Picture1André Oosthuizen    andrej@webafrica.org.za

Vandag is dit populêr om ’n lifecoach of ’n lewensafrigter te hê.  Dit is nou iemand wat jou met allerhande persoonlike goed help en so ’n bietjie afrig hoe om te lewe en jou volle potensiaal te bereik.  Mense voel op ’n manier beter met so ’n lifecoach aan hule sy, dit bied sekuriteit, want daar is iemand wat na my luister en vir my raad gee.  Toe Jesus opgevaar het na die hemel het Hy vir ons ’n lewensafrigter gegee. Die beste een wat daar kan wees!  Die Heilige Gees.  Jesus sê in Johannes 14 die Heilige Gees is die Gees van die waarheid.  Met ander woorde, Hy weet alles van alles! Hy wil ons in die waarheid lei!  En hierdie waarheid is natuurlik die geloofswaarheid, maar dit is ook die waarheid van hoe jy prakties elke dag moet lewe.  Daarom is die Heilige Gees’n lewensafrigter, maar Hy is ook veel meer as dit.  Hy is ook jou Reisgenoot wat saam met jou loop en lei en bystaan en rigting gee.  ’n Permanente, ewige Lifecoach aan jou sy, 24 uur ’n dag beskikbaar!      

Ek wil vanmôre vir jou ’n vraag vra.  Hoor jy jou Lewensafrigter, die Heilige Gees met jou praat?  Anders gestel, is ek en jy ingestel daarop om te hoor hoe en waar en wanneer die Heilige Gees met jou praat?

Die storie van Filippus en die Etiopiër is ’n bekende storie.  Maar wat vir my interessant was van hierdie verhaal, is hoe die werking van die Heilige Gees as’t ware weggesteek is in die storie.  Jy kan maklik die leiding van die Heilige Gees mislees, net soos ons vandag, kom ek sê in die meeste gevalle, ook die werk en leiding van die Heilige Gees in ons eie lewens eenvoudig miskyk.

Die storie begin waar ’n engel van die Here vir Filippus sê om klaar te maak en langs die pad te gaan staan – wat hy toe doen.  Toe kom die Etiopiër verby op sy wa oppad huistoe en dan lees ons hierdie woorde in vers 29: “Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan loop saam met daardie wa.”

Nou, in die konteks van hierdie storie is dit krities belangrike woorde.  Want as Filippus nie na die Heilige Gees luister nie, gaan hierdie Etiopiër op sy wa letterlik verby die evangelie ry!  En al wat die Heilige Gees vir Filippus sê is: daar is die wa, gaan loop saam met hom!  Interessant, die Heilige Gees sê nie vir Filippus wat hy by die wa gaan kry of wat hy daar moet gaan doen of wat hy moet sê en wat die uitkoms gaan wees nie.  Nee, die opdrag is duidelik en eenvoudig, gaan loop net saam met die wa.

En dit lyk vir my vriende, dit is baie keer soos die Heilige Gees praat.  Hy spel nie noodwendig altyd alles uit nie.  Het dit al met jou gebeur dat jy uit die bloute wonder hoe dit met iemand gaan?  Het jy al uit die bloute die behoefte gehad om vir iemand iets te doen of te help want jy voel hulle het dit nodig?  Jy kan op twee maniere daarna kyk.  Dat dit jou eie gedagtes is en dit ignoreer, of dat dit die Gees is wat jou lei.  Jy sien, om die stem van die Heilige Gees in jou lewe te hoor moet jy die Heilige Gees kan herken.  En weet jy wat is die probleem?  Die probleem is dat ons baie keer, ek wil dit waag om te sê die meeste van die keer die stem van die Heilige Gees in ons lewens afmaak as sommer ons eie gedagtes.  En so kyk jy dalk mis dat dit die Heilige Gees was wat met jou gepraat en jou gelei het!

Die verrassing van die teks is (vers 30) Filippus se reaksie op die Heilige Gees.  “Filippus het daarheen gehardloop…”  Hy het nie 2 keer daaroor gedink nie!  Hy het nie gewonder of dit die Heilige Gees is wat met hom praat nie. Hy het nie vir beter instruksies gevra of nog antwoorde gesoek nie, hy het eenvoudig gereageer op die stem van die Heilige Gees en dit gedoen.  En die uiteinde van Filippus se gehoorsaamheid was natuurlik die bekering van hierdie hoog geplaasde Etiopiër.  En wat die rimpel effek van sy bekering was daar in die koningin van Etiopië se paleis en regering weet ons nie.  Maar deur een mens se gehoorsaamheid aan die Heilige Gees kon God sy werk doen!

Dit bring my terug by die vraag: Hoor jy die Heilige Gees met jou praat?  Kom ek stel dit anders, is jy ingestel daarop dat die Heilige Gees gereeld met jou praat?  Kom ek stel dit anders, erken en herken jy die stem van die Heilige Gees wanneer Hy met jou praat?   Want vriende, as jy die stem van die Heilige Gees gereeld hoor en herken, sal jou lewe verander en sal God deur jou lewe ander se lewens verander.  Vanmôre wil die Heilige Gees as jou lifecoach jou leer om Hom te hoor, want dit gaan jou lewe verander en vir jou nuwe perspektief bring!

Nou om die Heilige Gees te hoor moet jy natuurlik weet hoe die Heilige Gees met jou praat.  Ek dink uit die gedeelte kan ons 3 maniere aflei hoe die Heilige Gees met mense praat.

  1. Die Heilige Gees praat deur gedagtes en omstandighede

Ons sien dit in hierdie storie dat die Gees op een of ander manier vir Filippus oortuig het om hierdie vreemde ding te gaan doen en langs ’n wa te loop.  Ons lees nie hoe dit gebeur het nie, maar iewers het hy die gedagte gekry en dit uitgevoer.  Jy sien, partykeer ervaar ons die  leiding van die Heilige Gees op vreemde maniere, deur ’n gevoel, of ’n gedagte of selfs ’n stem wat met ons praat.  Dit is vreemd en moeilik om hierdie soort leiding van die Gees raak te vat, maar dit is soos die Gees vandag nog praat!  En ons moet oplet daarna.

Maar Hy lei ook prakties deur omstandighede.

Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 16 dat die Heilige Gees vir Paulus en Timoteus verhinder het om die woord in Asië te verkondig.  Dit het daartoe gelei dat hulle by Lidia die purperverkoper uitkom en sy tot bekering kom.  Jy sien, om ons op die regte plek te kry, die plek waar God ons wil hê, moet die Heilige Gees partykeer vir ons deure toe maak, sodat ’n deur op ’n ander plek kan oopgaan.  Wanneer jy een of ander keuse moet maak, dit kan enige iets wees, van huiskoop tot ’n nuwe werk of huwelikmaat of wat ookal, en jy doen dit biddend en in afhanklikheid van die Here, dan sal die Here daardie besluit seën!  Hy sal deure oop maak en sekere deure vir jou toe maak sodat alles ten goede vir jou sal meewerk omdat Hy jou liefhet.  So lei die Heilige Gees jou prakties deur omstandighede!  Miskien sukkel jy vanmôre om te verstaan waarom sekere goed nie uitwerk nie.  Miskien is jy ongeduldig gewag voor ’n deur wat toe bly en nie wil oopgaan nie.  Miskien verstaan jy nie waarom jy is waar jy is nie!  Weereens, jy kan op twee maniere daarna kyk.  Jy kan die werk van die Heilige Gees herken en daarvoor dankbaar wees of dit miskyk en moedeloos en gefrustreerd bly.  Jy sien vriende, as jy die werk van die Heilige Gees in jou lewe herken sal daar ’n las van jou afval.  Jy sal nuwe insig kry en besef, die Here stap met my saam! Hy maak dalk ’n deur hier toe om op ’n ander plek ’n deur weer oop te maak.  Ek kan ontspan, want die Heilige Gees is besig om my op die regte pad te lei.  Hy is die Gees van die waarheid wat die beste weet.  Hy lei my nie noodwendig altyd op die pad wat ek gedink het nie, maar altyd op die regte pad!

 

  1. Die Heilige Gees praat deur die Woord

Hoe weet ek dit is die Heilige Gees wat praat en nie sommer net my eie sondige gedagtes nie?  Hoe weet ek dit wat ek hoor of ervaar kom van die Heilige Gees af?  Ons kry die antwoord in Johannes 14:26: waar Jesus sê: “wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het.”  Met ander woorde, wat sal die Heilige Gees as jou “lifecoach” vir jou sê en wat sal Hy nie sê nie?  Die Heilige Gees sal net sê dit wat Jesus gesê het!  Hy sal ons herinner aan wat Jesus gesê het!  Met ander woorde, die Heilige Gees sal nie vir jou iets sê, of iets laat doen wat in stryd is met wat Jesus gedoen het of wat die Woord sê nie!  So, wanneer ek en jy oplet en luister na die werking en leiding van die Heilige Gees in ons lewens, het ons ook die verantwoordelikheid om met onderskeiding te luister.  Want dit kan gebeur dat ons ons eie sondige gedagtes verwar met die Heilige Gees se leiding.  En daarom moet ons dit wat ons hoor gaan toets aan die Woord.  Stem dit wat ek by die Heilige Gees hoor ooreen met dit wat die Bybel sê?  As dit ooreenstem, hoor ek reg.  As dit nie ooreenstem nie, hoor ek verkeerd.  Daarom vriende sal die Heilige Gees nie vir jou sê om ’n oneerlike transaksie te doen nie.  Die Heilige Gees sal nie vir jou sê om iemand te na te kom of om liefdeloos op te tree nie, want dit is teen dit wat die Bybel ons leer.  Jy sien, om dit wat jy hoor aan die Woord te toets is om met geloofsonderskeiding en geloofsvolwassenheid te leef.

  1. Die Heilige Gees praat deur ander mense

Hierdie Etiopiër sou nie die Here ontmoet het as Filippus nie bereid was om saam met hom te gaan loop nie.  Hy sê dit self in vers 30,31 toe Filippus vra of hy verstaan wat hy lees: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie.”

Met ander woorde vriende, die Heilige Gees praat deur ander mense.  Hy gebruik ander mense om vir jou iets te sê of vir jou iets te leer.  En hy gebruik jou weer om vir iemand anders iets te sê.  En ek dink elkeen van ons het dit al beleef hoe iemand op die regte tyd die regte ding vir jou sê, of jou op die regte tyd bemoedig en op die regte tyd raad gee.  Dit is soos die Heilige Gees mense gebruik om mense te bemoedig.  Die Here sit dus mense bymekaar, ’n geloofsgemeenskap, sodat die Heilige Gees mense kan gebruik om sy troos en liefde en bemoediging en leiding te gee.

Slot

Die vraag is eintlik nie of die Heilige Gees met jou praat nie, maar of jy ingestel is om die Heilige Gees met jou te hoor praat?  In hierdie verhaal vriende het ek geleer dat ons veels te maklik die stem van die Heilige Gees afskryf as toevallig of per abuis of terloops het iemand iets vir my gesê of gelukkig het dit uitgewerk.  Jy sien, omdat ons eerste reaksie gewoonlik is om dit wat gebeur of dit wat ons hoor aan iets anders as die Heilige Gees toe te skryf, gaan die daaglikse leiding van die Heilige Gees as ons lewensafrigter eenvoudig by ons verby.  Ons sien dit nie raak nie, soveel so dat ons baie keer wonder of die Here lewe, of Hy in my belangstel en of Hy regtig vir my omgee.

Die Heilige Gees praat elke dag met jou, jy moet net sy stem herken en erken.  Jou en my geestelike lewe sal verander as ons die Heilige Gees se werking in ons lewens erken. Voordat jy weer iets as toevallig, per ongeluk of terloops afmaak, dink net vir ’n oomblik of jy nie dalk die stem van die Heilige Gees in jou lewe hoor nie.  Jy sal met meer moed en meer geloof en meer blymoedigheid leef as jy die Heilige Gees as jou lewensafrigter raaksien en raak hoor.  Amen