Vinkel en koljanderDit is groentyd/groeityd in die kerklike jaar. Selfs die bome begin uitloop, want hulle weet hulle is geroep om blare en vrugte te dra as die seisoen reg is.

Die profeteboom hier langs die saal is al groen uitgeloop.

Miskien sê dit vir ons iets oor ons roeping en dat dit tyd raak vir vrugte dra.

Vir gelowige is die vrugdra-tyd egter nie seisoengebonde nie.

 Skriflesing: Rom 12:1-8 Paulus oorwinter rustig in die stad Korinte. Hy is op pad na Jerusalem, maar nou het hy tyd, so onder die winterskombers om rustig vir die gemeente in Rome te skryf. Hy skryf vir hulle oor twee sake:

Tema: Vinkel en koljander … die een is nie beter as die ander!

                                                 … die een is nie soos die ander!

                                                 … die een kan nie sonder die ander!

 Hoogmoedigheid is soos ‘n slegte asemreuk: jy is dikwels die laaste een om daarvan te weet.

Daardie stukkie vleis van gisteraand se braai sit skelm daar agter die tand vas en jy weet nie watter onaangenaamheid dit afgee nie.

 So twee weke gelede het hoogmoed ‘n wenner van sy medalje beroof.

Die Franse 3000m hindernis atleet, Mekhissi, was los voor.

Daar 100m voor die eindstreep het hy or sy skouer geloer en gesien niemnd gaan hom vang nie. Hy het begin fees vier oor sy oorwinning en sommer sy frokkie triomfantelik uitgepluk en in die lug geswaai. Hy het sy mede-atlete daarmee geterg. Toe druk hy die frokkie in sy mond en vier fees oor die eindstreep

Hierdie hoogmoedige gebaar het nie goed by sy mede-atlete afgegaan nie. Ook nie by die hoofbeoordelaar nie. Hy word toe gediskwalifiseer – omdat sy atleetnommer op die frokkie nie sigbaar was toe hy oor die wenstreep gehardloop het nie!

Hy het gewen, maar tog verloor! Hy het die wedloop gewen, maar die spele verloor.

 Sy trots en hoogmoed het sy oorwinning omgedraai in ‘n nederlaag.

 Ek en Karn staan die week geduldig in die ry by ‘n mediese toonbank. Die volgende oomblik arriver ‘n arrogante skepsel daar met ‘n aankondiging: “Ek is dokter ………………..!” Ek weet nie of dit ‘n mediese dokter was of ‘n akademiese doktor nie.   Hy kry egter die beoogde reaksie van die verskrikte ou dametjie wat op aandag spring en hom sy voorkeurbehandeling gee.

 Paulus skryf die skrifgedeelte vir die jong Romeinse gemeentetjie.

Hy vertel vir hulle in die eerste deel van die brief van die evangelie (die goeie nuus) van God se verlossing uit genade, deur die geloof.

Dan vertel hy in die tweede deel van die brief (wat hier by Rom 12 begin) hoe lyk dit as ‘n gelowige vanuit die geloof en genade nou prakties moet leef.

 Reeds in die verduideliking van hoe God mense uit genade red, wys hy die Romeine daarop dat hulle nou nie moet dink dat hulle beter is is die Jode nie. Die Jode het wel vir Christus verwerp, maar dit beteken nie dat God se genade nie steeds vir hulle beskikbaar is vir hul redding nie.

“Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie; jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie…” (Rom 11:19).

 Dan kry ons dieselfde gedagte weer in Rom 12:3

“Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.”

As gelowige is jy besonders en uniek! Maar jy is nie beter…!

 Vinkel en koljander … die een is beter as die ander!

 Die groot vraag is: Hoe leef jy tussen mede-gelowiges? Wat is jou styl?

                                   En wat dryf jou? Wat motiveer jou?

 Kyk dit is mos nou maklik en amper die in-ding om met ‘n wêreldse styl te leef.

Die wêreldse styl is eintlik maar ‘n inpas by die skemas van sonde, hoogmoed en selfsug.

Jy skakeer so lekker in by die wêreld dat niemand agterkom jy is ANDERS nie.

 Trouens as Paulus sê dat ons nie aan hierdie sondige wêreld gelyk moet word nie, dan gebruik hy die Griekse woord “skema” (συσχηματίζεσθε, syschēmatizesthe). Die skemas van hierdie sondige wêreld het ‘n suigkrag van sonde, hoogmoed en selfsug.   Die suigkrag wil jou terugtrek in konformering met daardie ou styl. Jy moet steeds daarby wil inpas.

 Om uit hierdie skemas te ontsnap is dit nodig om verander te word.

God doen dit deur sy Woord en die werking van die Heilige Gees.

En Hy begin by hoe jy dink.

“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.”

Die Griekse woord hier is “metamorfose” (μεταμορφοῦσθε, metamorphousthe) .

Die Gees wil jou so verander dat jy ‘n totale metamorfose ondergaan, dat ander nie eers meer die ou mens en sy skemas in jou kan herken nie.

Hy wil jou so verander dat net die beeld van Christus in jou sigbaar word.

 Nou sou ons kon vra, maar hoe lyk die beeld van Christus?

Hy moet dus ons rolmodel wees.

Die een saak van Christus wat duidelik uitstaan, is nl dat Hy homself as offer gegee het.

Dit is liefde. Dit is selfprysgawe. Dit is diensbaarheid.

Die kruis is niks anders as die offeraltaar van die Ou Testament nie.

 As ons leefstyl dan getransformeer moet word, en ons denke sodanig verander moet word, dan beteken dit dat ons vrywillig op die altaar gaan lê.

“Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike (lett. die “logiese”) van die godsdiens wat julle moet beoefen.”

 Om ‘n offer te word, om diensbaar te wees, dit staan lynreg teenoor hoogmoed.

Dit beteken juis dat jy ander dien en nie hul bediening soek nie.

Jy soek nie applous nie, jy soek ‘n diensgeleentheid.

Jy soek nie ‘n medalje en applous nie, jy soek ‘n waskom en ‘n diensgeleentheid.

 Want presies dit is wat Jesus kom doen vir jou redding.

En jy is daaroor so dankbaar dat jy nie anders kan as om rondom jou te begin dien nie.

 As gelowige word jy nie net deur die Heilige Gees getransformeer nie. Jy word ook geroep om jou omgewing te transformer.

 

Nou moet jy die wonder van God hier raaksien:

                             En dan kom die volgende daarby:

Hierdie gawes is die instrumente waarmee jy moet gaan dien.

Jy het dus meer om te offer as jouself.

Jy het ook gawes gekry om te offer. Jy het hulle juis gekry om hulle te offer en nie om hulle as juwele te dra nie.

 Paulus bou nie die beeld van die liggaam hier so uit soos in Korintiërs nie, maar beklemtoon dat ons van mekaar verskil, elkeen het ‘n eie taak het en elkeen het dus sy/haar eie plekkie om te gaan dien…

Vinkel en koljander, die een is NIE soos die ander!

So ‘n kort lysie van heel bruikbare gawes word genoem sonder om daarmee naastenby al die gawes te lys:   Profesie, diens, onderrig, bemoediging, om te kan gee, om leier te wees, om te help.

 En so sien ek ‘n hele taakspan in Universitas van gelowiges wat hulleself op soveel verskillende maniere offer.

En ons bedien en versorg mekaar.

En ons bedien en versorg die hele gemeenskap wat stukkie vir stukkie getransformeer word.

     Die skemas van die wêreld verloor al meer hul suigkrag.

     Christus se beeld van diensbaarheid en omgee kom al sterker na vore.

 Maar, ek sien dit nog te veel dat daar van die mooi bedienings in die gemeente is waar mense buite hul gaweveld gebruik word – doodeenvoudig omdat die gawes wat daar behoort te dien, êrens in ‘n gemakstoel agteroorsit.

   Ek wonder of jy al mooi gaan dink het oor jou gawes? Wat is die dinge wat jy goed doen? Wat is die dinge wat jy geniet? Komaan! Tree na vore!

 Vinkel en koljander, die een kan nie SONDER die ander!

 En daar is nie een wat op die ander neersien omdat hy/sy gawes beter of mooier is as ‘n ander nie.

 In Engels is daar ‘n spreekwoord: “Get off your high horse”. Moenie van jouself te veel dink nie!

   Die Here roep ons af van ons troontjies en uit ons gerieflike gemaksones.

   Hy roep ons af van die spoggerige Arabierperde na die donkie se rug.

Want dit is waar Jesus ook tuis was.

Hy roep ons van ons troontjies af na die wasskottel waar ons ander se voete kan begin was

    Ek sluit:

Die oorspronklike transformeerders en die huidige transformeerders van Jesus is nie hoogmoedige “high horse”-mense nie, Nee, hulle is nederige en diensbare mense. Mesnse van die donkies en die wasskottels. Juis omdat hulle dankbaar is.

                  Daar is ‘n kosbare staaltjie wat ek by jou wil laat. Miskien vat dit die kern hier saam.

Dit gaan oor ‘n padda, Mister Padda.

Dit was besig om bietjie koud te raak in die herfs. En daar waar hy langs sy waterpoeletjie gesit et het hy besef dit gaan nog baie koud raak in die winter. Maar so sien hy die ganse noord vlieg na waar dit warmer gaan wees.

Een dag kom sit twee ganse langs die poeletjie en rus so bietjie. Mister padda sê vir hulle: “Weet julle, ek sal nogal graag saam met julle wil noord vlieg.” Hulle nooi hom toe uit: “As jy ‘n plan kan maak hoe om dit te doen, dan sal ons jou graag saam neem. So dink hy vir ‘n rukkie hard aan ‘n plan. Toe skarrel hy daar weg en kom met ‘n leker sterk stuk tou terug. En hy verduidelik aan hulle sy plan: Neem julle twee nou elkeen ‘n punt van die tou in julle bekke en styg op. Ek sal hier in die middel van die tou vasbyt en dan vlieg ek saam met julle noord.”

So maak die twee ganse net soos Mister Padda gesê het en styg op. En daar vlieg Mister Padda saam met met hulle!!   Hoog deur die lug. En soos hulle vlieg, voel padda sommer hoe hulle a warmer dele vlieg.

Nadat hulle ‘n paar uur gevlieg het, rus hulle ‘n rukkie naby ‘n plaasopstal.

Toe hulle weer opstyg, met die leisels stewig in Padda se bek, vlieg hulle lag oor die opstal waar die koeie wei.   Een van die koeie kyk op en sy bek val oop van verbasing. So iets het hy nog nooit gesien nie. Dit is nou regtig briljant! En die koei vra: “Wie se geniale gedagte is dit?” In daardie oomblik van trots antwoord Mister Padda: “Dit is ek!” … en hy eindig op as ‘n nat spatseltjie op die grond voor die koei se voete.

 

Wat laat ‘n afwaartse spiraal begin? Die kanker van hoogmoed! Jy vat al die krediet vir jouself in plaas daarvan om weerskante van jou te wys.

Dit gebeur wanneer jy jouself op die podium plaas in plaas van vir Christus.

“Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees …” Met die voorskoot om!   Besig om met jou gawes te dien!

 Amen

Vir enige reaksie:  Skryf gerus na ds Retief Botha,   rrbotha@hotmail.com.   Seën vir die week verder.R