Kom ons sit vanoggend so bietjie regop op ‘n harde klip soos die eerste luisteraars daar teen die berg in die natuurlike amfiteater- toe hulle na Jesus se berprede geluister het.
Want ons wil leer bid. Ons wat so sukkelend en stamelend bid…! En die gebed staan hier reg in die sentrum van die Bergpreek – soos dit ook in ons lewens in die sentrum moet staan.

‘n GPS is die asemrowendste stukkie tegnologie wat hierdie slim breine van God se mense uitgedink en geïmplementeeer het.
Wat maak dit so besonders?
Hierdie stukkie tegnologie moet eerstens weet waar jy jou bevind. Dit word gedoen deur satelliete wat daar van bo af loer waar is jy.
Dan moet hy probeer uitvind waar is die bestemming waarheen jy sê jy wil gaan.
Dan moet hy met sy beskikbare inligting bepaal wat die beste pad is daarheen. Selfs die kortste pad, of die vinnigste pad of die “most scenic route”.
Asemrowend wat hierdie dingetjie kan doen om jou posisie, die bestemming en die verskillende roetes daarheen te verwerk om al die afdraaipaadjies vir jou aan te dui. Dat jy nie verdwaal nie.

Nuwe taal vir ons hemelse GPS:
“Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.”

Jesus begin die bede met ‘n aanname:
Daar is twee wêrelde: Hemel en aarde.
God se paleis-wêreld en
Ons leefwêreld.
‘n Geestelike wêreld en
‘n Fisiese wêreld.

Die twee wêrelde verskil op ‘n belangrike punt van mekaar:
In die hemelse wêreld – daar geskied God se wil – volkome!
Daar word God se soewereine heerskappy erken en gehoorsaam.
Daar is aanbidding, gehoorsaamheid, lof, verering….

In ons fisiese wêreld, hier op aarde, gebeur dit nog nie volkome nie.
Hier is eerder weerstand teen God.
God se wil geskied, maar nog onvolmaak, slegs broksgewys.
Want tussen die geloof deur is daar ook die rebelle se rebellie, ongeloof en ongehoorsaamheid,
– opstand selfs teen God, opstand teen Sy wil.

En dit is nou net hier waar ons as gelowiges inkom, dat ons moet bid dat God se wil sal geskied – ook hier by ons. En in jou eie lewe.
En in die fynste detail.

Waarom is dit belangrik?
Omdat God se wil die mooi en die goeie, die harmonie, die liefde die versoening, sorg en omgee behels.

En daarom moet ons bid dat God se wil geskied.
Maar ons kom gou agter dat dit nie so eenvoudig is nie.
Ons kom dit agter as ons begin worstel om God se wil te ontdek vir ons huwelikskeuses, beroepskeuses, jaarbeplanning, nuwe werksgeleenthede, aftredebeplanning, hantering van ons finansies…

Daarom is hierdie een van die mees aktuele sake waaroor die Here Jesus met ons kan praat: Oor God se wil wat moet geskied en wat vir konkrete situasies in ons lewens ontdek moet word.

Paulus bevestig dit met die teks van Ef 5:17 dat God se wil nie sonder meer maklik onderskeibaar is nie:
“…probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.”
Dit is nie altyd klinkklaar nie.
Dit vra ‘n besonderse inspanning.
Dit vra ‘n soektog….. “Probeer te wete kom…”

Nou is die breë wil van God (as ons dit onderskei van ons unieke persoonlike lewensvrae) nie meer ‘n misterie nie:

“…Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.” 2 Pet 3:9
• So, God se wil is bekering van mense.
“Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe.” 2 Tes 4:3
• So, ons heilige lewe is God se wil.
“ …hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie!” (Mat 23:37)
• Kuikens onder die Here Jesus se vlerke – dit is Sy wil.

Hier in die gemeente weet ons ook van Aanbidding, Heling, Groei en
Dienslewering. Dit is deel van die wil van die Here.
Dit is deel van die breë pad waarop ons moet ry.
Ons kan dit maar met vrymoedigheid bid.

Maar die fyner afdraaipaadjies van ons eie reis, raak al moeiliker om te onderskei. En daarvoor sal ons baie fyn moet luister.
Fyn moet instem om die seine van die Vader se wil raak te hoor.

As jy wil luister hoe Jesus in sy eie gebed self die wil van God in fyner detail gebid het, gaan lees weer die gebed wat Jesus in Joh 17 vir sy kerk gebid het (Dewet het dit verlede Sondagaand reeds gepreek.)
Dit help ons baie met die gebed vir onsself as kerk van die Here.

Ons gaan egter die beeld vanaf die reeks se eerste twee bedes bietjie verder neem:

Ons het al gesien:
Jy sit op “Abba Vader” se skoot.
Hy maak die vensters wyer oop dat jy meer van Hom kan raaksien – en Sy naam kan heilig.
Hy neem jou dan ook na die balkon en Hy wys vir jou sy Koninkryk en Hy stuur jou af om Koninkrykswerkers te wees daar onder op aarde.
“Laat U Koninkryk kom.”

Wat moet nou verder gebeur?

Nou moet jy afklim en en in jou motortjie klim en jy moet nou – volgens die wil van die Here – dáár uitkom waar jy die stukkie Koninkryk moet laat kom.
Jy moet Sy wil ontdek.
En jy moet sy wil by spesifieke adresse gaan doen. Dit is jou roeping.

Maar wat is die pad wat jy met jou lewensmotortjie moet vat?

En jy het nie ‘n GPS wat hierdie geestelike pad in detail aandui nie.

Jy klim weer op die Vader se skoot en jy vra vir Hom:
“Abba, Vader, waar is die plek waar U my wil hê?”

En Hy sê vir jou – dit is (byvoorbeeld) daar in Bainsvlei se plotte…..
“En die beste is, klim hier op die N1 snelweg, dan af op die ou Kimberley-pad en daar tussen die plotte in op die grondpaadjies: links, regs, oor die bultjie, T-aansluiting, regs….”

En jy begin ry: Die snelweg met die vier bane is maklik.
(Aanbidding, Heling, Groei en Diens.)

Maar dan verdwaal jy omdat jy nie ‘n geestelike GPS het nie, en omdat jy nie mooi geluister het nie.
En ‘n stouterd het ook nog die een rigtingbord se paaltjie heel uitgetrek. Hy lê daar eenkant en help jou niks nie.

Daarom (geestelik) weer al die pad terug na die groot venster en op met die trappies en op Vader se skoot.
“Here, ek raak bietjie verdwaal. Ek het nie mooi geluister nie. Ek kon nie mooi onthou nie. Die bordjies is weggedraai”!
En jy luister weer….
Jy probeer God se hartklop aanvoel en fyn met olifantore daarna luister.
En jy begin weer die spoor vat. Dit is die spoor van die Wil van die Vader.

En telkens wanneer jy verdwaal raak, dan klim jy maar weer op na die Vader se skoot, en jy luister weer. En weer en weer…!

Dit is die heeltyd die beweging tussen die grondpaadjies en die skoot van die Vader – totdat jy die bestemming vind!
En daar kan die wil van die Vader dan geskied.
Want ons moet die Koninkryk daar laat kom.
Ons moet God se wil daar laat geskied.

Nou sal jy dadelik sê:
“Ds, maar daardie luister op die Vader se skoot, is vir my moeilik!”
Vir my ook.
Want ons het nie ‘n simplistiese geestelike GPS nie.
Dit is waarom Paulus gesê het “…probeer te wete kom wat die wil van die Here is…”

Die pad na God se wil is nie eenvoudig nie, maar ons weet dat dit te make het met gebed en met die intieme sit op die Vader se skoot.

Ons weet, soos Jesus self in Getsemene hierdie gebed gebid het, dit het selfs te make met óns wil teenoor Gód se wil:
“My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Mat 26:39)

Daarom is daar (net soos by ‘n GPS) ‘n klompie onderdele wat jy moet aanmekaarsit – om te kan hoor…
Ek noem vir jou ‘n paar van die belangrikstes:
1. Kry ‘n stil plekkie onder die boom, of in jou “binnekamer” waar jy die “deur kan sluit”.
2. Lees jou Bybel met ‘n oop gemoed. Dit ís die Woord van God.
3. Vertrou die Heilige Gees wat jou sal lei. Hy wil jou in die volle waarheid lei.
4. Maak tyd om in gebed op die Vader se skoot te sit.
5. Gebruik jou gesonde verstand.
6. Vra die raad van Christenvriende wat ook saam met jou kan bid.
7. Luister fyn na jou hart en die vrede wat die Gees sal gee as jy binne Sy wil is.

Ek sluit af,

• Weet dat die Vader reeds weet waar jy is.
Selfs al weet jy dit self nie mooi nie!
• Hy weet ook wat die bestemming is. Dit is Sy wil.
• En Hy ken die paaie daarheen.
• Hy weet ook van die stouterds wat die rigtingbordjies wegdraai.
• Hy vra net dat jy vandag op sy skoot sal kom sit en sal bid,
met die nuwe taal van die hemelse GPS:
“…laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.”
Amen

Ds Retief Botha 20180211