Picture2Ons is baie bewus van gewig/massa.

Op elke terrein van die lewe speel dit ’n rol:     Verspring, vliegtuig ry, opstaan in die oggend, die koffie wat jy inskink…

Jy is veral bewus van gewig as jy met jou dikkerige lyfie op die skaal klim.

Die skaal wys hoeveel massa daar op hom druk. Die massa word deur die aarde se gravitasiekrag aangetrek.

Om die ou probleempie op te los is daar een van drie moontlikhede:

Nou, het jy geweet dat God ook geweeg kan word?

Trouens God word elke dag geweeg.   Hy word geweeg deur mense wat Hom op die skaal plaas. Ek en jy!

Sy “gewig” in terme van Sy waarde vir mense, word elke dag geweeg.

Die terme wat in Ef 1 gebruik word is terminologie wat verband hou met swaarte en gewig.

Die Hebreeuse kabood is ’n weegterm. Doksa is die Grieks.

“Hoe belangrik is God vir jou?”

“Hoeveel waarde kan jy aan Hom toeken?

“Hoe kosbaar is Hy vir jou?”

“Hoeveel is Hy vir jou Heer?”

Die term wat in Afrikaans gebruik word is “heerlikheid”.

Dit gaan dus oor God se Heer-wees, ’n erkenning van Sy verhewenheid.

Daar is dan ook ’n refrein wat die lied in drie lied-verse verdeel:

“Daarom moet ons sy grootheid prys.” Ons kry dit in verse 6, 12 en 14.

Die nuwe direkte vertaling het vertaal: “…tot lof van Sy heerlikheid.”

So weeg ons vir God, van dag tot dag.

Die probleem is ons weegskale wat nie so betroubaar is nie.

Party se geestelike weegskale is totaal buite werking.

Ander het in ongeloof inderdaad die geestelike weegskaal in hul lewe met ‘n voorhamer bygekom.

Die Heilige Gees is deurlopend in die kerk besig om ons geestelike weegskale te kalibreer en vir sensitiwiteit in te stel.

En dan tel jy jou seëninge. En jy raak al meer bewus van God se grootheid en heerlikheid.

 

Wanneer ’n mens dan iets begin verstaan van God en hoe heerlik hy is, wanneer jy geestelik oopmond met verbasing begin opkyk, dan reageer jy daarop.

Jy kan op meer maniere reageer.

Een manier is jou lof – soos in hierdie loflied!

Om God te loof is om mooi woorde oor God te sê of te sing (as jy sommer skone melodie wil bysit). Dit is die Griekse eulogeo. Ons loof God.

Miskien begin God se heerlikheid vir jou so baie te weeg, dat jy al meer begin om mooi woorde vir God te sê.

 

In die lied skryf (en sing) Paulus oor fasette waaroor ons God behoort te loof.

Om ons te help om te verstaan waarom ons “…tot lof van Sy heerlikheid” moet reageer gee Paulus vir ons ‘n belangrike perspektief:

God het ‘n plan in die hemel. Hy het ‘n raadsplan.

Nou moet ons verstaan dat hierdie brief geskryf word as ‘n brief van bemoediging vir die gelowiges daar in die omstreke van Klein-Asië.

Paulus is daaroor besorg of hulle in die geloof sal bly vasstaan.

En nou verseker hy hulle dat God ’n plan in die hemel het.

Deel van daardie plan is die feit dat hul uitverkiesing deel is daarvan.

“So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.” (:4)

Ons uitverkiesing is nie iets om te verstaan nie. Dit is ook nie iets waaroor jy lang debatte voer nie

Dit is net daar as versekering, om God daarvoor te loof en in jou geloof versterk te word.

Ek het net besef dat een van die grootste vertroostings vir my, is die feit dat God ’n duidelike plan met my en my lewe het.

En deel daarvan is dat ek Sy kind kan wees omdat Hy my uitverkies het.

 

In die middelste versdeel vertel die lied vir ons verder van God se goedheid.

Trouens, in :3 het hy vertel van ’n skatkis wat God in die hemel het:

“Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.”

Toe het hy die skatkis begin uitpak:

“Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God…” (:7)

Mense wat gebind en verstrengel geraak het in die sonde kry nou verlossing.

Waar die sonde en die gevolge van die sonde sy letsels op ons en die breër gemeenskap kom laat het, hoor ons die goeie nuus dat die boeie nou afgehaal word.

Nie net word ons verlos nie, maar ook die skuld daarvan word vergewe.

Dit geskied deur die bloed van Christus wat ons skoon was.

Ons kan leef in die vreugde van vryheid.

Trouens, ons word die agente om met wysheid ander uit te nooi na hierdie nuwe vryheid onder die heerskappy van die nuwe hoof, Jesus Christus.

En dit maak dat ons almal dan een passie kry, nl om “te leef tot lof van sy heerlikheid.” (:12)

       

Die laaste van die lied se drie verse laat val die lig op die                                                                        

Die Gees self is een van die skatte wat Jesus uit die Vader se groot skatkis vir ons uitdeel. Met die heenwysende karakter: Daar is nog baie meer om te kom.

Die ontvangs van die Heilige Gees is die eerste paaiement.

En niemand betaal ’n eerste paaiement as hy nie van plan is om dit op te volg met al die daaropvolgende paaiemente nie.

Wat doen die Gees? Die Gees word beskryf as die “waarborg”.

Hy waarborg ons kindskap. En hy s besig om nog nuwe bekeerlinge tot hierdie familie by te voeg – net soos die Efesiërs nuut toegevoeg is by die geloofsfamilie.

En julle hoef daaraan nooit te twyfel nie: Julle is eiendom van God … vir altyd en altyd!

Verseker: God is besig om deur Jesus vir ons uit te deel. En Hy waarborg dit!

Miskien wil jy vanaand ’n hele lysie maak van seëninge waaraan jy name kan gee:

Gesondheid, geloof, verstand, uitverkiesing, verlossing, die Heilige Gees…..

 

Ek sluit af:

Vanaand vier ons sommer net daaroor Fees:

Die rykdom van die Vader se skatkis vol seëninge is besig om oor te spoel na ons toe.

Dit is sommer net alles oorweldigend.

En wanneer ons dit weer waardeer, dan bring dit by ons twee reaksies soos by die eerste lesers:

  1. Dit maak dat ons weer bemoedig word. Ons skep weer moed vir ons roeping in hierdie wêreld.
  2. Dit bring by ons ’n dankbaarheidsreaksie – waaroor ons met en sonder melodieë kan begin sing.

AMEN

Enige reaksie is welkom: rrbotha@hotmail.com