KookpotOm te kyk en om te sien is blykbaar twee verskillende dinge.

Om te kyk beteken jy gebruik hierdie allerwonderlikste retina-instrument met sy keëls en geel vlek en dit registreer ‘n (LW, omgekeerde!) beeld in jou brein.

Dit is ‘n biologiese, fisiese aktiwiteit.

Om te sien, soos wat Jeremia moes sien, was meer as net ‘n biologiese/fisiese aktiwiteit.

Ons ken die interessante oefening om vir mense in ‘n groep op die skerm of die blaaibord ‘n swart kol te teken met die vraag: “Wat sien jy?” En dan sien hulle net die swart kol – en nie die groot stuk wit nie. Dit is ‘n simbool van hoe ons dikwels baie pessimisties ingesteld is – selfs ondankbaar.

‘n Ander baie interessante kyk is die sg 3D-prente wat so pragtig drie-dimensioneel uitstaan.

Dit vra eger dat jy sal leer om op ‘n besondere manier, met ‘n bietjie oefening en meer tyd, dieper te kyk.

So kry ons, as deel van Jeremia se roeping dat die Here vir hom vra:

“Wat sien jy, Jeremia?”

En dit is dieselfde vraag wat uit Openbaring 1 vanaand gevra gaan word:

“Wat sien jy?”

(En ek het begin wonder wat dit is wat ek raaksien in die lewe. Die een ding wat die Here verlede jaar vir my geleer het is dat ek my nie moet blind staar teen politiekery en mense wat jou op allerhande vlakke van die lewe teleurstel nie. Want dit gee nie vir my hoop nie. Die Here het vir my verlede jaar al geleer dat ek hoër sal moet kyk as ek iets/Iets wil sien wat hoop gee.)

Ek dink daar is op horisontale vlak ook verskillende maniere van te kyk:

Maar dan moet ons ook leer om met geestelike oë te kyk.

Ek dink God gee vir ons baie meer “sakramente” as wat ons ooit raaksien.

Jesus het dit ook vir ons probeer leer:

“Kyk na die wilde voëls …. kyk na die veldlelies … die miere…”

In die alledaagse lê daar dikwels belangrike lesse wat ons moet leer.

“Jeremia, wat sien jy?”

Jeremia het geantwoord: “Ek sien ‘n amandeltak.”

Of dit nou ‘n visioen, ‘n droombeeld was en of dit ‘n doodgewone amandeltak met bloeisels was – van die boom waaronder hy vir skaduwee gestaan het, weet ek nie.

Op een of ander manier het die Gees van God sy aandag op hierdie amandeltak met die wit bloeisels getrek.

Wat is nou die sakramentele boodskap wat God daarmee wou oordra?

Die amandelboom is elke jaar in die lente die eerste boom is om met die pragtigste wit bloeisels te bloei.

Dit is teken van verandering in die natuur, nog voordat jy dit regtig aan die termometer kan agterkom. Terwyl dit nog winterkoud is, verras die amandel ons met sy bloeisels:

Hier is ‘n nuwe begin. Dit word voorspel deur die amandelboom.

Onthou van ons eie “profeteboom”, die eerste boom hier in die parkeerarea. Nog voor enige ander boom uitloop, dan is hy al vol van sy eerste blare.

Hy vertel van somer wat beslis op pad is.

As Jeremia die wit amandelbloeisels sien, dan is dit ‘n teken van God om vir Jeremia te leer:

“Wanneer Ek ‘n woord spreek, dan sal dit beslis gebeur! Jy kan My woord neem daarvoor.”

As jy dei amandelbloeisel sien, kan jy verseker wees die lente kom!

 

Wanneer God ‘n woord spreek, dan gebeur daar beslis dinge… nuwe dinge, verrassende dinge!

Jy kan daarop staatmaak!   God sal sy beloftes uitvoer!

Wanneer God in Gen 1 sê: “Laat daar lig wees”, dan gebeur die lig!

Wanneer God sê: “Ek bring verlossing vir die nasies.” Dan word die Messias gebore!

Wanneer Jesus sê: “Ek stuur vir julle die Heilige Gees as Trooster.” Dan word dit Pinkster!

“Jeremia, wanneer Ek ek gaan oordeel bring oor hierdie sondige volk, dan kan jy my woord vertrou. Dit sal gebeur!”

 

Hier is ‘n baie interessante klankspel in die Hebreeus:

“Wat sien jy Jeremia?”

“Ek sien ‘n sjakeed.”

“Goed! Jy kyk mooi, want Ek is sjokeed om my woord uit te voer.”

Amandeltak en gereedstaan.

Sjakeed en sjokeed.

Oudio-visueel – dit is hoe God nog altyd werk.

Luister en kyk!

En as jy leer om fyn te luister en fyn te kyk, sal jy in jou hoop gesterk word.

Jy sal vir God duideliker sien!

Dit is die Woord en sakramente … water, brood, wyn, ‘n lamp, ‘n skuit-embleem, ‘n kruis….

En ek sien… GROEN! Deur my studeerkamervenster: Lewe! Goddelike lewe!

Twee gemeentelede met ‘n groot bord toebroodjies.

Vir die diabetes-pasiënte wat heel oggend sit en wag ….

Dit gee hoop! Dit vertel van die Heilige Gees wat werk. Dit vertel van God wat omgee.

So kom God periodiek en van dag tot dag en Hy gee vir ons tekens…. belofte-tekens wat hoop bring.

 

Dit was Jeremia se eerste les: ‘n Amandeltak.

Die tweede visioen is ‘n kokende pot.

Dit is ‘n ontstellende teken.

Die woord van die Here het ‘n tweede keer tot my gekom: Wat sien jy?

Ek het geantwoord: “Ek sien ‘n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe.”

‘n Kokende pot. En dit is nie ‘n kospot nie!

Kokende olie is dikwels as verdedigingswapens gebruik as dit van die stadsmuur af op die vyandelike soldate afgegooi is. Dit was ‘n verskriklike verdedigingswapen.

Hoe erg is dit as God jou vyand word!

Die boodskap is dat God die volk gaan aanval.

Vir jare lank al praat, pleit, soebat God by die volk om hulle te bekeer.

Maar dit val voortdurend op dowe ore.

Daarom skop God se oordeel in.

En Hy gebruik die volke van die noorde om die oordeel te bring.

Anatot en Jerusalem is reg in die pad van hierdie kokende oliestroom.

En die kookpot word in die noorde gestook. Almal het dit gesien kom.

Die politiek het toenemend ‘n dreigender kookpot geword.

Miskien het hulle net nie verstaan dat juis dit die oordeels-instrument sou word in God se hand nie.

En inderdaad het die vyandelike konings van Babilon hul tente rondom Jerusalem kom opslaan. En dit was nie ‘n vakansie-kampeerdery nie!

Waarom die oordeel en die waarskuwing?

“Ek sal die mense van Juda straf vir al hulle sondes: hulle het My verlaat, vir ander gode offers gebring en voor hulle eie handewerk in verering gebuig.”

Die gelowiges het die verhouding met ‘n liefdevolle en sorgende God ingeruil.

Hulle het geestelik al meer hul toewyding gegee aan afgode,

… allerlei dinge wat belangriker geword het as die liefdesverhouding met God.

En dit was nie maar enkele uitsonderings nie.

Hier is ‘n refrein van alle, almal, elkeen, al (hul sondes).

‘n Sekulêre kultuur van afvalligheid het oor die land gespoel.

En dit sou ‘n vloedgolf van oordeel kos om hierdie volk weer skoon te was…

en hul deur trauma heen na God toe terug te trek.

God roep ons hiermee om eintlik twee dinge raak te sien:

Die Jeremia-teks is bedoel om vir ons te sê: Pasop! Wees gewaarsku!

As jy nie die vloedgolf van Godsvervreemding rondom jou raaksien nie,

dan moet jy fyner gaan kyk.

En as jy dink God is net genadig en liefdevol, maar nie ook heilig nie,

dan moet jy weer fyner na God kom kyk.

As jy dink God deel net genade uit sonder oordeel,

dan verstaan jy ook nog nie waarom dit die kruis en die sterwe van Christus gekos het nie.

Maar juis omdat ons van die kruis en die graf weet, en omdat ons verstaan dat dit uit liefde vir ons was, daarom kan ons nie anders as om onsself weer aan God te verbind nie.

As ek vandag na al die onvoltooidheid in Suid-Afrika kyk, dan wonder ek of dit nie is omdat ons nie God se waarskuwings hoor nie?

En omdat ons nie Sy waarskuwings gehoor het nie?

Ek sluit af:

God se oordeel, waar dit ongelukkig soms voltrek moet word, is bedoel om die goeie te bereik.

God se oordeel is bedoel om die bose en die ongehoorsaamheid te beëindig.

Die God van die amandelbloeisel se nuut-begin is ook die God van die kokende pot.

En ons moet nie naïef wees oor die die verwoestende gevolge van die bose en ongehoorsaamheid nie.

 

Twee lesse: Sien God raak!

Sien ook die boosheid rondom jou raak. Dit is ‘n gevaarlike wêreld.

Daar is boosheid en ongehoorsaamheid wat om oordeel roep.

Vandag bring die Here egter nie net vir ons ‘n versekering en ‘n waarskuwoord nie.

Hy roep ons om elkeen profeet te wees – midde-in hierdie gevaarlike wêreld.

Maar dan profeet te wees wat weet: Jy is vir hierdie wêreld gegee.

Maar jy moet ook leer om

Presies hier tussen God en die wêreld – dit is waar God se kinders geposisioneer word.

Amen

Ek lees ‘n waarskuwigswoord uit Jeremia 2:19

Sing: Verootmoediging: Lied 247:2x (Heer, wees ons genadig)

 

Gebed: Here ons sien U vandag weer raak, miskien nog nie so duidelik as wat ons behoort nie …. Help ons om u amandelbloeisels duidelik in fokus te kry.

         Help ons om die ongehoorsaamheid rondom, en in ons, nie mis te kyk nie.

           Help ons om die bedreiging van die kookpot te verstaan.

               Maar meer nog: help ons om in die lig hiervan U profete in hierdie wêreld te wees.

 Ons moet bely, Here, dat dit nie lekker is in die kookpot nie.

Maar ons weet ook dat, as ons genoeg in de kookwater beland, dan kom ons naderhand skoner daar uit!

Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.