Tema: Wanneer God jou ’n nuwe naam en nuwe identiteit kom gee.

                 Dalk is jy die “een vir wie die Here baie lief is”!

Nuwe identiteitDit lyk vir my of ’n mens se identiteit nogal ’n belangrike saak is. Die persepsie van wie jy is, bepaal blykbaar tot ’n groot mate hoe jy nie net dink nie, maar ook hoe jy optree.

Nou onlangs het ’n politieke leier verwys na ’n groepering in die Suid-Afrikaanse samelewing wat blykbaar (volgens haar!) baie chauvinisties op vroue neersien en hulle dan ook sou behandel sonder die nodige respek. Sy het na aanleiding van die tragiese dood van Reeva Streenkamp gepraat van die “blanke, Afrikaanssprekende, Calvinistiese mans”. Ek dink nie die opmerking verdien veel reaksie nie.

Maar dit is tipies ’n manier om jou identiteit te beskryf.

Ek self is blank, Afrikaanssprekend, Calvinisties en ’n man. Ek kan nooit iets anders as dit wees nie. Dit gaan oor identiteit.

Vandag gaan ons so bietjie meer tematies kyk na die skrywer van die vierde Evangelie en hoe hy homself en sy identiteit gesien het.

Nêrens in die Evangelie sê die skrywer self vir ons dat hy Johannes is nie. Daar is egter ’n hele klompie interessante Bybelse en ook buite-Bybelse gegewens wat jy kan gaan naslaan wat tog genoeg getuienis is daarvan dat dit die apostel Johannes is, Johannes, een van die seuns van ene Sebedeus.

Wanneer hy nou sy Evangelie skryf, dan is hy uiteraard ’n ooggetuie en kan hy nie anders as om ook sy weergawe van gebeure en sy interpretasie daarvan te gee nie. Die manier waarop hy na homself verwys is egter baie besonders. Hy verwys gereeld na homself as “die dissipel vir wie Jesus baie lief was” en enkele kere as “die ander dissipel”.

Daar is ses keer dat hy so na homself verwys. Ons gaan enkele van die tekste lees en dan die vraag vra oor hoe ons identiteit bepaal word, maar verder ook hoe jou identiteit as gelowige jou optrede vandag bepaal.

Lees Joh 13: 18-26.

Ek het begin wonder oor die opmerking: “die dissipel vir wie Jesus baie lief was”. Klink dit nie bietjie arrogant om jouself so te beskryf asof jy die Here se witbroodjie is – bokant die ander dissipels – nie?

Terselfdertyd sou Johannes in ’n groot versoeking gewees het om tog darem so ’n klompie eer vir homself en vir sy rol in die Evangelie te kon toe-eien. Dit lyk my Johannes probeer onder ’n skuilnaam skryf. Maar ons het sy identiteit uitgesnuffel! Dit is baie lanklaas dat ek gehoor het mense skryf onder skuilname. (Ons is nie meer so bang vir die sensuurraad en die veiligheidspolisie nie – trouens ek wonder of enigeen daarvan nog bestaan!). Hy kies egter om op hierdie wyse tog ’n bietjie op die agtergrond te bly. Hy doen dit doelbewus sodat die groot Rolspeler, Jesus Christus, in die kollig kan staan.

Maar nou wonder ek wat het daar alles gebeur dat Johannes só oor homself begin dink het?

In Joh 1 word hy bloot aangedui as “een van die twee” volgelinge van Johannes die Doper wat toe mettertyd agter Jesus begin aanloop het. Later verwys hy nou na homself op hierdie nuwe wyse.

Daar moes iets baie besonders tussen Jesus en hierdie dissipel gebeur het…?

Net in die voorafgaande perikoop word verhaal hoe Jesus die voete van sy dissipels gewas het. Self-ontledigend, self-opofferend, versorgend, dienend…. Daarin alleen sou Johannes natuurlik al baie van Jesus se gevoel jeens hom opgetel het. En later sou hy die hele paasgebeure eerstehands beleef.

As Johannes dan eers in 90 nC die Evangelie skryf en na homself in die Evangelie verwys, dan sou dit wees in die lig van die geskiedenis van die kruisgebeure en die oop graf. En wanneer ’n mens by die voet van die kruis gestaan het en langs die weggerolde klip, dan kan jy nie meer dieselfde oor jouself dink nie.

Met al hierdie gebeure, en miskien nog baie persoonlik tussen Jesus en Johannes, het hy hierdie boodskap baie duidelik gekry: “Johannes, ek het jou lief ….. baie lief!”

Kyk, in die vorming van ’n mens se selfbeeld is dit belangrik wat jy van ander mense hoor. As jy by ander hoor: “Jy is ’n mislukking!” of “Jy is niks werd nie!” of “Jy is ’n stouterd!” Dan trek jy mettertyd vir jou juis daardie baadjie aan. Dan word jy daardie boodskap gevoer en dan begin dink jy dit oor jouself!

Johannes het hierdie boodskap so duidelik en helder gekry, nl dat hy die persoon is vir wie Jesus so baie lief is, dat hy homself nie anders as in daardie lig kon begin sien nie. Wat ander mense van hom sou sê is totaal onbelangrik en irrelevant. Wat Jesus van hom sê en van hom dink – is al wat belangrik is. Sy hele identiteit het verander. Sy ou identiteit, Johannes die seun van Sebedeus, skuif totaal op die agtergrond. Een saak raak vir hom oorweldigend: “Ek is die een vir wie Jesus baie lief is.”

Dalk moet jy in hierdie lydenstyd net weer ’n slag fyn luister wat Jesus van jou sê. Dit mag jou selfbeeld verander. Dit mag jou hele lewe verander. Miskien ontdek jy “Ek is ook een van dié vir wie Jesus baie lief is.” – En dit is al wat saak maak.

Maar hoe verander dit jou lewe as jy hierdie magtige ontdekking maak?

Die teks wat ons gelees het vertel hoe Johannes net langs Jesus aan tafel lê. Hy is die een wat die intiemste vraag hier naby Jesus se hart vra. Hy vra wie dit is wat Jesus gaan verraai. Hy waag dit. Wanneer jy ontdek hoe lief die Here jou het, dan kry jy ’n vrymoedigheid om ook in jou donkerste uur die sensitiefste dinge met die Here te bespreek.

In die film “Of gods and men” wat die aangrypende verhaal van die moord op 7 Franse monnikke van Tibhirine in Algerië vertel, is daar ’n aangrypende moment. Dit is waar die oudste monnik, Luc, ernstig die wil van God soek. Dan gaan staan hy in hul kapélletjie by ’n skildery van Jesus aan die kruis en hy druk sy oor teen die Jesus-figuur se hart. Hy wil weet wat in Jesus se hart leef – vir hom in daardie moeilikste en donkerste uur van sy lewe.

So kan jy, as jy weet jy is die een vir wie Jesus so baie lief is, ook maar met jou oor op sy hart gaan lê.

Die volgende teks waar na hierdie lieflingdissipel verwys word, is Joh 18:15, 16. Dit is wanneer hy toegang kry tot die paleis van die Hoëpriester waar Jesus verhoor word. Hy het spesiale kontakte en dit maak vir hom deure oop. Hy waag dit as’t ware in die leeuhok in. In sy hart was dit nie meer eiebelang en oorlewing wat die groot motiewe is nie, maar die liefde. As jy ontdek dit jy eintlik ook die dissipel is vir wie Jesus so beie lief is, gaan jy miskien ook baie dapper en waaghalsige dinge begin doen. Dit gebeur wanneer jou waardestelsel verander en wanneer jy jou nuwe identiteit in Christus ontdek. Jy kan bekostig om waaghalsig te wees, want dit gaan nie meer oor jouself nie.

By ’n volgende teks, in Joh 19:26, staan hierdie Johannes aan die voet van die kruis. Die ander het gevlug. Hy bly staan volhardend daar saam met die vroue. Dit is daar waar hy sy nuwe verantwoordelikheid kry om vir Maria te sorg. Wanneer jy weet jy is die een vir wie Jesus baie lief het, dan word Sy liefde vir mense ook jou liefde. Dan ontdek jy jy is ’n mens tussen mense … tussen mense! Dan kan en mag jy nie meer die mense rondom jou miskyk nie.

En dan weet jy ook dat Hy, wanneer jou oomblik van trauma kom, Hy aan die voet van jou kruis sal bly staan.

By ’n volgende teks in Joh 20:2 lees ons hoe hierdie een “vir wie Jesus so baie lief is” na die graf toe hardloop. Hy kry die goue medalje vir die wedloop, want hy wen vir Petrus, maar dan steek hy voor die graf vas. Hy huiwer eers by hierdie grootste misterie, maar as hy uiteindelik (na Petrus) in die graf instap en die doeke sien lê …. dan GLO hy!

’n Mens wat weet dat hy onlosmaaklik met liefde aan Jesus gebind is, weet ook dat hy maar radikaal kan glo in die opstanding van Jesus. En dit beteken hy nuut kan gaan leef met die opstandingskrag van die Here Jesus.

Sluit: Partykeer word ons selfbeelde op vreemde maniere gevorm.

Die woord oor jou wat egter jou identiteit en selfbeeld moet vorm is die woord wat sê: “Ek het jou lief!”

En dit is belangrik om weer mooi te let op WIE dit vir jou sê! Daarom, kan ek jou vandag nooi om te hoor hoe die Here Jesus oor jou voel? Kan ek jou nooi om jou nuwe identiteit aan te trek.

Kan ek jou uitdaag om vir jouself ’n nuwe naam te gee – soos Johannes gedoen het.

Gaan staan vanaand voor jou spieël, kyk die persoon voor jou vas in die oë en sê vir hom/haar: “Jy het ’n nuwe naam! Jy het ’n nuwe identiteit …. wat jou uitdaag om nuut en anders te begin leef! In Suid Afrika!”

Prediker: Ds Retief Botha

(Vir enige kommentaar, stuur e-pos aan rrbotha@hotmail.com)