oogParykeer is dit nodig om net ’n rukkie te stil te sit en jouself die vraag te vra: wat is die Here besig om op hierdie stadium van my lewe vir my te leer?  Want in die goed wat met jou gebeur of dit waaroor jy wonder, of dit wat jy in die Bybel raaklees of dit waaroor jy met mense gesels kan jy agterkom wat dit is wat die Here vir jou leer.  Ek het Sondagaand gepreek oor die dogtertjie wat verdrink het en wat die Here oor geloof daaruit leer.  So ek glo die Here is besig om weer vir my te leer van geloof.  Vanmôre gaan ons verder op hierdie geloofsreis wanneer ons uit die Woord saam dink oor geloof en die manier hoe ons kyk.

Gebed

Skriflesing:

Ons is die afgelope paar weke weer besig met ons gemeente-webwerf.  Ons vind dat dit al hoe meer gebruik word en is baie dankbaar dat daar ’n bekwame spannetjie is wat na ons webwerf omsien. Een van die belangrikste goed van ’n webwerf is natuurlik waar mense kyk wat jou webwerf besoek.  Daar is baie navorsing gedoen en ons probeer hierdie navorsing gebruik in die opstel van ons webwerf.  Want die punt is, mense kyk op spesifieke maniere en op spesifieke plekke na ’n webwerf.  Kyk byvoorbeeld na hierdie beeld van waar mense se oog die meeste kyk.  SKYFIE

Dit is vreeslik interessant om op te let hoe ’n mens se oog dan verder ’n bladsy “scan”.  SKYFIE.  Daar is ’n patroon!  En vriende, net so is daar ’n patroon hoe jy die lewe “scan”.  Ek en jy ontwikkel baie vinnig vaste patrone of bepaalde maniere hoe ons na die lewe kyk.  En die koerant in die oggend, die opskrifte oppad werk toe wat ons oog vang, die 7 uur nuus in die aand help natuurlik hierdie patrone vorm.  Met die gevolg dat ons almal min of meer met dieselfde oog na ons omstandighede kyk, met dieselfde oog na die toekoms van ons land kyk.  En ongelukkig is dit so dat ons oë al ingeoefen is om die negatiewe en slegte eerste raak te sien en daarop te fokus.

As ons dit meer persoonlik maak vanmôre; jy sit dalk vasgevang in ’n situasie waar jy eenvoudig nie meer weet hoe om anders daarna te kyk nie.  Jy kan dalk nie meer anders kyk na jou probleme, anders na jou hartseer, anders na jou bekommernis nie omdat jy hierdie vaste patroon van kyk ontwikkel het.

En die geheim van’n goeie webwerf is om die leser se oog te lei sodat hy of sy op die regte plekke kan kyk.    Dit is eintlik wat Paulus in hierdie gedeelte probeer doen.

Jy sien, Paulus is besig om in 2 Korintiërs te vertel hoe moeilik dit is om in hierdie lewe ’n kind van die Here te wees.  Hy vertel van al die swaarkry en hartseer en vervolging en verdrukking wat hy gedurig beleef (2 Kor 4:7-15).  Dit is vir hom moeilik om ’n positiewe uitkyk op die lewe te behou.  En dan kom Paulus met hierdie geloofswaarheid in vers 18.   Om sin en betekenis in die lewe raak te sien, moet ons ons oog oefen om op die regte plekke te kyk!

2 Kor 4:18: “Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig”.  Die sleutel tot ’n oog wat lig en lewe sien is in die eerste plek om te besef dat dit wat ek het, hier waar ek bly, dit wat ek kan sien, dit waarvoor ek werk, dit wat ek bymekaarmaak, dit waarvoor ek my hier afsloof is nie al wat ek het nie!  Die lewe bestaan nie net uit dit wat ek kan sien nie!

Vriende, hierdie lewe is nie al wat jy het nie, niks hou hier vir ewig nie.  Alles in hierdie lewe het ’n vervaldatum.  En Paulus gebruik sommer sy eie liggaam as ’n voorbeeld daarvan dat die hier en die nou net ’n klein deeltjie van die ware lewe is.

Ons aardse bestaan en aardse liggame is soos ’n tent, sê Paulus.  Niemand bly tog permanent in ’n tent nie!  Tente is goed waarin jy vir kort rukkies kamp of in vakansie hou.  En as tente in die son en wind en weer staan, verblyk en skeur dit na ’n tyd.  En soos die tyd vir ons elkeen aanstap, word ons tentwonings stelselmatig afgebreek.  Ons word oud, ons kragte raak minder, ons gedagtes swakker, ons bene en rue krommer, ons oë dowwer en ons asem minder.  Ons ervaar elkeen maar die agteruitgang van ons eie liggame, maak nou nie saak of ons 30 of 80 jaar oud is nie.  Maar tente is tydelik, dit is nie al woning wat ons het nie!  Wanneer ons ons asempies hier uitblaas en die tentpenne uitgetrek word is dit net die einde van ’n tent-vakansie om in te trek in ons ewige permanente wonings wat Jesus vir ons gereed gemaak het!  Dit is trouens die boodskap van Lydenstyd.  Lydenstyd herinner ons aan die feit dat Jesus vir ons ’n nuwe uitkyk op die lewe bewerkstellig het. Dit wat Jesus gedoen het, sy opstanding is ’n bevestiging van die feit dat ek en jy bloot tydelike tentbewoners is, maar met ’n permanente hemelse adres!  SKYFIE

Vriende, geloof verander die manier hoe ons kyk!  Geloof behoort die manier te verander hoe ons die lewe “scan”.  Geloof verander ons manier van kyk na dit wat rondom ons gebeur.  Ons moet mos anders kyk en anders dink as mense sonder geloof en sonder die Here en sonder ’n ewige toekoms!  Hoekom lyk die wêreld dan vir ons so dieselfde as mense sonder ’n geloofsoog?

Jy sien, ons raak vasgevang in hierdie tydelike tent-wêreld.  Ons kry tonnelvisie.  Ons koop die leuen dat dit wat ons hier het en hier bymekaar kan maak en hier kan bereik al is waaroor die lewe gaan.  Ons meet ons geluk en sukses aan goed wat ons kan sien.  Maar dit lyk vir my of ’n gelowige oog anders na die lewe behoort te kyk.

En ons moet onsself en mekaar maar gereeld aan hierdie geloofswaarheid herinner.  In ons huisgesinne, in ons werkskringe, in ons geloofsgemeenskappe behoort ons oog nie net op die sigbare gerig te wees nie.  Dit is nie net die tydelike sigbare goed wat ons aan die gang behoort te hou en motiveer om elke dag op te staan en aan te gaan nie.  Verder en dieper as dit, verder en dieper as die nuus en koerantopskrifte, verder en dieper as die hartseer en bekommernisse wat alles verby sal gaan, lê ewige waardes en ewige troos wat net deur geloofsoë gesien kan word.  God se liefde vir my, sy teenwoordigheid in my lewe, sy ewige beskerming oor my en my kinders, die troos van sy Gees, die Alomteenwoordige wat regeer oor my lewe en oor ons land, die hemelse prys wat vir ons elkeen wag.

Wanneer ons die bril van geloof opsit, sal ons die onsigbare dinge begin raaksien.  En wanneer ons die onsigbare sien verander prioriteite.  Dan begin ons anders leef en anders werk omdat ons die waarde daarvan besef om eerder skatte bymekaar te maak waar mot en roes dit nie kan verniel nie.

Slot:

In 2 Kor 5:5 staan daar: “Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God.  As waarborg hiervan het Hy ons sy Gees gegee.”

As jy iets duursaams koop, gee jy gewoonlik ’n deposito.  ’n Deposito is eintlik om te sê: ek gaan dit koop.  Ek gaan dit kom haal.  Dit behoort aan my, niemand anders kan dit vat of koop nie, want ek is die eienaar daarvan.  2 Kor. 5:5 sê: Die Heilige Gees is God se deposito!  Toe die Here Jesus vir jou as sy kind aangeneem het, en toe jy met ’n geloofsoog na Hom begin kyk het, het Hy vir jou sy Gees gegee as’n deposito!  Toe het die Here alreeds kom sê: jy behoort nou al vir ewig aan My!  Met die Gees as deposito het die Here kom sê: in hierdie lewe sal niemand jou kan vat nie en niks of niemand sal jou van My wegruk nie.  En die Heilige Gees is God se waarborg dat daar meer is in die lewe as wat jy kan sien!

So, kind van die Here, sit weer jou geloofsbril op!  Kom ons kyk vir ’n slag weer anders na onsself, na ons omstandighede, na die wêreld.  Mag die Heilige Gees ons negatiewe en geloof-lose patrone van kyk verander.  Oefen jou oog om die onsigbare dinge te sien!  As ons verby die opskrifte teen lamppale ry wat ons herinner aan die wreedhede van hierdie wêreld, kan ’n gelowige oog dieper en verder kyk en weet dat tente hier afgebreek kan word, maar dat niemand ons kan beroof van ’n hemelse adres nie.  Wanneer jy jou geloofsbril opsit sal jy hoop sien, hoop wat alles verreweg oortref en wat vir ewig sal bly.  Amen.