Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Nadat die 7 bakke van God se oordeel op die aarde uitgegooi is soos ons verlede week gehoor het, het die einde van die satan en sy invloed op aarde finaal aangebreek.  In Op 18 word die satan en sy ryk simbolies vergelyk met Babilon, ’n stad gekenmerk deur alles wat sleg en sondig is.  Hierdie stad word totaal en al vernietig deur God se oordeel.  En dan lees ons hoe die konings daaroor huil, hoe die sakemanne huil en hoe die seemanne huil oor die val van satan.  Almal huil, nie oor hulle eie verlorenheid nie, maar oor die geld en mag en status wat hulle verloor met die val van die satan.  En in 18:21 sien ons dat ’n meulsteun om die nek van die stad Bablilon gesit word en dit in die see verdwyn sodat niemand dit weer kan kry nie.  Finaal word al wat sleg en sondig is in die hel gegooi – vir ewig.

En die oomblik toe die satan finaal val, bars daar ’n loflied in die hemel uit!  Dit is ’n Oorwinningslied!  ’n Lied waarin daar met blydskap en dankbaarheid gesing word oor die Here se oorwinning.

Hoofstuk 19 vertel van hierdie oorwinningslied.  Prys die Here kom in hierdie paar verse 4 keer voor.  Dit kom van die Hebreeuse woord wat op die klank af met “halleluja” weergegee kan word.  Dit is ’n hallelujakoor!  En in hierdie halleluja koorlied word die oorwinning, die heerlikheid en mag van God geprys.  God se heerskappy word erken en Hy word geloof as die ewige Koning wat ewig sal regeer.  En vanaand nooi ek jou om saam met hierdie Halleluja koor die oorwinning van God te besing.  Want ek en jy weet daar is net een Oorwinnaar, dit is ons God!    

Skriflesing

Nadat die gelowiges gesing het oor die oorwinning van die Here, nooi die Here hulle na die oorwinningspartytjie.  Nou ek wil uit Openbaring19,21,22 hierdie partytjie verduidelik aan die hand van die beeld of metafoor van ’n bruilof wat hier gebruik word.

Ons lees op baie ander plekke in die Bybel ook dat die verhouding tussen God en sy kinders met ’n huwelik vergelyk word.  Vat byvoorbeeld vir Hosea wat die opdrag kry om met ’n prostituut te te gaan trou en dat God hierdie beeld gebruik veral in die Ou Testament om sy eie verbintenis aan sy kinders te bevestig en te verduidelik.  Soos ’n man aan sy vrou verbind is so verbind God Hom aan sy kerk, sy bruid, aan jou!  In die Nuwe Testament word hierdie beeld verder gevat met die bekende teks in Efesiërs 5 waar die huweliksverhouding tussen ’n man en vrou vergelyk word met die verhouding tussen Christus en sy kerk.  Soos ’n man sy vrou liefhet en ’n man aan sy vrou getrou bly en eer betoon, so is Christus vir sy kerk lief en moet ons getrou aan Hom bly.

Nou in Openbaring 19:7 kondig ’n groot menigde uit die hemel aan dat die bruilofsfees aangebreek het.  “Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.”  En die bruid van Christus, die kerk, ek en jy wag vir hierdie dag wanneer ons met Christus verenig gaan word.  En die bruid staan gereed met mooi klere aangetrek, fyn, helder blink klere aan.  Vers 8 sê “hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.”  Dit is hulle wie se klere wit gewas is met die bloed van die Lam Jesus, maar wat ook volhard het, wat getrou gebly het aan die bruidegom.  Wat hulle nie besoedel het met die wêreld nie, wat nie ontrou was aan die bruidegom nie maar Hom lewenslang geeer het.

Nou ’n baie interessante ding van hierdie troue is dat die gebruik in die Nuwe Testament itv ’n huwelik ’n bietjie anders was as wat ons vandag ken.  Kyk, by ons troues vandag is een van die groot issues wanneer sien die bruidegom sy bruid vir die eerste keer.  Neem ons foto’s voor die tyd of na die tyd.  Daar is baie tradisie en selfs bygeloof aan betrokke.

Maar volgens die huweliksgebruike in Israel het die bruidegom sy bruid gaan haal.  Hy het eers na die bruid se huis toe gegaan en dan het hulle twee saam vertrek na die plek waar die bruilofsfees gehou word (Matt 25:1-12).  Dit was hoe dit gewerk het!  En wat Johannes in Openbaring sien is presies dit.  Christus kom na sy bruid toe en Hy vat haar (die kerk, gelowiges, vir jou) saam hemel toe waar die bruilofsfees gehou word.  Is dit nie ’n pragtige beeld nie!  Jesus kom haal ons en vat ons na die partytjie toe!  Of dit nou met die wederkoms gaan wees, of met jou dood, Jesus as die Bruidegom gaan jou kom haal en na die onthaal toe vat!  Met ander woorde, Hy wag nie vir jou in die hemel nie.  Jy moet nie self die pad daarheen kry nie.  Nee, jy is vir Hom so spesiaal dat Hy jou kom haal!  Hy laat jou nie alleen by die onthaal opdaag nie.

Meer spesiaal as die feit dat Jesus jou self gaan kom haal is die manier hoe Hy jou kom haal.  Hy kom op ’n wit perd.  Hy is die Ridder op die wit perd!  Wit is simbolies van oorwinning.  En op klere van hierdie Ridder op die wit perd is daar ’n naam geskrywe: “Die Koning van die konings en die Here van die heersers.” (v 16).  En wanneer die ruiter op die wit perd kom om jou te kom haal, gaan almal die Koning op die wit perd kan sien.  En almal gaan sy baie heerserskrone sien wat simbolies is van onbeperkte mag en heerskappy.  Met ander woorde die wêreld gaan kan sien dat Hy koning is, maar as Hy jou kom haal gaan die wêreld ook kan sien dat jy die kind van die Koning is!

En dan kom Jesus met die gelowiges by die bruilof aan.  En as ons dan by die onthaalsaal aankom, stap Jesus saam met sy bruid die bruilofsfees binne.  En Openbaring 21 vertel hoe die plek lyk waar hierdie troue gaan plaasvind.  ’n Lewenslange partytjie!  En die plek is asemrowend mooi!  Jy het nog nooit so iets gesien nie!  Dit word die hemel genoem.  Dit is ’n plek waar Jesus en sy kinders in volmaakte saamwees vir ewig gaan bly.  Jy sien, die hemel is nie net ’n mooi plek nie, wat die hemel so besonders maak is dat daar totale harmonie in verhoudinge is.  Daar is harmonie tussen ons en God en tussen mense onderling.  Hoe wonderlik dat daar nie jaloesie, twis, bakleiery gaan wees nie.  Almal gaan in liefde en vrede saam lewe – dit is wat die plek die hemel maak!

En as ons rondkyk in hierdie onthaalarea is daar ’n paar goed wat uitstaan.  Goed wat lewenslank so gaan bly, wat nooit gaan verander of ophou nie, wat vir ewig en ewig gaan wees.

Die eerste ding wat opval is dat hierdie onthaalarea nie by die see is nie.  Inteendeel daar is nie ’n see nie.  Die see was vir die mense van die Nuwe Testament simbolies van die bose, van sonde.  Dit is waar onheil geskuil het.  Jy sien, daar is nie sonde of iets boos in die hemel nie.  Opvallend dan ook die muur rondom die onthaalarea (21:18).  Dit is ’n hoë muur, niemand wat nie daar hoort nie kan daar inkom.  Met ander woorde, as jy binne is is dit weg van alle gevaar.  Dit het 4 poorte, maw almal oor die hele wêreld, elke volk, stam, nasie kan daar ingaan.  En as jy eers binne is staan alles oop, want daar is geen gevaar nie.  Die strate is van goud, simbolies van skoonheid en heerlikheid.  Daar is nie dag of nag nie, trouens daar is nie eers ’n son nie (21:23-24), want God is die lig en in Hom is daar geen duisternis nie, sê Johannes!  Jesus is die lamp, wat die lig gee.

As jy verder in die onthaalarea inloop val ’n boom in die middel van die saal wat 12 keer ’n jaar vrugte dra op (22:2).  Die baie vrugte simboliseer God se oorvloedige en gereelde versorging.  Niemand sal daar ooit iets kort nie!  Daar sal nie honger of dors of nood wees nie.  Almal sal altyd genoeg van alles hê.  Onthou julle die boom in die tuin van Eden waarvan Adam en Eva nie mag eet nie wat aan hulle onsterflikheid sou gee (Gen 3:22)?  Hulle eet van die vrugte van die boom het die sondeval tot gevolg gehad.  Nou lees ons in Openbaring dat die vrugte van hierdie boom inderdaad onsterflikheid aan die mens gee!  Met ander woorde, God gee die ewige lewe, maar Hy kom herstel ook die paradystoestand wat agv die sondeval vernietig is.  Ons gaan in die paradys bly vir ewig soos God dit oorspronklik bedoel het.  Die blare van genesing is simbolies van die algehele afwesigheid van liggaamlike of geestelike siektes (daar gaan nie dokters in die hemel wees nie!).  Niemand het meer aan enigiets ‘n behoefte nie!

Wat nog wonderlik is van hierdie onthaal is dat sonde totaal en al ontbreek.  Daar is niemand wat hulle nie gedra nie.  Niemand wat ’n ander seer maak of vloek nie.  Niemand wat iets boos of verkeerd bedink nie.  Daar gaan nie pyn of trane wees nie.  Daar is ook nie ’n tempel nie, want ons is dan by God en die hemel is God se tempel (21:22)!

Slot:

Niemand kan net by ’n troue ongenooid opdaag nie.  Dit is nou die een partytjie waarvoor jy spesiaal genooi moet word.  Jy kan dit nie “gate crash” nie.  En ongelukkig kry nie almal ’n uitnodiging na hierdie spesiale troue nie.  Ons lees in 19:9: “Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is.”

Ek bring vanaand vir jou Jesus se uitnodiging bring na die bruilofsfees.  En ek hoop jy besef hoe geseënd jy is, want jy is een van die genooides!  Jou naam is in die boek van die lewe, die register van genooides omdat jy die Here Jesus as jou Bruidegom gekies en aangeneem het.

Ek moet ook vir jou sê dat Jesus jou persoonlik gaan kom haal vir hierdie bruilof.  Wanneer dit is, weet ek nie, want daar is nie ’n datum op die kaartjie nie.  Maar Hy sê jy moet maar gereed wees, want dit kan enige tyd gebeur dat Hy aan jou deur klop.

En terwyl ons vir die Bruidegom wag, vra Hy dat jy nie jou mooi bruidsklere moet vuilmaak met die stof van die wêreld nie.  Lewe dan in gehoorsaamheid, in getrouheid en met toewyding aan die Bruidegom, totdat Hy op sy wit perd jou kom haal.  Lewe vandag as ’n geseënde, omdat jy ’n genooide is na hierdie ewige feesmaal saam met Hom.  Amen