André Oosthuizen:Picture1  andrej@webafrica.org.za

Die hemel gaan in Openbaring4 oop, maar ook in Op 19-21!  In Op 21 lees ons dat die gelowiges self in die hemel ingaan wanneer die wederkoms kom.  Maar in Op 4 is die gelowiges nog nie in die hemel nie.  Ons sien net die hemel – maar ons sien die hemel om ons te bemoedig vir dit wat op aarde voorlê.  So tussen Op 4 en Op 21 gebeur daar nog ’n klomp slegte en ontstellende goed met die wêreld en met gelowiges (meer daaroor volgende week).  Maar dit gebeur terwyl die gelowiges die hemel onthou in Openbaring 4 en uitsien na die hemel in Openbaring 21.  So, as die hemel vanaand vir jou op so ’n skrefie oopgaan, is dit om jou te bemoedig as jy hier uitstap, die wêreld in.  Om te weet, dit wat met my en rondom my gebeur is nie al waaroor dit gaan nie, daar is ’n groter werklikheid!   

Skriflesing: Openbaring 4:1-11

Dit is darem interessant hoe goed wat groot is, met tyd vir ons klein word.  Neem byvoorbeeld ’n klein babatjie.  Terwyl babas so op die grond rondkruip lyk alles mos groter as wat dit werklik is, want hulle moet opkyk na alles.  En hoe groter hulle word, hoe kleiner lyk die goed wat eers vir hulle groot was.  ’n Bed wat onmoontlik gelyk het om op te klim, word binne maande ’n springmat!  Wat groot was, word later klein.

Sit nou byvoorbeeld een van die grootste televisies wat jy 15 jaar terug kon koop langs ’n flat screen en kyk hoe klein lyk daardie aanvanklik reuse televisie van 15 jaar terug!  Die aarde was vir die mens aanvanklik onkenbaar groot, vandag vlieg jy binne ure van die een kant na die ander en is die aarde vir die mens eintlik verspot klein in verhouding met ander sterre en planete in die skepping.  Met ander woorde, groot raak mettertyd klein en dit hou natuurlik die ekonomie aan die gang.  Want wanneer groot klein raak, bring dit die soeke en behoefte na nog iets groter.

En dit gebeur in ons geloofslewe ook.  God kan vir ons klein raak!  In die lig van verlede week se beeld uit Openbaring 1, God kan so klein raak dat ons Hom in ons eie raampie vasvang.  So klein dat ons Hom onder die knie kry.  Ons sit vir God ’n handvatsel aan en dra Hom rond of bêre Hom iewers op ’n rak in ons lewens tussen baie ander, selfs in ons oë, groter en belangriker goed as God.  En dan moet God kompeteer om ’n plek in ons lewe.  En alles wat groter of bo God gestel word is natuurlik ‘n afgod!  Vir baie raak God so klein dat hulle selfs van Hom vergeet.  Of hulle lewe inrig asof Hy ’n noemenswaardige klein deeltjie van hulle lewe uitmaak.  God kan vir ons klein raak.

En weet jy wat is die een groot gevolg wanneer God klein word?  Moedeloosheid!  Want God raak klein, en die wêreld groot.  As God klein raak raak my probleme en hartseer en moedeloosheid groot!  Die gevolg is vriende dat mense vandag moeg en moedeloos en hooploos raak, selfs moed verloor omdat God klein geword nie.  Kleiner as die probleme en uitdagings van ons tyd, kleiner as die wêreld.

En daarom gaan die hemel toe daardie dag so op ’n skrefie vir Johannes oop.  En hy kon in die troonsaal van God inloer om God te sien.  En watter groot belewenis was dit nie!  ’n Belewenis wat God weer groot kom maak in mense se lewens sodat ons anders kan kyk en anders kan lewe.

Johannes het ’n gebrek aan woorde om die grootheid, heerlikheid en skoonheid van God te beskryf!  Dis so anders as wat ons geneig is om te doen!  Ons het dikwels te baie woorde, selfs boeke en teorië en teologië oor God!  Ons het baie te sê oor God, maar so groot en oorweldigend is die teenwoordigheid van God, dat Johannes te min woorde het en aan die hand van ’n paar kosbare edelstene God beskryf.  Opaal, karneool en smarag.  Nou in elkeen van hierdie edelgesteentes lê daar ’n betekenis opgesluit.  Opaal – deursigtige steen soos ‘n diamant – simbool van heiligheid, heerlikheid, skoonheid en suiwerheid.  Karneool – rooi steen – oordeel.  Smarag groen – genade en goedheid.  (God is heilig en omdat Hy heilig is is Hy nie net genadig nie, maar ook regverdig!)

Rondom die troon van God is daar 24 ander trone waarop 24 ouderlinge sit.  24 is 12 + 12.  12 is die aartsvaders (Abraham en Isak en Jakob en die vaders van die Ou Testament) en 12 apostels van die Nuwe Testament.  Maw dit verteenwoordig die hele kerk van God.  Dit is die kinders van God wat op trone sit voor die troon van God!  Almal met wit klere aan en goue krone op hulle koppe!  Hoekom gaan ons in die hemel wit klere aan hê?  Wit geheilig, skoon gewas met die bloed van Jesus.  Hoekom krone? Want die Koning is ons Pa!  Weet julle watter troos was hierdie beeld vir my?  Ons kan dalk hier op aarde losers wees wat swaar kry en verneder en gespot word en dikwels aan die kortste ent trek, maar ons het nou reeds krone op ons kop omdat ons Koningskinders is!  Jy is nie ’n loser nie, jy is ’n Koningskind!  En jy word dit nie eendag in die hemel nie, jy is dit nou alreeds!

Rondom die troon is daar ’n reënboog wat juis kom bevestig en herinner aan wat God gesê het, Ek sal jou God wees.  Ek sal vir jou sorg.  Ek sal oor jou lewe regeer en niemand sal jou uit My hand ruk nie!

Vlak voor die troon van God staan 7 fakkels wat helder brand.  Dit is die 7 Geeste van God.  7 is die volkome of die volmaakte getal.  Die 7 Geeste is die Heilige Gees!  Die Heilige Gees wat orals is, in almal is, wat alles sien en alles weet.

Rondom die troon was daar 4 lewende wesens wat baie weird lyk.  Hulle is vol oë van voor en agter.  Dit beteken net dat hulle wawyd wakker is.  Hulle sien alles en niks ontglip hulle aandag nie. Ons kry ook hierdie selfde beeld in Eseg 1:5-6, 10-11.  Hierdie 4 wesens verteenwoordig die hele skepping.  Leeu sterkste van die wilde diere, bul is die sterkste van die mak diere, arend sterkste onder die voëls, die mens is magtigste van alles wat geskape is.   Maw die hele skepping, mens en dier eer en loof God se grootheid en majesteit.  Dit is hulle skeppingsdoel!  Hulle is gemaak om God te verheerlik!  Ons is gemaak om Hom groot te maak!

Weet julle wat is die beste van hierdie gedeelte?  Vers 9: “Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit.”  So elke keer wanneer die 4 wesens, die skepping, mens en dier, God eer en prys gebeur daar iets in die hemel. Die 24 ouderlinge, maw die gelowiges in die hemel, buig voor die troon van God en sit hulle krone as teken van afhanklikheid voor Hom neer.  Elke keer as ons God eer, buig die engele in die hemel en sing hulle: Heilig, Heilig, Heilig is die Here. Hy wat was en wat is en wat kom.”

So ouens, elke keer wanneer ek en jy God groot maak, elke keer wanneer ons vir Hom sing,  elke keer wanneer ons aan Hom getrou is, elke keer wanneer ons oor Hom praat, word daar gebuig en gesing in die hemel!  En dit is die rede waarom daar onophoudelik ’n lofsang tot God gebring word in die hemel.  Ek en jy is eintlik nou alreeds deel van die hemelse koor wanneer ons aan God die eer bring.  Elke keer wanneer jy hier Hom groot maak, word daar in die hemel vir Hom gesing!  En jy moet hoor vanaand dat elke stukkie getrouheid aan God, elke bietjie lof, elke stukkie toewyding, elke bietjie aanbidding wat in en deur jou lewe aan God gebring word, bring die hemel in beweging.  Jy weet, baie kere dink ons, ag die Here sien dit nie eers raak nie, dit wat ek vir Hom doen maak nie regtig saak nie, mense weet nie eers daarvan nie, wat beteken dit nou regtig wat ek vir die Here doen?  Maar die eer wat jy aan God bring, hoe groot of klein ookal, laat die hemel sing!

Slot:

In vers 6 staan daar: “Voor die troon was dit soos ’n spieëlgladde see, helder soos kristal.”  Voor God is die see glad.

As jy met ’n vliegtuig oor die see vlieg lyk alles mos rustig en kalm.  Die blou water en hier en daar ‘n skaduwee van die wolke op die water.  Maar gaan staan nou op die strand en die prentjie lyk anders.  Dan sien en hoor jy die geraas van die golwe wat breek en die skuim wat in jou gesig spat.  En hoe wonderlik is hierdie beeld van ’n gladde see voor God!  Ouens, van waar God na ons land of na jou lewe kyk is die see glad!  Maw Hy het alles onder beheer!  God het alles in jou lewe ten volle onder beheer al voel en al lyk dit soms vir jou of die see onstuimig is en die branders jou wil omslaan!  Ja, daar is in jou lewe golwe en winde en storms maar Jesaja sê: die water sal jou nie wegspoel nie en die vuur sal jou nie verbrand nie, want die Here is by jou!  Daarom moet jy hoor vanaand, al is jy dalk nou op ’n plek waar jy bang en moedeloos en selfs hooploos is oor die golwe en die wind en die storms, vanwaar Hy sit en vanwaar Hy regeer, is alles onder beheer en sal Hy nie toelaat dat ’n golf jou omslaan of ’n wind jou wegwaai nie!

Ouens, om vandag met hoop te lewe het ek en jy nodig om groot prentjies van God te sien!  Daarom moet ons kort-kort saam met Johannes die hemel inloer, sodat ons Hom bo die storms en die golwe kan raaksien. Wanneer ons God sien, sal ons nuwe hoop en moed kry om te bly lewe!  Mag ons wat swak en klein is bemoedig word deur die beeld van die hemel waar God sterk en groot is!     Amen