Picture1Ek kan nie onthou wanneer dit gebottel op die mark gekom het nie, maar dit kon nie dekades terug gewees het nie.  Wel vandag kry jy dit in al wat ’n supermark is in bottels en pakkies en houertjies.  Die Sweet&Sour kombinasies.  Jy kry sweet&sour doopsous, sweet&sour lekkers, sweet&sour chips, sweet&sour vark, sweet&sour hoender, sweet&sour – enige iets.  Daar is seker nie ’n huis in die land wat nie iewers in ’n kas iets van ’n sweet&sour het nie.

Die ou wat dit uitgedink het moes nogal kreatief gewees het.  Want soet en suur is nou nie juis vir my ’n algemene kombinasie nie.  Inteendeel, soet en suur staan in kontras met mekaar.  Dit behoort nie te werk nie, maar op ’n manier wanneer jy dit twee bymekaar gooi, komplimenteer soet en suur mekaar.  Openbaring 10 is ’n sweet &sour teks. 

Maar om Openbaring 10 te verstaan moet ons verstaan waar dit inpas binne die groter storie van Openbaring. In Openbaring 8 en 9 word 6 van die 7 trompette geblaas wat die einde van die wêreld aankondig.  Die trompette kondig die verwoesting op aarde aan voor die wederkoms, soos die seëls gedoen het in Op 6.  Maar dan, net voor die 7de trompet geblaas word, is daar ’n onderbreking.  En in hierdie amper spanningsvolle oomblik gebeur daar twee baie belangrike goed. Daar is ’n gedeelte oor die klein boekie, en ’n gedeelte oor die twee getuies of martelare.

So, nadat die engel ses trompette geblaas het om die einde van die wêreld aan te kondig, kom daar ’n ander engel uit die wolke te voorskyn.  Dis ’n uge engel!  Hy het ’n wolk om hom gehad en ’n reënboog bokant sy kop.  Sy gesig was soos die son en sy bene soos vuurpilare.  Hy het met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan.  Die engel het iets uitgeroep en 7 donderslae het geantwoord.  Johannes het die boodskap gehoor wat uit die hemel gebulder is, maar hy mag dit nie vir ons sê nie, dit moet ’n geheim bly.

Ons weet nie wat die geheim van die engel en die donderslae is nie, maar ons kry wel ’n leidraad aan die einde van vers 6: “Daar is geen tyd meer oor nie.”  So, wat die engel vir ons wil sê en wat in die donderslae uitgebulder word, is dat die einde baie naby is – dis die boodskap van Openbaring!  Maar, daar is ’n baie belangrike ander stukkie inligting oor hierdie engel.  En dit is die boekie wat hy in sy hand gehou het.  Vers 2: “In sy hand het hy ’n oop boekie gehad.”  En dan kry Johannes die opdrag in vers 8 om die boekie te gaan haal uit die hand van die engel.  En baie beleefd vra Johannes toestemming van die engel om die boekie te vat en gee die engel vir hom ’n verdere opdrag in vers 9: “Neem dit en eet dit op.”

Interessant, duisende jare gelede, toe die Here vir Esegiël geroep het om die ongehoorsame volk te gaan aanspreek oor hulle sonde lees ons amper dieselfde woorde in Esegiël 2:8: “Moenie weerbarstig wees soos hierdie weerbarstige volk nie, maak oop jou mond en eet wat Ek jou gee.  Toe sien ek daar is ’n hand na my toe uitgesteek, en in die hand was ’n boekrol.  Die hand het die boekrol voor my oopgerol.”  3:1: “die stem het vir my gesê: Mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel.  Hy het vir my gesê:Mens, eet die boekrol wat Ek jou gee, eet jou vol.”

Daar is ’n interessante ding oor die boekrol wat Esegiël en nou ook Johannes moes eet.  Dit het vir albei presies dieselfde gesmaak.  Dit was Sweet&Sour!  Toe Esegiël en Johannes die boekie begin eet was dit soos heuning in hulle mond.  Dit het lekker gesmaak!  En ouens, die Woord van die Here is mos soet!  Die boekie bevat al die Here se beloftes aan ons!  Dit is die boodskap van Jesus se verlossing.  Dit is mos lekker om te hoor dat die Here vir jou lief is, dat Hy genadig is en nie die sonde wat ons doen vir ons bly toereken nie.  Dit is mos soet om te hoor dat die Here by ons is, in goeie maar veral ook in swaar tye.  Is dit nie lekker om te hoor dat die Here vir ons uitnooi om met ons probleme en hartseer en bekommernis na Hom toe te kom nie!  Hoe soet is dit om te weet, ons is nie net burgers van hierdie wêreld nie, maar ook burgers van ’n ewige koninkryk omdat Jesus ons sy kinders gemaak het!  Dit is mos sweet!  Dit is mos die soet van die evangelie waarmee ons grootgeword het, wat ons van kleins af ingekry het.

Maar waar kom die sour dan in om hierdie wenkombinasie van Sweet&Sour te skep?  Jy sien, in sy mond was dit soet, maar in sy maag was dit bitter.  Wanneer die boekie verteer word, deel word van die spysverteringstelsel word dit suur.  Met ander woorde ouens, die uitvoering of die uitwerking van die boekie is suur!  Dit is lekker om dit te eet, maar moeilik om dit te verwerk en te gaan doen.  Openbaring 10:11 eindig met die opdrag: “Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig.  En Openbaring 11 begin met twee getuies wat gestuur is om die soet boodskap wat hulle gehoor het te gaan verkondig.  Ons lees dat die twee getuies voorgestel word as twee olyfbome en twee lampe wat voor die Here staan.  Olyfolie is simbolies van die Heilige Gees en lampe natuurlik van die lig wat ons moet gaan maak.  So hierdie twee getuies is vervul met die Heilige Gees en het die opdrag om as lig in die wêreld te gaan leef.  En die twee getuies het net ’n beperkte aantal dae om dit te doen voor die Here kom 1260 dae of 42 maande lank.

Die hartseer is natuurlik dat hierdie soet boodskap nie vir almal in die wêreld soet is nie.  Nie almal wil dit hoor of van hierdie boekie eet nie.  Daarom lees ons van die vervolging van hierdie twee getuies, want die die duiwel(v7), die dier uit die onderaardse dieptes maak oorlog teen die getuies.  Hy wil nie hê dat hulle moet vertel van die boekie nie!  Maar hierdie getuies waag hulle lewe omdat dit hulle roeping is om die soet van die evangelie te deel met ander.  En dit is die opdrag wat jy en ek gekry het.  Eet die boekie, maak die Here deel van jou lewe, verdiep jou in die beloftes van die Here Jesus, maar onthou, jy kan nie net eet nie, dit moet verteer word!  Dit moet ’n uitwerking hê, dit moet iets gaan doen of iets gaan wys of iets gaan beteken.  En wees verseker van een ding, wanneer jy die soet van die hierdie boekie gaan lewe, gaan dit suur word!  Dit gaan nie maklik wees nie, en dit gaan ook nie orals ewe lekker ontvang word nie!  Trouens, ons staan die gevaar om ook soos die twee getuies wat uiteindelik doodgemaak is, swaar te kry en verneder te word!  Dit is die suur van ons opdrag wanneer ons die Here volg!

En weet jy wat, dit help nie ons kom sit Sondag na Sondag hier, ons eet die boekie in eredienste, in selgroepe, in ons stiltetyd en met huisvergaderings en wat en waar ookal, maar dit bly net soet nie!  Ons sou nie so lekker aan die Sweet&Sour geëet het as dit net soet was of net suur was nie!  Die soet en die suur komplimenteer mekaar!  Jy moet genoeg soet inkry, maar daar moet in jou lewe suur wees.  Want jy sien die Woord van die Here konfronteer.  Dit staan in kontras met die wêreld, soos soet teenoor suur of soos lig teenoor donker!  En ouens, as jou lewe nooit die donker konfronteer nie, moet jy mooi gaan dink oor dit waarmee jy besig is.  As dit net soet en lekker is in jou lewe, en jy is met alles en almal tevrede, is jy dalk ook nie besig om gehoorsaam die opdrag van die Here Jesus uit te voer en lig te wees nie.  Dan bly die lekker in jou mond, maar dit word nie deel van jou spysvertering nie.  Die lekker het dalk nie ’n uitwerking nie!

Ouens daar is baie Christene wat hulle dik eet aan die lekker van hierdie boekie, wat die soet so geniet, maar wat nooit uitkom by die suur nie.  Wat lewenslank maar saam met die stroom loop en wat nooit op die punt kom waar die soet en suur mekaar komplimenteer nie.

Ons het Donderdag met ons vergadering gesels oor die suur van hierdie boekie.  Ja, ons ervaar dalk hier min of geen marteling agv Jesus nie, maar daar is hopelik in jou lewe ook suur, goed wat jy opoffer ter wille van Jesus.  Opofferings in terme van jou tyd, jou geld, opofferings ter wille van die waarheid en wat reg is.  En as jy nie vinnig kon dink aan opofferings wat jy maak ter wille van Jesus nie, moet jy mooi gaan dink of jou geestelike lewe die wenkombinasie van sweet&sour is.  Stilte…

Slot:

Daarom kom die groot engel vanaand na jou en na my toe.  Hy kom sit sy hand op ons skouer, hy gee vir ons die boekie om te eet, en hy sê: onthou, dit is Sweet&Sour!  Weet Ek is by jou, weet Ek is lief vir jou, weet Ek hou jou vas.  Maar gaan nou en lewe vanuit hierdie boekie.  Verwag die suur.  Verwag dat dit nie altyd vir kinders van die Here plain sailing gaan wees nie.  Verwag opoffering ter wille van Jesus, verwag selfs vernedering, verwag swaarkry, verwag dat jy dalk ’n paar pelle in die proses gaan verloor.  Verwag dat jy ’n paar lekker dinge nie gaan saamdoen nie.  Verwag dat jy populariteit gaan moet inboet.  Maar onthou, dis Sweet&Sour!  Nooit net sweet nie, nooit net sour nie.  Vanaand miskien ’n bietjie soet, môre miskien ’n bietjie suur.

Maar miskien is die geheim van hierdie boekie om dit maar net gereeld te bly eet.  Om genoeg soet in te kry, vir die baie suur wat ons in gehoorsaamheid aan die Waarheid so gereeld sal moet beleef.  En as ons suur beleef, om weer die soet te gaan proe van die Here se beloftes in sy Woord.  Dit is die wen-kombinasie van ’n gehoorsame kind van die Here se lewe – dit is ‘n Sweet&Sour lewe in gehoorsaamheid aan God.

“Neem dit en eet dit op.  Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees.”  Amen