Teks: Lukas 10

Die teks vertel hoe Jesus 72 volgelinge voor Hom uitstuur.
Oral waarheen Hy van plan was om later te gaan, moes dorpe hoor dat Hy op pad was.
Die 72 moes die saadjies daarvoor gaan plant dat mense gereed sou wees om Sy boodskap te hoor …. en Hom te ONTVANG!
Jesaja praat van “padmakers” voor die Here uit.
Hierdie mense moes die pad voor Jesus uit gelyk maak… dat Hy vinnig by baie mense kon uitkom.
Jesus gee vir die gestuurdes sekere opdragte en riglyne waarvolgens hul moes handel.

So sou Hy dan interessant na verskillende dorpe verwys.

Kom ons plaas die dorpies net op ‘n kaart:
• Kapernaum: Dit was Jesus se basis van waar hy baie gereeld in Galilea bedien het. Daar het Jesus oa die offisier se slaaf genees (Luk 7:1-10). Die dorp is later verwoes.
• Gorasin was so ‘n klein dorpie daar naby. Hierdie “voorstadjie” het van alles geweet wat Jesus daar gedoen en gepreek het.
• Betsaida was net oorkant die meer. Daar het Jesus bv die broodvermeerderingswonder gedoen met die 5 broodjies en twee vissies (Luk 9:10).
• Dan verwys Hy na Tirus en Sidon. Dit was groot bekende stede, kusdorpe in die Fenisiese heidenland. Ons weet nie dat Jesus ooit fisies daar was nie.
• Laastens word verwys na Sodom. Ons ken die verhaal van Sodom en Gomorra en God se oordeel oor hul goddeloosheid.
Dit sou een van twee plekke daar onder naby die Dooie See kon wees.

Kom ons lees van Jesus se sending van die 72.

Tema: Op soek na magtige dade… wonderdade!

Ons wêreld is vol wonderwerke!
Hoor jy mooi wat ek sê?
Ons wêreld is vol wonderwerke!
Miskien sou jy dadelik wou reageer en sê: “Nee, dominee. Dit gaan wonderwerke kos om my wonders te laat raaksien in my leefwêreld!”

Maar juis daarom is jy vanoggend hier! Vir ‘n wonderwerk om sommer hier ook te gebeur!
Maar jy is hier ook vir die wonderwerke wat hierna moet gebeur as jy hier uitstap!

Het jy al die ouens gesien wat so op die strande rondloop in vakansietyd?
Hulle het so ‘n metaalverklikker en dan “scan” hul die sand daarmee.
Hulle hoop dat die metaalverklikker vir hulle die horlosie of goue armband gaan wys wat ‘n agterlosige swemmer daar in die sand verloor het.
Geestelik het ons nie metaal-verklikkers nodig nie, maar wonderwerk-verklikkers.

Toe ek verlede week so skielik in ongevalle beland, het ek net so tussen die niersteenpyne deur besef dat ek my wonderwerk-verklikker moet aangeskakel hou.
Want dit is mos so dat dit juis in jou broosste en weerloosste tye is wat die Here vir jou baie wil leer.
En so bid ek daardie aand vir ‘n wonderwerk: Na aanleiding van my vorige preek uit Jeremia 29:
“HERE, Sebaot (Jahwe van die Almag), nou moet U wat so almagtig is vir my help, want die pyne is nogal intens!”
Watter wonder doen die Here? Hy stuur nie ‘n dominee om my te kom seën nie.
Hy stuur ‘n deernisvolle verpleegster met so ‘n klein botteltjie en ‘n drupnaald.
En 5 minute later is die pyn weg! ‘n Eenvoudige verdowing en liefde is God se wonderwerk!

En nou sou ek jou van 10 mense kon vertel wat elkeen ‘n gestuurde wonderwerk is – wat met soveel omgee en sorg daar by my betrokke was. Mediese personeel, tegnologie en my mede-pasiënte wat my pad kon kruis … elkeen met ‘n wonder van God.

Skakel vanoggend jou wonderwerk-verklikker aan!

Die eerste wonderlike ding wat ons hier in die teks moet hoor, is Jesus se passie vir die redding van mense.
Dit is waarom Hy as Seun van God na hierdie fisiese dimensie deurgebreek het… dat mense gered kan word.
En daarvoor gee Hy sy lewe,
maar daarin gebruik Hy ook mense as Sy gestuurdes.

Ons gaan kyk na drie O’s: Opdrag, Oordeel en Opskerping.

1. Opdrag
Hy gebruik die 12 dissipels, Hy gebruik die 72 uitgestuurdes
… en Hy gebruik vandag vir my en vir jou.

Die taak van hierdie gestuurdes is eenvoudig, tweeledig:

1. Maak die siekes daar gesond
2. en sê vir die mense: ‘Vir julle is die koninkryk van God baie naby!’

Gaan doen genesingsdade en … vertel vir mense van My teenwoordigheid.

Die grootste nood van die mense van daardie tyd was moontlik juis siektes.
Sonder mediese wetenskap en inentings.
Die grootste nood van ons tyd mag iets anders wees … spanning, oorlewing en negatiwiteit?

Die Here stuur mense om die nood van die dag te help verlig.
Hy stuur vir jou en vir my…

Die tweede opdrg is om te praat – oor die Koninkryk van God wat nie ver is nie.
Dit het eintlik maar net te make met Jesus wat nie ver is nie.
Hy is hier, naby, om die draai.
Verwag Jesus, verwag sy almag, verwag sy vrede, verwag sy redding.
En ons roeping is om mense heeltyd hieraan te herinner. (=Opdrag)

2. Oordeel

Kom ons gaan terug na Jesus se opdrag aan hierdie 72.

Jesus stuur hulle uit na al die dorpe waarheen Hy op pad was.

Hierin lê daar natuurlik eers ‘n groot stuk bemoediging.
Jesus stuur ons nie na plekke waar Hy nie lus is om self te gaan nie.
Hy sal ons ook nie alleen los as ons daar op die “sending-veld”, op die uitdagende gestuurde-veld is nie.
Hy is reeds daar deur Sy Gees en Hy is self ook daarheen op pad met sy liefde en omgee.

Maar daar is ook ‘n probleem wat die dissipels kan voorsien. En dit is die weerstand van mense.
Mense het half onverklaarbaar ‘n weerstand teen Goeie Nuus, genade, liefde … Jesus.

Maar mense wat nie die boodskap van Jesus aanvaar nie, is op ‘n baie gevaarlike pad.

Daarom hoor ons die harde waarskuwing van
• “Ellende wag vir jou …”
• “oordeel wat kom” soos vir Sodom
• “Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal.”
Daar is nie ‘n toekoms sonder Christus nie.
Julle is op ‘n pad van vernietiging/selfvernietiging. Op ‘n pad na die dood!
Sonder Jesus is jy gedoem!

Maar die 72 gestuurdes moes nie hul tyd mors waar mense nie die boodskap wou aanvaar nie.
Ons kry die interessante opdrag:
Maar as julle in ‘n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê: ‘Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby.’

Dit moes ‘n laaste appél wees. Eintlik moes dit ‘n skokhandeling wees wat mense tot nadenke moes stem – selfs al was die boodskappers lankal weg.
Die refrein moes in hul ore bly weerklink:
“Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby.’

En dan praat Jesus direk met al die verskillende stede.
En as jy nou mooi luister, dan sal jy Jesus se ontsteltenis hoor:

“Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir jou, Betsaida! As in Tirus en Sidon (die heidenstede) die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het.
Maar vir Tirus en Sidon sal dit in die oordeel draagliker wees as vir julle.
En jy, Kapernaum, dink jy jý sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal!”

Dit is skerp woorde.
Hoor jy Jesus se teleurstelling daarin? Selfs iets van kwaad wees?

Juis dáár waar Jesus al sy wonders gedoen het, daar sou ons kon verwag dat mense Hom moes glo en Sy boodskap sou aanvaar, maar helaas!
Letterlik staan hier dat Jesus sy magsdade (Grieks: δυνάμεις, dunameis) daar gedoen het.
Maar vir hulle het Jesus alledaags geraak.
Hulle was bederf met die wonderdoener.
Hulle was bly oor al die genesings en die wonderdade.
Maar die Persoon van Jesus, as die Seun van God … aan Hom het hulle geen erg gehad nie.

3. Opskerping: Sien, verstaan en …DOEN!

Die vraag – ook vir ons as gelowiges – is of ons vir God agter al die magsdade raaksien.
• Ons is bly oor die reën, maar sien ons die Wonderdoener daaragter? En eer ons Hom?
• Ons sien in SA ‘n klomp wonderwerke is aan die gebeur. Maar sien ons God daaragter en sê ons vir Hom dankie daarvoor?
• Ons beland in noodsituasies, maar eer ons God nog na die uitredding?
• Ons sit hier in die kerk, ons sien die simboliek:
Maar sien ons vir God in sy grote liefde agter die krip, die kruis, die klip (wat weggerol is) … agter die kruike van sorg en verwagting, die Kanon van die Woord en agter die Koinonia van die Gees en medegelowiges?

Daarom moet ons vir die Here vra om ons te help, dat Sy magsdade nie by ons verbygaan, dat ons dit nie waardeer en raaksien nie. Dat ons geloof in HOM nie groter groei nie.

Ons is die getuies van Sy magsdade – en ons preek en praat gereeld daaroor, ons lees dit saam in die Woord.
Maar wat gebeur daar in ons geloofslewe?
As al hierdie genadegawes in Beijing en Hong Kong uitgedeel is, sou hulle hulself waarskynlik lankal bekeer het … sou hulle in sak en as gesit het.

Moenie dat die wonders by jou verbygaan sonder dat Jy vir God daaragter raaksien nie.

Ons het nie metaalverklikkers nodig nie.
Ons het Godsverklikkers nodig.

Ons het nie alarm-ogies in ons huise nodig nie.
Ons het geloofsoë nodig om te sien waar God beweeg.
Daarom ons gebed: “Here gee vir ons opgeskerpte geloofsoë dat ons U duidelik kan raaksien.”

In die weermag is ons met oogskerping geleer om “deur die dekking (dit is bosse en blare) te kyk” om die beweging en objekte agter die bosse raak te sien.

Ons moet leer om deur die geraas en ongeloofskamoeflerings van ons wêreld te kyk sodat ons Jesus daaragter kan raaksien. …. Dat ons Sy magtige dade daaragter kan raaksien.

Ek sluit af:

En dit bring ons terug na ons eie opdrag:

1. Gaan en doen magsdade.
2. En vertel vir mense wie die God agter die magsdade is.

Deur die krag van die Heilige Gees, kry ons dit reg om liefde te bewys.
• Dan kom lidmate spontaan na vore en sê: “Ons hou vir ons oudste lidmate vandag ‘n bemoedigings-ete.” Dit is wonderdade/magsdade.
• Dan kom ander en hulle is koorsagtig besig om kersfees- skoenbokse te maak vir diegene wat minder bevoorreg as ons is.
• Dan steek mense hul hande in die beursies om die bediening hier te ondersteun. Op pad na die Tiendemaand se mikpunt.
• Dan is die jeugwerkspan besig om passievol nou voort te gaan met die jeug.
• Dan is die Centre of Faith-bediening getrou besig om uit te reik na al ons “Engelse” studente in ons omgewing.
Dit is alles magsdade wat God gee om te help dat mense Hom daaragter moet raaksien.
• En die kommissies wat staatskaping en korrupsie ondersoek, werk onverpoosd, want God is ‘n God van reg en regverdigheid. Dit is wonderwerke in 2018!
• En jy word gestuur – nadat jy vandag weer deur die dekking God se bewegings raakgesien het.
• En nadat jou geloof versterk is!

Gaan en doen Jesus se almagsdade – deur Sy Heilige Gees.
Maar vertel ook terselfdertyd waar hierdie almag vandaan kom…
En wees bly daaroor dat Jesus nie ver weg is nie.

“Dit moet julle weet: vir julle is die Koninkryk van God baie naby!”
– Jesus is hier! Amen