Prediker: André Oosthuizen  (andrej@webafrica.org.za)

Miskien het jy agtergekom vanmôre toe jy die kerk inkom dat ‘n paar dinge anders gebeur. Jy mis ‘n paar goed wat gewoonlik hier in die oggend gebeur. Onder andere was daar niemand by die deure om jou te groet of ‘n afkondiging te gee nie, hier is nie musiek nie, ook nie ‘n projektor nie. Vanmôre se diens is anders. Dit gaan anders ingeklee wees. Ons gaan eers aan die einde 2 liedere sing. Want my gebed is dat die Here Jesus ons sal wys waaroor ‘n verhouding met Hom en kerk-wees in wese gaan. My gebed is dat ek en jy sal ontdek waarom ons hier is vanmôre. Ons soek vanmôre na die hart van ons saamwees.
Daarom begin ek die erediens met die woorde van ons Here Jesus in Openbaring 1:8: “Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

Voorlesing:
Ek lees vanmôre ‘n artikel wat in die week verskyn het oor die kerk. Woorde oor die kerk van die Here Jesus wat party se tone van lekkerkry laat omkrul (soos ek lees in die kommentaar daaroor) en woorde wat ander met totale weersin afmaak. Trauma vir lidmate as kerk wêrelds raak. Geskryf deur prof Christina Landman.

Hier is die skakel na die artikel:

https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/trauma-vir-lidmate-as-kerk-werelds-raak-20180717

Laat ek sommer aan die begin sê, roekelose modernisering en roekelose verandering is eenvoudig onverantwoordelik.
Maar as ek ooit die geleentheid kry om ‘n kerk te stig, sal ek ‘n boom kies. Dan kan elkeen sy eie stoel bring. Een wat vir hom gemaklik en gerieflik is, wat hoog genoeg en sag genoeg sal wees. Jy kan ook jou stoel self skuif as jy nie mooi kan sien nie, want onder die boom is daar nie ‘n preekstoel of ‘n verhoog nie. Onder die boom is daar ook nie verwarmers wat party koud los en ander warm onder die kraag laat nie. Onder die boom is daar nie ‘n projektor waar die woorde so deur die son verdof word dat ons nie vir die Here kan sing nie. In elk geval, onder die boom is nie ‘n kragpunt om die orrel in te plug of plek om die orkes staan te maak nie.
Onder die boom kom jy net luister na wat Jesus sê. Daar gaan dit nie oor hoe jou buurman lyk of wat hy aantrek nie, want onder die boom sien ons Jesus in mekaar. Onder die boom sien ons Jesus tussen ons en sien ons Jesus in die wêreld! Want daar onder die boom sit ons in die wêreld. Onder die boom gaan dit oor niks anders as oor Jesus nie.
Terug in die kerk wonder ek toe hierdie week, hoe ver is ons nie van ‘n kerk onder die boom nie! ‘n Kerk waar dit net oor Jesus gaan! En as Jesus vanmôre met sy rok, lang hare en stowwerige sandale die kerk sou instap, dink ek Jesus sal huil oor dit waarmee die kerk haar vandag so besig hou. Ek dink Hy sal tussen die skares mense wat uitgedos en blinkgevryf in die banke sit wou uitroep… oor wie gaan dit hier?
• Wie het julle geleer ‘n goeie dominee lyk nie soos ‘n gewone mens nie?
• Wie het julle geleer om oor klere, oor togas en hemde en broeke en hoede te baklei?
• Wie het julle geleer om met ‘n orrel te sing is geestelik en ‘n orkes is wêrelds?
• Wie het julle geleer dat ‘n preekstoel geestelik is en ‘n verhoog wêrelds?
Wie is julle leermeester dan? Waar is julle leermeester? Want julle het dit tog nie by My gehoor of by My gesien of by My geleer nie?
Jy sien vriende, Jesus se konfrontasie met die kerk van die dag, die Jode, die Fariseërs en Saduseërs staan sentraal in die Matteus evangelie. Trouens, Matteus vertel hoe die Fariseërs hulle in Jesus vasgeloop het. Gereeld! En in die hart van hierdie konfrontasie was die feit dat die Jode ‘n kerk gehad het… sonder Jesus! En ‘n kerk sonder Jesus is ‘n swaar kerk met baie argumente en reëls en wette en tradisies.
Kom ons lees Jesus se reaksie op die kerk, nadat die dissipels opgewonde terugkom en vertel hoe mense Jesus ontmoet en hoe hierdie ontmoeting met Jesus mense verander het.

Skriflesing: Matteus 11:25-30
“Ek prys U, Vader, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het.” (v25)
Dank Vader, die evangelie is eenvoudig! Dank Vader die slimmes verstaan dit nie! Dank Vader hier is mense wat gesnap het en wat verstaan… die kerk en my lewe gaan net oor Jesus!
En dan skryf Jesus nie mense af nie. Hy skryf nie die kerk af nie. Hy nooi die kerk, sy kinders tot ‘n alternatief. 11:28: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is…”
En vriende, so dikwels lees ons hierdie teks buite sy konteks. Die konteks is, soos ek gesê het, die feit dat die Jode godsdiens swaar en moeilik gemaak het met al hulle reëls en wette en voorskrifte. Hoe jy moet aanbid, waar jy moet bid, wanneer jy moet aanbid, wat jy moet aantrek, wat jy mag sing, wat jy kan eet, wat jy moet drink. Alles omdat hulle Jesus nie gehad het nie! En die las het eenvoudig ondraaglik geraak.
Daarom Jesus se uitnodiging tot ‘n alternatief. Jesus is die alternatief vir ondraaglike laste! Kom na My toe, sê Jesus, want My las is lig en My juk is sag!
Kom ons draai die fokus na jou en my toe vanmôre. Want ek en jy is die kerk van die Here Jesus.
Daar is ‘n wêreldwye beweging na minimalisme en eenvoud. Ons sien dit sommer in ons huise. In die verlede het ons baie meubels en ornamente in ons huise gehad. Vandag is minder beter. En daar is iets hiervan in Jesus se uitnodiging. Minder is beter! Want hoe minder goed ons het, hoe meer van God sal ons kry!
Vriende, ek en jy leef vandag met swaar laste en harde jukke van goed wat ons op onsself gelaai het. Jy het dit op jouself gelaai.
• Die las van geleerdheid wat ons laat sukkel om God eenvoudig in sy Woord te glo.
• Die juk van gewoontes en tradisies en reëls wat ons bo die Here Jesus verhef.
• Die las van televisie, sosiale media en Google wat ons alles oor Jesus kan vertel, maar meer en meer van ‘n verhouding met Jesus weghou.
• Ons dra die juk van ontevredenheid omdat ons onsself die hele tyd met ander vergelyk.
• Ons dra die juk van ondankbaarheid omdat ons onvergenoegd is met wat ons het.
• Ons het die las van paaiemente omdat ons dink geluk word aangekoop.
En hier sit ons, uitgeput en oorlaai (en dit is maar net Julie-maand). En die Een wat ons nodig het is Jesus. Kom na My toe. Pak af. Maak ligter, leef eenvoudiger, kry my in jou fokus, want Ek is genoeg!
Dit is soos Jesus sê. Om Jesus te kies is ‘n vreemde keuse, nie net vir die wêreld nie, ongelukkig dikwels ook ‘n vreemde keuse vir gelowiges en ‘n vreemde keuse vir die kerk. Slim en geleerdes verstaan dit nie. As jy Jesus kies draai Hy jou lewe op sy kop, want …
• Dan is jy gelukkig selfs al het jy nie alles nie
• Is jy tevrede selfs al is jy siek of kry jy swaar of sukkel jy
• Dan gee jy weg, terwyl ander vashou en opgaar.
• Dan het jy lief en vergewe jy as ander haat en verwyt
Jou lewe verander as jy Jesus het. Dit gaan alles net oor Jesus. Onder die boom, gestroop van alles, as net Jesus oorbly, raak die lewe lig. Dit is dan dat jy met Jesus …
• vertrou eerder as bekommer
• lag eerder as frons
• vandag leef eerder as om die toekoms te beplan
• dankie sê, eerder as om te kla
Dan lewe jy lig saam met Jesus.
Slot
Mag ek en jy Jesus in ons lewe ontdek. Gaan dink hoeveel is Jesus deel van jou lewe, deel van jou werk, deel van jou huwelik, deel van jou gesin, deel van jou besigheid, deel van jou vriende.
Mag ons mense wees wie se lewe Jesus is! Mense in wie se lewe Jesus elke oomblik gesien en gehoor word, in jou eet en jou drink en jou praat!
Mag die kerk gestroop word van slim argumente en eindelose debatte oor reëls en wette en tradisies. Mag die kerk Jesus ontdek en die waarheid oor Jesus predik. Ek bid dat die kerk Jesus in die wêreld meer en meer sal verteenwoordig sodat God in alles verheerlik sal word.
Want dit is eers wanneer jy Jesus ontdek, dat jy rus kry vir jou gemoed. Amen
Gebed
Here, ons fokus so baie op onsself, dit wat ons wil hê en so ‘n klein bietjie op U. Ons rig ons lewe so baie in rondom onsself en ons eie goed dat U Here Jesus eintlik nie plek het nie. U raak weg in ons lewe, U raak weg in ons kerk, U raak weg in die wêreld. En Here dan beleef ons nie eers meer die trauma as die kerk nie meer die wêreld raak nie. Here, ek bid dat hierdie plek nie net ‘n plek sal wees waar mense Jesus op Sondae kom opsoek, gemaklik en blink gepoets, maar Jesus dan by die deur los as ons hier uitstap nie. Daarom bid ek Here Jesus, laat ons weer ontdek wie Jesus is asseblief, want ons wil anders en ligter lewe. Amen