Ons het die wonderlike voorreg gehad om vir ’n paar dae deur Namibië te ry.  ’n Wonderlike land wat uitgestrek is oor berge en vlaktes.  Merkwaardig dat die omgewing en plantegroei in ’n kwessie van ‘n 60 km kan verander van grasvlaktes tot barre woestyn.  Plek-plek het die omgewing my herinner aan die woestyn in Israel.  Hard en genadeloos en dan is dit altyd verstommend dat mense daar oorleef en boere ’n bestaan maak.  Dat skape en bokke iewers tussen die klippe en sand tog iets kry om hulle aan die lewe te hou.  Trouens, die jaarlikse reënval is op baie plekke minder as dit wat ons hier tydens ’n agtermiddag donderstorm kry.  Volop water en standhoudende riviere is nie juis iets wat hulle ken nie.

Dit was ook nie iets wat Noag geken het nie.  Want in die stukkie wêreld waar hy homself bevind het, was riviere en donderstorms ook ’n bykans ongekende verskynsel.  En dit maak die vloedverhaal en die bou van die skippie soveel meer merkwaardig.

Noag was ’n interessante ou.  Ons lees keer op keer van sy goeie karakter.  Vers 9: “Noag was ’n regverdige man.  Onder sy tydgenote was hy onberispelik en het hy naby God geleef.”  7:1 “Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind Ek jou regverdig.”  Daarom dat ons aan die begin van hoofstuk 6 lees in vers 8: “Maar Noag is deur die Here begenadig.”  Jy sien vriende, dit was nie so dat Noag hierdie perfekte sondelose man was nie.  Inteendeel, maar wat hierdie mooi woorde oor Naog wil leer is eenvoudig dat Noag getrou was aan die Here.  Met ander woorde, Hy het nie ander gode gedien nie.  Hy het naby die Here geleef.

En daarom staan Noag in skrille kontras met die mense rondom hom.  ’n Paar honderd jaar terug het God gesê: dit wat Ek gemaak het, is goed.  Nou lees ons in vers 5: “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het.  Dit het Hom diep gegrief.”  Die Here het gehuil oor wat van die mens geword het!  Hy het gehuil daaroor dat die mens so korrup en verrot was.  En daarom wou God oor begin.  Ek wil nie vanmôre hierby stilstaan nie, maar water kon mense toe nie van sonde verlos of ontslae raak nie!  Want toe Noag en sy seuns uit die ark uit kom, was die sonde nie weg nie!  Dit het maar net so in hulle voortgegaan.  Sommer al met die intrapslag met Noag se dronkenskap en sy seun Gam se vernedering.  Water kon nie sonde wegvat nie, bloed het!  En was dit nie vir Kersfees nie, was dit nie vir Jesus wat gebore is en gekom het om sondaars van hierdie sleg te verlos nie, moes God sekerlik kort-kort mense van die aarde weggevee!  Dank die Here vanmôre vir Kersfees!  Dank die Here dat Hy my nie uitwis en laat verdrink nie, maar dat Hy my nuut maak en met my elke dag oor begin in Jesus!  Water kon nie sonde wegvat nie, bloed het!

Bou ’n ark, sê die Here!  Ark se letterlike vertaling is iets soos ’n houer of ’n kis wat op water kan dryf.  Vriende, wat ’n opdrag!  Die meeste van ons het darem al ’n boot gesien en weet min of meer dat jy ’n roer en ’n seil of ’n enjin nodig het.  Maar ek is redelik seker dat Noag in sy lewe nog nie ’n boot gesien het nie!  En dan is hierdie ook nie jou gewone roeibootjie nie!  Dit is ’n drie-verdieping vlagskip met kamers en geriewe vir mens en dier en kos en ‘n kombuis.  En ou Noag kon nie ’n ark gaan GOOGLE nie!  Hy moes werk met die aanwysings wat die Here vir hom gegee het!  Maar getrou aan sy getuigskrif dat Hy in verhouding met die Here lewe, lees ons dat Noag eenvoudig begin bou het.  Hoe vreemd en onmoontlik hierdie opdrag van die Here ookal gelyk het.  Hy het die hout bymekaar gekry die plan uitgerol en elke dag ’n stukkie gevorder.  Sekerlik tot groot vermaak van die slegte mense rondom hom wat hierdie sirkus uitgekyk het.  Ek sou nogal graag wou weet hoe lank hy gebou het, maar op ’n dag is die laaste bietjie pik gesmeer en kon Noag die plan toevou.

Nou dink net vir oomblik hieraan: as dit my handewerk was, sou ek redelik bekommerd gewees het.  Want hoe toets jy nou die waterdigtheid van jou bootjie?  Hoe kyk jy of hy nie dalk top heavy is nie?  Hoe maak jy seker dat die ding gaan dryf?  Ingeneurs werk maande lank aan nuwe projekte, met formules en modelle en aannames en toetslopies.  Die biblioteek van die Universiteit het in sy fondasies gesak omdat die ingeneurs nie die gewig van die boeke bereken het nie.  Daar is mos nou geen manier hoe Noag al hierdie veranderlikes kon verreken nie.  Die gewig van die diere, die kos, die water van bo en van onder.  Vriende, of ek sou saamry, weet ek ook nie.  Maar die opdrag het gekom 7:1 “Jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan.”  Dis nou tyd Noag, come hell or high water!  En ou Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het.

Toe ek hierdie storie weer lees was daar nogal ooreenkomste met my eie lewe.  Want jy sien, so het elkeen van ons ’n opdrag van die Here ontvang.  ’n Bouplan.  Nie om ’n ark te bou nie, maar om iewers op die plek waar die Here jou gesit het vir Hom te bou.  En miskien is dit nogal belangrik dat ek en jy oor die Here se bouplan vir my lewe nadink.  Want as jy nie plan het nie, nie ’n doelwit het nie, as jy nie seker is wat die Here se opdrag vir jou is nie, dan gaan jy heel waarskynlik aan die einde van die jaar terugkyk sonder dat jy iets gebou het!  Noag het ’n duidelike opdrag van die Here ontvang wat hy moes uitvoer, hoe vreemd en moeilik dit ookal aanvanklik gelyk het.

Wat het die Here vir jou gesê moet jy doen?  Waar moet jy bou?  Jy sien, ons nuwejaarsvoornemens is nie noodwendig ’n paar ou geykte wense nie, maar is eintlik in wese die soeke na wat God vir ons beplan!  Wat wil Hy hê moet ek mee besig wees?  Waar wil Hy hê moet ek bou?  Dit is die vraag.  En die antwoord hierop is God se plan vir jou vir hierdie jaar!

En natuurlik is daar onsekerheid oor die jaar wat vir ons voorlê.  Natuurlik weet ons nie presies hoe die bouwerk gaan verloop nie.  Natuurlik gebeur dit soms dat die werk groter lyk as dit waartoe ek instaat is.  Natuurlik wonder ons of ons hierdie jaar weer kop bo water gaan hou.  Noag moes ook daarmee geworstel het.  Gaan ons kop bo water hou?

Vers 16 is ’n wonderlike teks.  As jy dan bou in gehoorsaamheid aan die Here, as jy naby die Here lewe dan gebeur daar ’n wonderlik ding met jou.  Toe Noag die diere en die mense in sy skippie laat ingaan soos God vir hom gesê het, staan daar in 7:16: “En toe het die Here die ark agter Noag toegesluit.”

Die Hebreeuse woord vir toesluit is sakarSakar beteken letterlik om oor te gee, of in Engels, to surrender.  Die Ou Vertaling sê: die Here het agter hom toegesluit.  Hierdie toesluit het ’n tweeledige betekenis.

Dit beteken eerstens dat die Here hulle in beskerming geneem het.  Met ander woorde, die Here het vir hulle sy seënende bewaring gebied.  Ek wil hieruit aflei, maak nie saak hoe krom en skeef Noag se bouwerk was nie, of sy ingeneursvernuf die bootjie gaan laat dryf of nie, die Here se hand sluit hulle toe!  Dit gaan eintlik nie oor die menslike bouwerk nie, maar oor die toesluit van die Here agter hulle!  Geen boot sou daardie storm oorleef het as die Here dit nie toegesluit het nie!  En vriende dit is die eerste lewensles vanmôre uit die Woord van die Here.  As jy in gehoorsaamheid aan die Here bou, as jy doen wat die Here vir jou vra om te doen, as jou voornemens in ooreenstemming met die wil van die Here geneem word, as jy naby die Here leef dan sal die Here ook in hierdie nuwe jaar agter jou toesluit!  Anders as wat die wêreld glo en dink, gaan vreugde en geluk nie net oor jou eie bouwerk, jou vermoë en vernuf en toewyding nie, maar oor die toesluit, die seënende hand van die Here oor jou lewe!  Daarom dat die Here selfs verby ons bouwerk kyk, selfs om ons bouwerk seën.  Hy seën nie omdat ons waterdig bou nie, maar omdat Hy ons liefhet en ons soos Noag begenadig!

Die ander betekenis van die woordjie sakar is dié van oorgee.  Die Here hulle toegesluit, maar het jy nou al gedink hoe moes Noag en sy familie gevoel het toe die deure agter hulle toeslaan?  Dit was sekerlik ’n oomblik van sakar, van oorgawe.  Hier is ons nou.  Ons kan nie in of uit nie, ons is totaal en al afhanklik van die Here om te oorleef.  En Noag moes dit glo.  Hy moes oorgee.  Hy moes besef, dit is nou buite my beheer, maar onder God se beheer!

Slot:

My gebed vir jou en my so tussen Kersfees en die Nuwe jaar, is dat ons elke dag met dankbaarheid sal lewe omdat bloed ons skoon gewas het!  En dan kom gee die Here vir elkeen van sy kinders ’n bouplan om iewers in ons huis of gesin of werkkring en geloofskring ’n koninkryksbouer te gaan wees.

Kind van die Here, weet vanmôre dat die Here ook agter jou toesluit.  Die Here hou al jou voornemens, al jou planne, al jou werk, jou lewe in die veilige holte van Sy hand.  Mag ons in die bang en stormagtige tye oorgee met die wete, dis nou buite my beheer, maar altyd onder God se beheer!  Amen