Prediker: Japie Marais.

Beeldmateriaal van die preke is op ons YOUTUBE kanaal beskikbaar: Geloofsentrum Universitas Centre of Faith

Inleiding

 

 

Maar waar ons die week gekyk het na die kenmerke van ‘n Begeesterde lewe – met ander woorde die geestelike lewe is – wil ons vanaand vanuit ‘n ander hoek kyk. Ons wil poog om vir u aan die hand van ‘n beeld – metafoor – alles wat u die week gehoor het op te som.

 

En daarvoor gaan ons vanaand kyk na dieselfde gedeelte wat Andre die reeks meer begin het en dit is Efesiërs 5. En die uitdagende van so ‘n beeld is dat dit die volgende kenmerke moet vertoon :

 

Kom ons lees nou Efesiërs 5 : 6-20 dan kyk ons of u die sinnetjie kan voltooi, naamlike: ‘n Begeesterde lewe is soos ………

 

Skriflesing : Efesiërs 5:6-20

 

Wat is u antwoord? Daar is veral 2 beelde wat uitstaan. Maar die laaste een is mees omskrywende van ‘n begeesterde lewe. Ons lees daarvan in verse 14 en 19-20:

Dood eenvoudig. Die begeesterde lewe is soos ‘n lied. Maar nie net sommer enige lied nie, want as die lewe ‘n wals was dan sluit dit hartseer uit. En as dit ‘n ballade was, sluit dit vreugde uit.

 

Nee die begeesterde lewe is soos ‘n simfonie. Nou vir u wat nie klassieke musiek ken nie net die volgende inligting. ‘n Simfonie bestaan gewoonlik uit 4 dele. Eerstens ‘n vrolike deel wat die temas van die res van die simmfonie uitlig. Dan ‘n rustige deel. Die derde is gewoonlik vrolik en baie keer in die vorm van ‘n wals. En die laaste beweging is dan ‘n triomfantlike beweging. Die beste voorbeeld van so  ‘n simfonie is Prokfiev se eerste simfonie wat ons vanaand as voorbeeld gaan gebruik.

 

En weet u vriende wat is die wonderlike van die Bybel? Hierdie gedeelte wat ons gelees het, gee nie net vir ons die beeld nie. Nee as jy die gedeelte struktureel ontleed dan val hy in vier dele uiteen wat die presies soos die vier bewegings van ‘n simfonie is. En dis nie al nie. Hierdie vier bewgings som ook presies ‘n begeesterlike lewe op.  Kom ons kyk dan nou vanaand baie kortliks na elke beweging ne hoe dit uit die gedeelte kom en hoe dit ‘n refleksie van ons daaglikse lewe is.

 

  1. Ligdraers – Allegro

 

Die eerste beweging van ‘n simfonie is ‘n allegro. Dit is gewoonlik, vinnig, lewendig en opgewek. En as ons na die gedeelte kyk, dan is dit presies soos Paulus die gedeelte begin. Hy draai nie doekies om nie.  Hy waarsku hulle sommer onmiddelik teen allerhande sondes. Maar die belangrike is nie die waarskuwing nie. Die belangrikste kry ons in vers 8 : Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. ” Hy sê nie dat die Here nog in ons gaan woon nie. Nee hy sê dat die Here in ons is. En hy sê dat ons lig is. Verlede week het ons gehoor dat die Here ‘n droom vir ons het dat ons al hoe meer soos Christus moet wees. En vanoggend het ons gehoor dat die Heilige Gees almal vervul het.

 

Daarom moet ons dag elke dag vrolik begin. As ek wakker word, moet ek met ‘n lied in my hart wakker word. Ek moet begeesterd wakker word. Soos die voëltjies daarbuite moet ek kan sing. En dan moet my eerste gedagtes nie negatief wees nie. My eerste gedagtes moet wees dat ek binne in my die Lig, Jesus het. En dit is nie al nie. Ek het binne my die krag van die Heilige Gees.

 

Kom ons kyk nou na die eerste beweging van Prokofiev se 1ste simfonie, dan kyk u of u dit kan assosieer met hoe u dag ewoonlik begin.

 

SPEEL PROKOFIEV SE EERSTE BEWEGING.

 

  1. Innerlike ondersoek en verootmoediging – Larghetto

 

Die tweede beweging van ‘n simfonie is die larghetto. Dit is gewoonlik ‘n baie rustige deel. Dit moet nie verwar word met ‘n morbiede bewging nie. En as ons kyk na die gedeelte wat ons gelees het, dan sien ons dat Paulus op talle maniere verwys na  – soos Andre dit noem blokkasies wat daagliks in ons pad kan staan om nie ligdraers te wees nie.

Dit is maar enkele dinge wat Paulus noem wat ‘n gelowige se hart kan blokkeer dat hy nie ‘n ligdraer ‘n geesvervulde mens kan wees nie.

 

En geliefdes in ons lewe is dit glad nie anders nie. Ons kan met die beste bedoelings en met die vrolikste hart opstaan, maar die oomblik as ek daardie koerant oopslaan, diee oomblik as ek in die verkeer vassit, die oomblik as ek met onbillike kliente te doen het, kom die donker kant van die lewe na vore. Daarom is dit so belangrik dat ek voordat ek my dag begin, sal rustig raak voor die Here. Ek moet my verootmoedig en alles wat my vandag gaan keer om ‘n geesvervuld lewe te lei vir Hom te gee. Of dit kommer, of agressie, of gierigheid of ontvevredenheid of wat ookal is, gee dit vir die Here. En nie vanaand nie, vanoggend voordat jou dag begin. En as jy dit vir Hom gegee het, dan moet jy weet Hy sal sorg.

 

Kom ons luister nou na die tweede beweging van Prokofiev se simfonie, dan dink u aan alles wat verkeerd is en gee dit vir die Here.

 

SPEEL PROKOFIEV SE TWEEDE BEWEGING

 

  1. Eksterne of uiterlike uitlewing van jou begeesterdheid – Gavotte

 

Die derde beweging in ‘n simfonie, is gewoonlik wat hulle noem Gavotte. Dit is vrolike gedeelte wat in hierdie simfonie van Prokofiev in die vorm van ‘n volksdans uitgebeeld word. Hierdie gedeelte simboliseer ons eksterne of uiterlike uitlewing van ons begeesterdheid.

 

Net nadat Paulus vir die mense in Efese gesê het dat hulle ligdraers is, së hy nou vir hulle in vers 8 : Leef dan as mense van die lig” .

Vers 10 : Vra voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is.

Vers 15: Wees versigtig hoe julle lewe.

Vers 16 : Maak die beste gebruik van elke geleentheid.

Vers 18: Laat Die Gees julle vervul”

 

As ons klaar onsself voor die Here verootmoedig het, moet ons uitgaan en soos begeesterde mense leef. Die mense daarbuite moet kan sien dat ek ‘n ligdraer is. Hulle moet kan sien dat ek ‘n kind van die Here is. Vir ‘n hele jaar het ons in die prediking klem gelê op dans met die Here soos David gedans het. Dit is wat die derde beweging en Paulus vir ons wil sê : Gaan die wêreld dansend tegemoet. ‘n Dansend kind is volgens verse 8-10 iemand wat goed doen, wat regverdig is, wat in die waarheid lewe en wat God behaag.

 

Kom ons luister nou na die derde beweging van Prokofiev se simfonie. Dit is ‘n baie kort en vrolike beweging. Let veral op na die vreugde van die mense wat dit speel.

 

SPEEL DERDE BEWEGING VAN PROKOFIEV SE 1STE SIMFONIE

 

  1. Dankbare en lofprysende ligdraers – Molto Vivace

 

Die vierde beweging is gewoonlik molto vivace. Dit is baie lewendig en energiek. ‘n Mens kan amper sê dat dit die jubilate gedeelte is. Dis gewoonlik ook die mees dramatiese en mooiste gedeelte van ‘n simfonie.

 

Net so is die gedeelte van Paulus. Nadat hy ons gewys het op dat ons ligdraers is, dat ons innerlike ondersoek moet doen en dat ons ons geloof daarbuite moet uitleef, fokus hy nou op God. En op ‘n groter noot kan die gedeelte nie eindig nie. Luister na verse 19-20 : “en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”  ‘n Begeesterde lewe kan tog nie anders as om die bron van ons blydskap te loof en te prys nie. Paulus maak in hierdie gedeelte so se ker dat sy boodskap oorkom dat hy nie minder as drie keer vir hulle sê dat hulle die Here moet loof nie. En ‘n verdere interessantheid is dat daardie eerste sing eintlik vertaal kan word met praat. Met ander woorde praat met mekaar lofgesange.  Soos hy in vers 12 sê – hou op praat oor skandelikhede. Praat en loof die Here. En nie net loof nie, maar vers 20 : Dank Hom in alles.

 

En dit moet die laaste deel van ons dag wees. Net voordat ons gaan slaap, moet ons die Here loof en dank vir die dag wat Hy vir ons gegee het. En dan sal ons rustig slaap.

 

Kom ons kyk en luister nou na die vierde beweging van Prokofiev se simfonie en dan ondersoek u uself of u die Here so loof.

 

SPEEL PROKOFIEV SE VIERDE BEWEGING

 

Slot

 

Elke dag van ‘n geesvervulde mens moet soos ‘n simfonie wees.

 

 

Andre het gesê hierdie kerk is die gym van die gelowige. Kom ons oefen nou hierdie bewegings deur ‘n medley van liedjies te sing wat deur die vier bewegings gaan.

 

Amen.