelose wêreld. Ons is heilig en onberispelik voor ons Hemelse Vader, die Skepper van die heelal. Die herstel van die verhouding tussen ons en God is alleen uit God se genade, want uit onsself het ons niks om op te roem nie.

Paulus sê “ook ons het die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan.” Ons het deur die genade van God wat bewerkstellig is deur Sy eie Seun, volle vrye toegang tot Hom verkry. God het deur Sy Heilige Gees IN ons en OM ons kom woon. Die Heilige Gees wat saam met die Vader en die Seun God is, leef in ons midde. Deur Hom het ons in geloof vrye toegang verkry. Hoe wonderlik is dit nie om ’n OOP DEUR te hê na God nie. Waardeur ons kan ingaan in Sy teenwoordigheid in.

Om ‘n oop deur te hê tot God moes ‘n radikale boodskap gewees het vir die gemeente van Rome, wat in die tempel aanbid het waar net die Hoë Priester een maal ’n jaar in die teenwoordigheid van God mag ingegaan het. Gewone mense soos ons sou nooit die voorreg gehad het van God se teenwoorddigheid nie.
Die gedeelte vra dat ons weer opnuut sal ontdek watter voorreg dit is om vryetoegang te hê tot God. Ons hoef nie deure oop te skop soos die gemeente van Rome wat geglo het al manier om hierdie vrytoegang te geniet is deur die wet te onderhou. Hulle het dus van hulle geloof ‘n prestasie godsdiens probeer maak.

Vandag weet en bely ons dat ons dat ons hierdie vryetoegang nie deur ons eie toedoen ontvang het nie maar deur die verlossings werk in Christus. Daarom sê die Woord van God dat ons uit genade alleen gered is. Uit ons eie uit is ons nie instaat daartoe om onsself te red nie. Ons staan vas in hierdie genade met die wete dat ons alle rede het om bly te wees. Hierdie nuwe status wat ons deur genade ontvang het deur die drie-eenheid van God is ’n voorreg.

Hiermee saam noem Paulus noem twee dinge waarin ons onself kan verheug:
1) Ons verheug ons in die hoop. Om in die hoop deel te hê aan die heerlikheid van God. Hierdie “hoop” is tweeledig omdat ons nou alreeds sekerheid het dat ons verlos is op grond van geloof, maar dit het ook ‘n toekoms verwagting in die belofte van God dat ons in Sy heerlikheid sal deel. Hoop is om te weet dat God sy beloftes na kom.

2) Ons verheug ons in die swaarkry. Vir ‘n ongelowige kan swaarkry nooit ‘n rede vir blydskap wees nie. Wat egter ook waar is, is dat die lewe beslis ook gepaard gaan met lyding. Lyding is in die eersteplek as gevolg van die gebrokenheid van die skepping en die tydelikheid van die mens. Omdat die wêreld in sonde leef en vanuit die sonde sy voorspoed soek, beteken dit dat alle gelowiges swaarkry gaan teekom in hulle lewe, omdat ons as Christene nie gevrywaar is van seerkry nie. Die verskil is egter dat ons kan lewe met hoop in die teenwoordigheid van God.

Dit is vanuit hierdie voorreg van ‘n oop deur na God, wat ons vv 3 moet verstaan. Ons kan dus nou met vrymoedigheid ons swaarkry na God toe vat deur hierdie oopdeur. Deur die vrye toegang tot God het het ons ook toegang tot die Heilige Gees. Die Heilige Gees staan ons by ons dis Hy wat vir ons hoop gee om te volhard in geloof. Dis wanneer ons in geloof aan God vas hou as dit moeilik gaan wat Sy krag in ons in volle werking kom. Daarom verheug ons in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek weereens hoop.
Ons kan met sekerheid weet soos ons vryspraak nie van onsself afhang nie, maar van God afgehang het, so hang ons behoud in die toekoms ook nie van ons eie swak vermoë af nie maar van Hom; en Hy het sy liefde vir ons in Sy Seun bewys.

Die vryetoegang tot God maak dit vir ons moontlik om te midde ons swaarkry ook ander te help deur die werking van die Heilige Gees se liefde in ons. Daarom het elkeen van ons in Christus die verantwoordelikheid om dit wat ons reeds sien, waar te maak in die wêreld waar ons leef. Deur uit te reik na ander in nood. En hoe meer ons leef volgens die wil van God, hoe meer sal die wêreld waarin ons leef ʼn ander plek word.

Amen.
Geloofsbelydenis –
Gebed –
Vader ons bid dat U deur u Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee sodat ons innerlik sterk sal word.
Ons bid dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in u liefde gewortel en gegrondves sal wees.
Aan u wat deur u krag in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan u kom al die eer toe tot in alle ewigheid.
Amen
Dankoffers – daar sal nou geleentheid gegee word vir die opneem van donkoffers
Slotlied – In Christ Alone
Seën –
Die Here sal julle seën en julle beskerm;
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle verde gee!