Het jy ook al gewonder hoe die hemel lyk?  Hoe dit daar werk?  Wat daar gebeur?  Wie en wat daar is?  Wat ons daar gaan doen?  Op ’n manier fassineer die hemel ons.  Dit moet mos so wees.  Ons wonder oor dit wat ons nie kan sien en nou al beleef nie.  En ek dink dit is ook een van die redes waarom daar so baie boeke en storietjies oor die hemel is.  Mense probeer op een of ander manier verwoord hoe dit lyk en wat daar gaan gebeur.      

  

Dit is soos die twee ou maats wat hulle lewe lank saam gholf gespeel het.  En hulle het altyd mekaar belowe, die een wat eerste in die hemel kom, gaan die ander een laat weet of daar gholfbane in die hemel is.  So is die een ou oorlede en een nag kry die ander maat ’n besoek uit die hemel.  Koos, Koos, ek het ’n boodskap vir jou!  Ek het goeie en slegte nuus.  Die goeie nuus is: daar is wonderlike gholfbane in die hemel.  Jy kan nie slegte houe slaan nie.  Jy raak nooit moeg of kwaad nie.  Die caddies kry altyd jou balle!  Dis ongelooflik!  Maar wat is die slegte nuus dan Fanie?  Jy slaan vanmiddag 15:00 hier af! 

Openbaring 4 maak die voordeur van die hemel so op ’n skrefie oop sodat ons kan inloer en met ons beperkte aardse verstandjies so ’n ietsie kan sien en ervaar van die hemel.  Dis asof die Here vir Johannes voor die oorloë en gevegte wat in die res van Openbaring beskryf word, op ’n toer vat na die hemel.  So asof Hy wil sê, Johannes, wat op aarde gaan gebeur tot Ek weer kom, gaan nie lekker wees nie.  Dit gaan jou ontstel, maar kom Ek wys jou gou iets anders.  Kom Ek wys vir jou ’n ander werklikheid bo en behalwe hierdie lewe!  Kom Ek wys jou waarheen jy oppad is. 

Vers 1: “Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur.”  En die Heilige Gees voer vir Johannes mee sodat hy kan verstaan wat hy sien toe die deur van die hemel so op ’n skrefie oopgaan.  Eintlik stap ons in Openbaring 4 net saam met Johannes vanaand die troonsaal binne om te sien wat Johannes gesien het!  Miskien verander dit ook weer op ’n manier jou prentjie van die hemel, soos wat Openbaring 1 jou prentjie van Jesus verander het!

As ons in die troonsaal van die hemel instap is die eerste ding wat ons raaksien die troon van God.  Die plek vanwaar Hy regeer!  Dit is die plek vanwaar Hy alles geskep het.  Die troon is ook die plek vanwaar Hy alles wat geskape is in stand hou.  Dit is die enjinkamer van alles wat ons kan sien en alles wat ons nie kan sien nie.  Dit is die plek waar die Koning van die konings sit! 

Op die troon sit God die Vader.  En Johannes het ’n gebrek aan woorde om die heerlikheid en skoonheid en heiligheid van God te beskryf!  So heerlik en rein en oorweldigend is die teenwoordigheid van God, die aangesig van God, dat Johannes met min woorde aan die hand van ’n paar kosbare edelstene God beskryf.  Opaal, karneool en smarag.  Nou in elkeen van hierdie edelgesteentes lê daar ’n betekenis opgesluit.  Opaal – deursigtige steen soos ‘n diamant – simbool van heiligheid, heerlikheid, skoonheid en suiwerheid.  Karneool – rooi steen – oordeel.  Smarag groen – genade en goedheid.  Vanaf die troon regeer God oor dit wat in die hemel aan die gebeur is, maar Hy regeer ook oor die skepping en regeer oor ons, sy skepsels.  Interessant voor die troon sê Johannes was dit soos ’n spieëlgladde see.  Ek kom netnou hierna terug, maar dit beteken dat niks buite beheer is nie.  Alles is in hul bepaalde skeppingsorde.  Hy is ten volle in beheer!   

Voor die troon en rondom die troon van God is daar 24 ander trone waarop 24 ouderlinge sit.  24 is 12 + 12.  12 is die aartsvaders (Abraham en Isak en Jakob en die vaders van die Ou Testament) en 12 apostels.  Maw dit verteenwoordig die hele kerk van God.  Dit is die kinders van God wat op trone sit voor die troon!  Almal met wit klere aan en goue krone op hulle koppe!  Wit geheilig, skoon gewas met die bloed van Jesus.  Weet julle watter troos was hierdie stukkie vir my?  Ons kan dalk hier op aarde losers wees wat swaar kry en verneder word en gespot word en dikwels aan die kortste ent trek, maar in die hemel dra ons krone!  Omdat God ons Koningskinders gemaak het!   Rondom die troon is daar ’n reënboog wat juis kom bevestig en herinner aan wat God gesê het, Ek sal jou God wees.  Ek sal vir jou sorg.  Ek sal oor jou lewe regeer en niemand sal jou uit My hand ruk nie!   

Vlak voor die troon van God staan 7 fakkels wat helder brand.  Dit is die 7 Geeste van God.  7 is die volkome of die volmaakte getal.  Die 7 Geeste is die alomteenwoordige Heilige Gees!  Die Heilige Gees wat orals is, in almal is, wat alles sien en alles weet. 

Naby en rondom die troon was daar 4 lewende wesens wat baie weird lyk.  Hulle is vol oë van voor en agter.  Dit beteken net dat hulle wawyd wakker is.  Niks ontglip hulle aandag nie. Ons kry ook hierdie selfde beeld in Eseg 1:5-6, 10-11.  Hierdie 4 wesens verteenwoordig die hele skepping.  Leeu sterkste van die wilde diere, bul is die sterkste van die mak diere, arend sterkste onder die voëls, die mens magtigste van alles wat geskape is.   Maw die hele skepping, mens en dier eer en loof God se grootheid en majesteit.  Dit is hulle skeppingsdoel.  Hulle is gemaak om God te verheerlik! 

Weet julle wat is die beste van hierdie gedeelte?  Ek het dit hierdie week ontdek.  Vers 9: “Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit.”  Elke keer wanneer die 4 wesens, die skepping, God eer en prys gebeur daar iets in die hemel. Die 24 ouderlinge, die gelowiges in die hemel, buig voor die troon van God en sit hulle krone as teken van afhanklikheid voor Hom neer.  Elke keer as mens of dier of die natuur God eer, buig die engele in die hemel en sing hulle: Heilig, Heilig, Heilig is die Here. 

Elke keer wanneer ek en jy God eer, word daar gebuig en gesing!  Weet julle wat, dit is die rede waarom daar onophoudelik ’n lofsang tot God gebring word in die hemel.  En ons kan nou alreeds hierdie lofsang in die hemel tot God bring, wanneer ons Hom hier op aarde eer!  Elke keer wanneer jy hier Hom eer, word daar in die hemel vir Hom gesing!  Julle sien, iets soos global warming en om groen te lewe gaan nie net oor ons nageslagte nie, dit gaan oor die lofsang wat die natuur saam met ons moet bring sodat God geeer sal word!    

Ouens, as die hemel vir jou en my so op ’n skrefie oopgaan vanaand en ons sien die heerlikheid en die grootheid en die majesteit van God, dan kan ons seker nie anders as om te kniel en te sing saam met die engele oor ons God nie.  En jy moet vanaand hoor dat elke stukkie getrouheid aan God, elke bietjie lof, elke stukkie toewyding, elke bietjie aanbidding wat in en deur jou lewe aan God gebring word, die hemel in beweging bring.  Baie kere dink ons, ag die Here sien dit nie eers raak nie, mense weet nie eers daarvan nie.  Maar die eer wat jy aan God bring, hoe groot of klein ookal, laat die hemel sing! 

God sit op die troon.  Hy lewe!  Hy is ’n werklikheid!  Hy is wakker en Hy regeer!  Hy regeer oor alles wat Hy gemaak het, Hy regeer in ons deurmekaar landjie.  Maar Hy regeer oor jou lewe.  Voor Hom is die see glad.  Weet jy, somtyds kyk ’n mens mos terug oor wat in jou lewe gebeur het en dan kan jy amper nie glo dat alles so mooi uitgewerk het nie.  Alles het presies reg en op die regte tyd in jou lewe gebeur en in plek geval.  En dan sê ons mos baie maklik dit het toevallig gebeur.  Maar voor God is die see glad!  God het alles in jou lewe ten volle onder beheer al voel en al lyk dit soms vir jou of die see onstuimig is en die branders jou wil omslaan.  Van waar Hy sit en vanwaar Hy regeer, is alles in jou lewe besig om seepglad uit te speel volgens Sy wil.  Vanwaar Hy sit en oor jou lewe regeer, is alles onder beheer! 

Wat ons vanaand, môre, elke dag van ons lewe moet doen is om te kniel, ons krone voor die troon neer te sit.  Om van ons eie troontjies af te klim en ons totale afhanklikheid van God te bely sodat Hy weer op die troon van my kan kom sit.  Dan kan Hy meer oor my lewe regeer en ek minder.      

Mag dit wat jy sê en dit wat jy doen, en dit wat jy dink die hemel beweeg wanneer dit God eer as die Koning van jou lewe!  Wanneer die hemel op ’n skrefie oopgaan is die belangrikste dalk wat ons sien en hoor: Our God is an awesome God!  Amen