Ek sidder by die gedagte dat iemand van die kerk sal sê: “Julle het my in die steek gelaat!”
Of dat ‘n ongelowige sal sê: “As dit nie vir die kerk was nie, sou ek miskien nog geglo het.”

En as ek dit nou sê dan bedoel ek met “kerk” die gelowiges as individue, maar terselfdertyd ook die kerk as instelling.
Maw, ons hier saam as geloofsgemeenskap, maar ook elkeen van ons as individuele gelowige.

En dit is presies waarvan een van ons lidmate my hierdie week vertel:
Daardie persoon wat met ’n besigheidstransaksie vroom vertel dat sy met haar “Pappa” oor hierdie saak gepraat het. En dat sy die mooiste vroom WhatsApp boodskappies met geloofs prentjies rondstuur.
Dit moes duidelik ’n persoon wees met Christelike waardes en integriteit waarmee jy kon besigheid doen.
En daarom het hy haar vertrou met ’n yslike klomp geld.
Net om gruwelik teleurgestel te word.
En honderde duisende rande skade te ly.

Die feit dat hy nog in die kerk is, is ’n genade-wonder van God.

Ons ken die opmerking dat jou dade harder spreek as jou woorde.
Jou dade spreek so hard dat ek nie jou woorde kan hoor nie.
Dit is skynheiligheid.
En dit vervreem mense baie gou van die kerk of enigiets wat na kerk ruik.
Dit maak dat mense baie krities raak oor die kerk en selfs oor God.

So het mense in Jesus se tyd ook al oor die formele kerk gevoel.
Die kerk laat ons in die steek.
Die kerk is skynbaar ook onmagtig om iets aan die siekheid van ons wêreld te doen.

Ek glo dat sulke mense net buite die geloofskring soms voel:
As ons net verby die menslike volgelinge van Jesus kan kom!
As ons net verby die kerkistiese fasade kan kom.
As ons net by dit alles kan verbykom – om by Jesus self uit te kom.
…. om voor Jesus self te staan en in Sy oë te kan kyk.

En hierdie gevoel kan versterk word as mense op allerlei terreine so in die steek gelaat word.
Miskien voel ons polities so na 1994: Politici is al weer besig om ons in die steek te laat.
Die ekonomie laat ons in die steek.
Die werksomgewing is vir menigeen ’n worsteling.
Dienslewering laat ons in die steek.
Nou moet die kerk en gelowiges dit ook nie nog doen nie!
Ons gaan niemand en niks meer vertrou nie!

Dit is omtrent wat hierdie desperate pa van Mat. 17 moes ervaar het.
Sy kind is in ’n penarie, dit moes een of ander vallende siekte gewees het, hy noem sy seun “geestelik versteurd”, waarskynlik toegeskryf aan ’n demoniese mag.
Hy land soms in die vuur en hy land soms in die dam. Dit is ernstig.
En hierdie pa soek desperaat hulp!

En hy gaan na die kerk toe. Dit is die dissipels. Jesus se volgelinge.
Trouens, Jesus het aan hulle die mag gegee om bose geeste uit te dryf (Mat 10:8)
Maar helaas – hulle kry niks reg nie!
Hulle laat die wêreld met sy nood in die steek!

Gelukkig kom die wêreld hierdie keer by die dissipels verby en hierdie pa kom by Jesus uit!
Hy wys teleurgesteld na die dissipels: “… hulle kon hom nie gesond maak nie.”

En Jesus in Sy almag spreek ’n enkele woord en die kind is gesond.

Maar nou is dit vir die kerk/dissipels ’n groot verleentheid.
Waarom kon hulle nie die kind nie die kind gesond maak nie?
“Here, waarom kon ons nie die gees uitdryf nie?”

En ons as kerk kan diselfde ding soms wonder:
Waarom is die impak op die wêreld so klein?
En dit laat ons soms ook so verleë.

Op hierdie vraag is daar waarskynlik twee perspektiewe:

1. Moenie te min dink van die rol wat die kerk tog speel nie.
Kyk net met geloofsoë na dit wat in en om gelowiges gebeur en jy sal dikwels verstom staan oor dit wat tog gebeur.

Miskien moet ons vir mekaar meer geloofstories begin vertel.
Miskien gebeur daar meer wonderwerke as wat ons raaksien.

2. Die vraag van die dissipels was “Waarom is ons so magteloos?”
En Jesus se antwoord is die veelseggende:
“Omdat julle geloof te klein is. Dit verseker Ek julle: As julle maar geloof het so groot soos ‘n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan staan daar anderkant!’ en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie.”

WOW! Ons het baie berge wat ons sou wou verskuif!
Suid-Afrika het baie berge wat verskuif moet word.
In ons eie geloofslewens is daar berge wat op verkeerde plekke staaan. Hulle MOET skuif!
In die kerk is daar heuwels wat gelyk paaie vir die Koninkryk van God moet word.

So, wat is die probleem?

Jesus sê: “Julle kleingeloof!” Dit is die probleem! Dis al!
Wat is kleingeloof?
Dit is nie ongeloof nie. Ongeloof is om God nie te ken en te erken nie.
Kleingeloof is om God te ken, maar om te min van Hom te verwag.

Kleingeloof is eintlik om God as te klein te sien.
Kleingeloof is om God te “shrink” tot ’n miniatuurgrootte godjie.
Dan is God die pikkie-God, die kaboutertjie-God wat nie veel krag of liefde of genade het nie.

En geloof is mos daardie verbinding tussen jou en God.
Dit is soos die kragdraad tussen die 3000V kragbron en jou 200W grassnyer.
Maar sit nou ’n ou dun half-mm kragdraadjie tussen die kragbron en jou grassnyer.
Wat gaan gebeur?
Jou grasperk gaan ’n woesterny en onnet bly!

Geloof soek dat jou kragdraad na God se krag dik genoeg sal wees om die krag te gelei.

Want sien die krag lê nie in die geloof self nie.
Die krag lê in God en Sy almag.
Geloof is om te bind/te “connect” met God.

Dit is waar die mostertsaadjie se gedagte vandaan kom.
Die ou mostertsaadjie is maar klein, maar daar lê groot krag en potensiaal opgesluit in die ou klein saadjie.
As hy begin ontkiem, dan word daardie ou klein saadjie ’n yslike groot boom.

Nou sou ons kon vra, Here, hoe kry ons dan groter geloof,
… wat die wêreld kan verander…
… wat nie die wêreld in die steek sal laat nie…
… wat ons sal laat intap op die grootste kragbron?

Here, ons weet dit is net deur geloof dat ons gered word. Nie deur ons goeie werke en mooi prestasies nie.
Dit het die Reformasie aan ons kom onderstreep met die Sola Fidei.
Maar ons weet geloof het met baie meer te make as net met my redding.
Dit het te make met ons totale geloofslewe en met die heelmaking van hierdie wêreld.
En daarvan wil ons deel wees.

Ek dink geloofsgroei het baie verskillende fasette.
Dit is soos plantjies wat nie net water nodig het nie, maar ook stikstof en …….

Maar die voorafgaande vertel vir ons van twee elemente wat ons sal help om vir ons
mostertsaad-geloof en mostertsaad-potensiaal te gee.

Ek verwys na Jesus se verheerliking op die berg aan die begin van hierdie hoofstuk.

Kom ek lees hierdie gebeure, of enkele verse daarvan
:1,2 en :5-8

Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ‘n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.

Terwyl hy nog praat, het ‘n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en ‘n stem uit die wolk het gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”

Toe sy dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: “Staan op en moenie bang wees nie.”
Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen.

1. Die dissipels moes vir Jesus sien in sy Goddelike glorie. Nie in miniatuur-gestalte nie.
2. God sê uit die hemel. “Luister na Hom.”

Ons het die Woord. Die Woord vertel vir ons wie Jesus is.
Ontdek vir Jesus in Sy Goddelike almagsglorie.
Lees weer jou Bybel en sien vir Jesus raak vir wie Hy is.
En tweedens: Luister na Hom! Doen wat Hy sê!
Dit is wanneer jou mostertsaadjie-geloof nie klein sal bly nie maar sal groei tot ’n boom.
…….. tot ’n kragbron, tot ’n wonderwerkende geloof, tot ’n krag wat hierdie wêreld sal verander.

Ek sluit af:
Sola Fidei – alleen geloof kan jou aan die Groot Kragbron bind.
Daar is nie ander kanale en verbindings nie.
Daar is nie ander kragdrade nie.

En as jy met hierdie mostertsaadjie -geloof aan Jesus vasgryp en Hom vertrou, wat gaan gebeur?

Jy gaan berge begin verskuif!
Jy gaan vir mense in hul desperaatheid hoop gee.
Jy gaan maak dat die ongelowiges nie voel dat die kerkmense hulle in die steek laat nie!
En God gaan verheerlik word.

Soli Deo gloria omdat ons weet van Sola Fidei.
Kom ons bid vir geloof!

Amen