FeeswynHierdie is ‘n teks wat ek al dikwels by huwelikseremonies gebruik het met die fokus dan daarop dat die huwelik vir Jesus belangrik is en dat Hy deel wil wees van die huweliksvreugde.

Hierdie teks het egter vir baie meer situasies as die huwelik iets te sê.

Trouens, die teks daag ons uit om sy boodskap in elke sekonde en elke situasie van die

lewe duidelik te hoor…

Dit gaan hier oor ’n verleentheid, ’n skande.

Kyk, ons sal mekaar redelik kon besig hou as ons vir mekaar van ons grootste verleenthede moes vertel.

Ek onthou hoe ek as laerskoolseuntjie voor die skoolkoshuis met my rug na die voordeur staan.  Ek het nie ons liefling-onderwyser en sy jong vroutjie agter my sien uitkom by die deur nie.  Die volgende oomblik druk iemand van agter my oë toe en ’n ander een knyp my in die sy.  Ek skop na agter en gee so ‘n lelike woord dat ek dit nou nie hier kan herhaal nie.

My verleentheid het uiterlik in ’n bloedrooi tamatie-bloos sigbaar geword.

Die innerlike verleentheid kan ek tot vandag toe nie verwoord nie, en ek het geweet geen verskoning kan dit regtig regmaak nie.

Oor baie van ons verleenthede kan ons nie eens praat nie.

Party wens jy maar net weg of maak of dit nie gebeur het nie.

As jou ego sterk genoeg is, kan jy oor party daarvan later lag.

 

So ’n verleentheid het onbepland ingesluip by ’n lekker kleindorpse troue in die dorpie Kana noord van Jerusalem.

Die troues van daardie tyd was heerlike lang feesgeleenthede en kon tot ’n week duur. Almal in die dorp is uitgenooi en die ouens het heerlik fees gevier.

Jesus, sy dissipels en sy moeder (miskien was Josef al oorlede teen daardie tyd) is ook uitgenooi na die troue.  En hulle is daar.

Jesus is nie ’n ou suurknol nie.  Ek dink jy kon tydens sy aardse lewe Hom ver hoor lag en Hy was sekerlik die een wat ook soms vir ander ’n poets kon bak.

As daar egter iemand is wat van fees weet, dan is dit Jesus.

Want Hy kom van die hemel af.

Ek weet nie hoe jy oor die hemel dink nie, maar my persepsie van die hemel is nie ’n kloosteratmosfeer en gewyde stemmingsmusiek nie.

Dit is FEES in die hemel, hoe jy ook al die beste ‘n fees sou kon beskryf.

En dit is die fees wat Jesus indra vanuit die hemel na die aarde.

En dit is die stukkie hemel waarby Hy kom aansluit as daar vreugde en blydskap heers in Kana.

Deel van die Kana-fees was, net soos ons troues, die eet en drink.

(Gelukkig was daar nie foto’s wat eers geneem moes word terwyl die gaste wag nie.)

En nou skielik, terwyl die fees aan die gang is, gebeur daar iets wat vir die bruidegom ’n yslike verleentheid veroorsaak – die wyn raak op!  Krisis!

Die bruidegom, verantwoordelik vir die wyn, staan daar in die kombuis met ’n rooi gesig.

En Ultra Liquors is nie op Saterdagmiddag oop nie.

Die gaste raak al klaar knorrig omdat die kelners nie hul wynbestelling aandra nie … en hulle het al twee keer gevra!

Die fees wankel op die randjie van ’n tragedie.

Weet julle die grootste fees-tragedie gebeur natuurlik wanneer sonde en liefdeloosheid die fees kom steel.

Wanneer daar sonde en skuld, verwyte, agterdog en liefdeloosheid is, dan raak die fees verlore.

Dit het alreeds in die Paradys gebeur.

Dit is besig om van tyd tot tyd in elkeen van ons se lewens te gebeur.

Dit gebeur in ons huise en dit gebeur by ons werk.

In plaas daarvan dat die vreugde en die blydskap met mekaar gedeel moet word,  sluip die wrokke en skuld en verwyte in.

En die fees is verlore!   Die feeswyn spat in allerhande rigtings en verdwyn in die sand van verleentheid!

 

En ons sien hoe Maria met haar skerp oortjies hierdie boodskap kry en sy weet net instinktief dat Jesus met sy goddelike mag die enigste is wat hierdie fees kan red.

Sy vra dat Hy kom help.

Sy antwoord klink bietjie snaaks, eintlik onwillig.  Sy “tyd” het nog nie gekom nie.

“Ma, eintlik gaan hierdie verleentheid ons nie aan nie.  Die Vader het my gestuur vir die kruis. En dit is nog nie tyd daarvoor nie.  Ek luister net na Sy agenda.”

 

Maar dan gebeur iets wonderliks.  Die Vader dink dit is tog ’n goeie geleentheid om sy Seun in die openbaar bekend te stel met ‘n wonderteken.   En die fees kan gered word!

Te lank was die feesvreugde weg.

Die Vader oordeel die tyd is ryp vir Jesus om die FEES terug te bring aarde toe.

 

Die kanne water word wyn.

Sowat 600 liter wyn!

Die fees word nie kleiner nie, maar groter.

 

Dit laat my dink aan Joh 10:10

“Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed!”

 

Interessant dat dit die reinigingskanne was wat gebruik is vir die rituele wassery as jy van die stofpad af aankom by die feessaal.

Miskien wil Johannes daarmee ook reeds sinspeel daarop dat Jesus se koms en die fees alles te make het met die wegneem van ons onreinheid en sonde.

 

Die kelners dra die vreugdewyn die banketsaal in.

Die fees kan voortgaan.

Die fees kan met groter vreugde voortgaan.

Die wyn is beter as die eerste!

 

Hierdie hemelse Bruidegom is nie soos die huwelik se bruidegom wat geskenke ontvang nie.             Hy is die een wat geskenke uitdeel.

Hy het gekom om vreugdewyn uit te deel.

Hy lei ’n nuwe era in.

 

(Hierdie bottel wyn het ons in Kana self gekoop en hy staan baie prominent in my studeerkamer om my daaraan te herinner dat Jesus gekom het om my verleenthede en sonde weg te neem en dit vol te maak met sy VREUGDEWYN.)

 

Ek wonder of ons regtig altyd glo dat Jesus se koms ons vreugde kan herstel.

Is jy regtig bereid om diep te drink van Jesus se vreugdewyn?

 

Daar is geen ander verklaring voor as dat hier ’n wonderwerk gebeur het nie.

Jesus in sy Goddelike almag doen dit.

 

In die laaste vers word daar iets baie belangriks gesê:

“Hierdie eerste wonderteken (semeia) het Jesus in Kana in Galilea gedoen.  Hy het daardeur sy heerlikheid (doksa) laat blyk en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom.”

 

Die ander evangelies praat van Jesus se wonders as dunameis – “kragwerkinge”.

Johannes praat egter van tekens – wat heenwys na iets besonders.

Hy sê hierdie wonderwerk is ’n teken wat Jesus doen sodat ons iets besonders van Hom kan raaksien, nl sy heerlikheid/doksa.

 

Die begrip heerlikheid is afgelei van die gedagte van “swaar te weeg”.

Jesus is dus nie ’n liggewig nie.

Hy het ’n bepaalde Goddelike waarde wat eer verdien. Hy is die Heer!

 

Heerlikheid word ook gereeld in die Bybel gebruik in die sin van ’n helder uitstralende lig.

Hierdie lig straal sy koninklike majesteit en heerskappy uit.

–       Hy is inderdaad God en aanbiddingswaardig!

Glo in Hom en aanbid Hom!

Die wonder van Kana getuig daarvan dit dit nie ’n fout sal wees nie!

 

Sluit,

Sien jy hoe die Here Jesus vandag vanuit sy heerlikheid sy nuwe wyn vir jou kom inskink?

 

Drink daaruit, dink daaraan en glo…

dat Hy gekom het dat ons Sy heerlikheid kan raaksien

en in Hom kan glo…. weer opnuut en nog meer….

 

Drink so diep dat jy self ook ’n kelner kan word wat die vreugdewyn vir ander  kan gaan bedien.

Amen

Geloofsbelydenis

Prediker:  Ds Retief Botha