’n Dag se werk het vroeg begin daar rondom die see van Galilea.  Want net toe die son sy kop oor die meer begin uitsteek, was ’n groepie vissermanne reeds besig om hulle nette skoon te maak na ’n nag se vrugtelose werk.  ‘n Groep mense het daardie tyd van die oggend alreeds rondom Jesus begin saamgedrom.  En ewe beleefd vra Jesus of die leë bootjie tog nie maar sy preekstoel kan word nie!  Wat presies Jesus gepreek het weet ons nie, maar toe Hy amen sê kom die opdrag: vaar uit!  Opmerklik, Hy vra nie hulle toestemming soos Hy gevra het met die gebruik van die bootjie nie, Jesus beveel die vissermanne, vaar uit, ons gaan visvang! 

Jy sien, dit is eintlik ’n stupid ding om vir vissermanne te sê. 

Veral komende nog van ’n timmerman!  Dit wat Jesus sê is heeltemal strydig met hulle kennis en ondervinding van visvang.  Hulle het geweet daar is nie vis nie en jy vang nie vis met ’n net in die dag nie!  Dit is juis die rede waarom hulle die hele nag probeer vang het!  So, Jesus het sekerlik geweet, as Ek vir hulle sou vra om uit te gaan, sal hulle heel waarskynlik nee sê.  Daarom beveel Jesus hulle.  Hy dwing hulle as’t ware buite die raamwerk, die boksie van hulle ervaring en ondervinding.  En Petrus mor so bietjie.  > Vers 5: “Meneer ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang.”  Meneer, dit is nou ’n plan wat nie gaan werk nie!  Meneer, ons vang al jare vis, ons weet van visvang, glo ons maar as ons sê daar is nie vis nie!  Hierdie kite gaan nie vlieg nie! 

Luister mooi na Jesus se opdrag in vers 4: > “vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang.”  Daar was by Jesus geen onsekerheid oor die resultaat nie!  Hy sê nie, kom ons gaan kyk of daar vis is nie!  Of, ons hoop maar ons vang hierdie keer iets!  Nee, gooi die nette uit, julle gaan visvang!  En Petrus besluit om teen sy beterwete tog te doen wat Jesus sê.  En die resultaat is ’n vangs wat hierdie ervare vissermanne nog nie beleef het nie! 

Vriende, > partykeer sê ondervinding NEE, maar Jesus JA. Ons sê baie maklik in situasies of selfs met opdragte wat die Here ons gee, nee dit gaan nie werk nie!  Nee, ek gaan dit nie doen nie, want dit is nie soos ons gewoond is om te doen nie!  En juis dit is die probleem!  Partykeer is ondervinding ’n remskoen in gelowiges se lewe.  Want ondervinding, dit wat ons in die lewe al ervaar en ondervind en geleer het, word te dikwels ons enigste geloofsraamwerk.  Kom ek noem net vir u 2 voorbeelde. > Die Here het nou nie my ouma gesond gemaak 20 jaar terug toe sy siek was nie.  So, nou bid ek nie eers meer om genesing nie, want ag, ek weet die Here gaan nie gesond maak nie!  Wat bepaal my verwysing?  Geloof of ondervinding?  Hoeveel keer het jy nie al goed gelos of nie gedoen nie, of dit nou geestelike goed of werks-dinge of geleenthede was, bloot net omdat jy gedink het: ag dit het nog nooit gewerk nie, en dit sal ook seker nie!  Ek het dit nog nooit reg gekry nie!  Geloof of ondervinding?  Vriende, ons laat ons baie keer eerder lei deur ondervinding as deur geloof!  En as jy aanhou daarmee, dan word ondervinding ons geloofsraamwerk!  Dit bepaal wat God gaan en nie gaan doen nie, of kan en nie kan doen nie!  En dan verwag ons nie eers meer van Hom ’n wonderwerk nie!  Vriende, selfs in die kerk, in ons gemeente is die gevaar dat ons eerder kies vir ondervinding as wat ons kies om op Jesus se woord te waag!  Ons sê te dikwels NEE uit ondervinding eerder as JA, in die geloof waag ons dit saam met Jesus!  

Jesus doen vandag nog met ons wat Hy 2000 jaar gelede met die dissipels daar by die see gedoen het.  Hy beveel ons, Hy dwing gelowiges en die kerk uit die gemaksones van ondervinding.  Die kerk van die Here Jesus vaar in diep en vreemde en onbekende waters, maar dit is in die vreemde waters waar ons iets nuuts leer en ontdek van Jesus en waar Hy ons met die uitkoms verras!

Jy sien, die belangrikste van hierdie storie is nie die visse wat gevang is nie, maar die lesse wat geleer is.  Geloofslesse oor wie Jesus is!  Petrus ontdek iets van Jesus:    

  1.  Hoe groot is God!

Petrus noem Jesus aan die begin van hulle visvang ekspidisie in vers 5, Meneer.  ’n Algemene aanspreekvorm vir iemand waarvoor jy respek het.  Maar die wonder van die visvangs bring Simon tot die besef dat hy in die teenwoordigheid van ’n Goddelike wese is.  Hierdie Man is nie net meneer nie, Hy is Here (vers 8)!  Hy is God!  Hy is die Almagtige! Hy is die Een vir wie niks onmoontlik is nie!  Petrus het gegroei in sy insig omtrent omtrent wie Jesus werklik is!  Later sou sy oortuiging oorloop in die belydenis dat Jesus die Gesalfde, die Seun van God is (9:20).  Aangrypend, dat ’n gewone visserman soveel van Jesus kon ontdek dat hy die belydenis kon aflê waarop die kerk van alle eeue gegrondves sal wees! 

  1. Hoe klein is ek!

In die teenwoordigheid van God word ’n mens ook oorweldig deur die besef van jou eie nietigheid en onwaardigheid.  Toe Abraham in Gen 18:27 in die Here se teenwoordigheid kom sê hy: Here ek is maar stof en as voor U!  In God se grootheid en in sy lig sê Jesaja 6:5 dit is klaar met my!  Ek is verlore, want ek is onrein en U is die Koning, die Almagtige!  En nou kom Petrus ook onder die indruk van wie hierdie Jesus is toe hy op sy knieë voor Hom neerval en besef: in God se lig is ek ’n nietige sondaar mens!  Here gaan van my af weg, sê Petrus. 

En weet jy wat, as ’n Jood het hy heel waarskynlik gedink aan al die wette wat hy oortree het.  Hy het sekerlik straf verwag vir al sy oortredinge.  Want dit was sy ondervinding!  Sonde = straf.  Maar toe ontdek Petrus die verrassende in Jesus!  Hy leer iets anders as wat sy Joodse ondervinding hom sou sê!  As sondaar mens het hy veroordeling verwag, maar by Jesus genade gevind!  Hy voel so sleg dat hy van Jesus af wil wegdraai, en die verrassing?  Jesus roep hom nader!  Hy voel nutteloos en onwaardig, Jesus roep hom tot dissipel!  En hy is op sy knieë omdat hy iets ontdek het van Jesus se liefde vir sondaar mense.   

  1.  God sal sorg!

Dit was die laaste keer wat Petrus ’n visserman was met ‘n bootjie en nette.  Hierdie ontmoeting met Jesus het sy lewe verander!  Hy het net daarna alles gelos, sy werk, sy huis, sy mense, hoekom?  Omdat Hy gesien het, as ek gehoorsaam is sal God voorsien!  Saam met Jesus sal ek niks kortkom nie!  Slot:

Die lewe gaan nie net oor ons eie visvangs nie. > Dit gaan nie net oor ons nette wat volgemaak moet word nie.  Jesus leer dissipels geloofslesse, meer van Homself, sodat hulle toegerus kan wees om mense te gaan vang.  Ons is die vissermanne en visservroue wat Jesus uitstuur om weer met verwondering te gaan lewe teenoor ons God.  Ek wonder watter geweldige invloed dit in hierdie land sal hê as ons nie sal lewe en praat uit ondervinding nie, maar vanuit geloof en verwondering?  Watter getuienis sal dit nie wees as mense in ons lewens verwondering teenoor ons God kan hoor en sien nie!  Verwonderd oor sy grootheid!  Verwonderd oor sy genade!  Verwonderd oor sy sorg!  Verwonderd oor sy wonderwerke. 

Mag God jou weer vang!  So vang dat jy Hom op nuwe en verrassende maniere sal raaksien en ontdek.  Maar mag God ook deur die net wat jy uitgooi ander vang met die verrassende boodskap van liefde en genade vir doodgewone visser-mense.    Amen.