André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

downloadEpictetus skryf in die eerste eeu na Christus die volgende oor doelwitte.  Hy sê: “Sê eerstens vir jouself wat jy wil wees, en dan wat jy dus moet doen” (Epictetus 55-135nC).

Jy sien, elkeen van ons het sekere doelwitte.  Dinge in die lewe wat ons graag wil doen of wil bereik.  Ons stel ons eie doelwitte of somtyds word doelwitte vir ons gestel en allerhande prestasiebonusse daaraan gekoppel om ons te bly motiveer.

Ons het ook geestelike doelwitte.  Maar die meeste van die kere koppel ons ons geestelike doelwitte ook aan goed wat ons wil doen of nie wil doen nie.  So sal ’n geestelike doelwit byvoorbeeld wees om minder te vloek of om meer Bybel te lees en te bid, of om meer gereeld kerk toe te kom, of om mooier en geduldiger teenoor mense op te tree.  En dit is goeie doelwitte, maar jy sien, dit is weer doelwitte wat ingestel is op wat jy moet doen of nie moet doen nie. 

Vanmôre wil die Heilige Gees ons gedagtes so bietjie kom omdraai.  Die Heilige Gees wil nie vir jou vanmôre in die eerste plek kom sê wat jy moet doen nie, maar kom wys wie jy is en hoe God jou sien.  En as jy sien wie jy is en hoe God jou sien, sal dit jou motiveer om anders te gaan leef.  Hayley gaan ons reg aan die begin van die diens help om iets te verstaan van hoe God jou sien.  Hoe lyk jy deur die oë van Jesus!

 

Hayley sing: Weet jy dat Jesus jou liefhet?

 

In 2 Kor.3 praat Paulus oor wie ons is.  Op baie ander ander plekke in die Bybel word vertel hoe ons moet lewe en wat ons moet doen en waarvan ons moet wegbly.  Maar hier gaan dit oor wie ons is.  Hy sê in vers 18: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem.”  Nou kom ek verduidelik.

Hierdie sluier wat van ons gesig af weggeneem is, en wat maak dat ons die heerlikheid van die Here kan weerspieël is ’n baie spesifieke verwysing na die Jode.   Ons lees in vers 14: “hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees…”  Hoekom is hulle verstand toe?  Hulle verstand is met die sluier bedek omdat hulle Christus nie raaksien en in Hom glo nie.  … “maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo.”  Met ander woorde, omdat hulle nie in Jesus glo nie, sien hulle nie vir Jesus raak nie!  Jy sien, hulle het ook ’n klomp goed gedoen, hulle was godsdienstig, hulle het selfs ’n klomp geestelike doelwitte gehad, maar dit was alles leeg en betekenisloos, want hulle het Jesus nie raakgesien nie!

Ons kan Jesus sien!  Jy sien Hom vanmôre!  Jy sien Hom as jou Here en Verlosser.  Jy sien Hom in jou, by jou, saam met jou!  Jy sien Hom omdat Hy die sluier van jou verstand afgehaal het omdat jy Hom aangeneem het en in Hom glo.

En omdat ons Jesus raaksien, weerspieël ons almal die heerlikheid van die Here (v18).

Weerspieël beteken hier iets anders, iets meer as net dat ander mense Jesus in jou raaksien.  Dit is weer die doen gedeelte waarby ons so maklik vashaak!  Weerspieël beteken om die spieël te kyk en vir Jesus raak te sien, want Jesus leef binne in jou!  En daarom, as jy jouself sien, behoort jy ook iets van Jesus te sien.  Want Jesus se beeld is in jou en jy is na die beeld van Jesus gemaak!

En hierdie beeld van Jesus in jou moet natuurlik duideliker word in jou lewe.  Jy moet meer en meer vir Jesus in jou raaksien!  Paulus sê dit in vers 18: “Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word.  Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe.”  God se beeld in my, Sy heerlikheid in my moet meer word.

Met ander woorde, as ek in die spieël kyk moet ek meer van Jesus begin sien en minder van myself.  Ek moet meer soos Jesus praat, meer soos Jesus dink, meer soos Jesus optree, meer soos Jesus omgee, meer soos Jesus lewe!  Sodat die beeld van Jesus duideliker kan word in my lewe.  Jy sien, dit gaan nie in die eerste plek oor wat EK moet doen of nie doen nie.  Dit gaan primêr oor die beeld van Jesus, en daardie beeld is ook in my.  En hierdie beeld moet duideliker word.  Ek wil tog hê dat Jesus duideliker gesien kan word deur my lewe.

En vers 18 sê die Heilige Gees wil jou daarmee help.  “Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe.  Dit doen die Here wat die Gees is.”  (v18)

Oom Manie vertel Dinsdag met ons personeelvergadering vir ons die wonderlike verhaal van Michalangelo.  Dit word vertel dat, terwyl Michelangelo besig was om met sy beitels aan ‘n reusemarmerblok te kap, het ’n seuntjie by hom gekom en gevra wat hy besig is om te doen. Sy antwoord was dat hy binne in hierdie marmerblok ‘n pragtige figuur sien en dat hy besig was om dit uit te kap.  Uiteindelik is die Dawid-beeld, meer as 5 meter hoog uit hierdie blok marmer gekap.

Liewe kind van die Here Jesus, die Heilige Gees is die Beeldhouer in jou lewe.  Hy sien Jesus in jou.  As Hy na jou kyk sien Hy nie ’n verlore, sondaar, nikswerd mens nie.  Hy kyk deur die blok marmer van vel en been en tekortkominge, en Hy sien die beeld van Jesus wat moet uitkom.  En daarom is Sy doelwit vir jou lewe eintlik vreeslik eenvoudig.  Die Heilige Gees wil die beeld van Jesus wat Hy in jou sien, elke dag ’n bietjie duideliker na vore bring.

En daarom kap die Heilige Gees elke dag stukkie vir stukkie aan jou lewe.  Hy kap sodat jy meer en meer soos Jesus sal begin lyk.  Hy kap sodat jy in die spieël Jesus duideliker in jou eie lewe, in jou omstandighede, in jou gedagtes sal kan raaksien.  Want jy sien, om Jesus se beeld uit te kry moet daar gekap word.  Op sekere plekke dalk meer en op ander plekke dalk dieper.  Somtyds is die kap seer en ongemaklik en ongerieflik.  Somtyds laat die kap ons met vrae en onsekerheid.  Maar as Hy kap, kap Hy met ’n doel.  Hy kap om die beeld wat Hy in jou sien duideliker na vore te bring.

Slot:

Michalangelo het omtrent 4 jaar gewerk om die beeld uit die blok marmer te bevry.  Die Heilige Gees kap lewenslank.  Hy kap elke dag, sodat ek Hom meer en meer in myself en my eie omstandighede sal raaksien, maar ook sodat die wêreld Jesus uiteindelik meer in meer in my sal raakloop, raak sien, en raak hoor.

Sê eerstens vir jouself wie jy wil wees, hoe jy wil lyk, en dan sal jy weet wat jy moet doen.  Ons moet meer soos Jesus wees.  En stukkie vir stukkie is die Heilige Gees besig om die Jesus beeld in jou lewe uit te kap.

Mag jy vanmôre weer opnuut besef hoe kosbaar jy vir God is.  Jy is vir Hom so spesiaal dat Hy ’n Beeldhouer aangestel het om aan jou lewe te kom kap.  En as die Beeldhouer vanmôre voor jou kom staan, kyk Hy verby jou deurmekaar hare of jou deurmekaar hart, want wat Hy in jou sien is Jesus.  Dit is hoe God na jou kyk.  En hierdie Beeldhouer wil die heerlikheid van Jesus in jou lewe na vore bring.  Daarom o Heilige Gees, kap, werk, skuur, beitel al maak dit seer, om my meer soos Jesus te maak.  Amen

Jana sing: Meer soos U.

Gebed