Picture1Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

Die eerste motor wat nog ooit met petrol geloop het is in 1885 gebou deur ’n ou met die naam Karl Benz.  Hy was ’n Duitseingenieur wat dit kon regkry om ’n motortjie te bou met 3 wiele en twee sitplekke wat 16 km/uur kon ry!  Hier is ’n foto van die motortjie wat in die Mercedes Benz museum staan.  Vandag sukkel die slim mense steeds om ’n beter plan te kry as motors wat met petrol of diesel loop en kan ons ons eintlik nie ’n lewe sonder petrol indink nie! 

Nou ons Skrifgedeelte het my tot ’n petrolgedagte gelei.  In vers 5 bid Paulus vir die gelowiges ’n baie besondere gebed toe.  Hy bid: “Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus.”(v5)  En in hierdie gebed is daar twee baie belangrike bestanddele van, kom ons noem dit vanmôre, geloofspetrol.  Dit is nou die petrol wat ’n gelowige nodig het om te beweeg en aan die gang te bly.  Petrol wat maak dat ons met geloof kan volhard in ons reis deur die lewe.  Want jy sien, elkeen van ons het petrol nodig om om op die snelweg van die lewe met geloof enduit te kan ry, deur die draai en gevare en uitdagings.

En vriende, somtyds gebeur dit dat die geloofspetrol in ons tenkies min raak.  Dit is dan dat ons sukkel om die Reisgenoot saam met ons te sien, dit is dan wanneer ons moedeloos en bang raak, dit is dan wat ons wil ophou en iewers op ’n hoop gaan sit.  Amper soos ’n Petrus wie se geloofspetrol op die water toe so min raak dat hy amper verdrink het!  Ander kere weer gebeur dit dat baie goeie, goed gelowige toegewyde kinders van die Here eenvoudig sonder petrol gaan staan op die snelweg van die lewe!  Ons wiele raak pap, ons liggie vir die Here Jesus flouer, en enjins roes vas in die sonde en slegte gewoontes.  Wanneer ons sonder petrol gaan staan lei ons verhouding met die Here Jesus skade, ons verhoudinge met ander mense lei skade, ons raak onbetrokke en onsigbaar in die wêreld.

Daarom lyk dit vir my vriende, moet die geloof wat ons van God ontvang ook gevoed en aangevul word!  Jy kan nie aanhou ry sonder om te stop en petrol in te gooi nie!

En so aan die einde van die jaar waar ons verder jaag na tydelike eindbestemmings wat volgende jaar maar net weer wegspringe is, is die vraag: hoeveel petrol het jy oor?  Want ek is seker daar is in ons elkeen se tenkies op een of ander manier hierdie jaar ingevreet.  En miskien is jy ook op reserve vanmôre.  Jou toewyding aan die Here is minder, jou geduld en liefde en verdraagsaamheid en vreugde en vrede en vriendelikheid sluk sluk so aan die laaste bietjie geloofspetrol wat oor is.  Miskien het jou werk jou petrol opgeeis, of jou huwelik, of jou finansies of jou kinders of sommer maar net moeilike omstandighede hierdie jaar.  Miskien sit jy hier vanmôre met ’n leeggevoel.  Moeg, moedeloos, onseker, alleen, bang – met ‘n leë geloofstenk wat maak dat jy sukkel om aan te gaan, op te staan, moed te hou!

Dan is jy min of meer op dieselfde plek as die gelowiges in Tessalonisense.  Hulle geloofspetrol het ook opgeraak.  Daarom het hulle gesukkel om aan die gang te kom, gesukkel om voluit vir die Here Jesus te lewe, gesukkel om die wêreld te beweeg.  En die interesssante is dat dit nie net hulle moeilike omstandighede was wat hulle moedeloos gemaak het nie, maar die wederkoms van Jesus het hulle petrol opgemaak! Jy sien, hulle het ’n verwagting gehad dat die Here Jesus binnekort, nog binne hulle leeftyd gaan kom.  En toe dit nie gebeur nie, het hulle petrol vir die Here Jesus opgeraak!  Want Hy kom dan nou nie!  Hoekom moet ons nog uithou en aanhou, wat is die sin daarvan om gelowig te bly lewe as Hy nie gaan kom nie?  Toe gaan staan die gelowiges in Tessalonisense sonder petrol!

En dan bemoedig Paulus hulle in hierdie 2de brief.  Hy bid ‘n paar keer vir hulle, maar in 3:5 bid hy spesifiek vir twee bestanddele van hulle geloofspetrol wat hulle sal bemoedig en aanmoedig fir hulle lewensreis.  Petrol wat jy nie self kan maak nie, maar wat God moet ingooi.  Hy is die Een wat jou moet volmaak met hierdie geloofspetrol!

Ons lees in vers 3 , “Mag die Here julle gedagtes rig…”

Die woordjie wat hier met rig vertaal word is letterlik om iemand te beïnvloed om op ‘n spesifieke manier te lewe.  En die gedagtes is letterlik jou hart.  Maw wat hier staan is:  mag die Here julle so beïnvloed of vol maak met die geloofspetrol van liefde en volharding dat dit julle harte, julle gedagtes, ja julle lewens sal volmaak en beheer!  En dit is waarvoor Paulus bid!  Here, maak hulle vol!  Nie vol van hulself, of vol van die wêreld of vol selfvertroue of vol vitamienpille nie, maar Here maak hulle vol van Uself! Maak hulle vol van U liefde en bemoedig hulle sodat hulle ’n entjie verder kan aanhou!  En dit is Paulus se gebed vir jou ook vanmôre.  Here, maak hom/haar vol van U liefde en bemoedig hulle sodat hulle ’n entjie verder kan aanhou.  En ek wil net kortliks ’n opmerking maak oor die twee bestanddele van die geloofspetrol, liefde en volharding waarvoor Paulus bid.

  1. Liefde

Jy sien, in 2:13 verduidelik Paulus wat hierdie liefde is en hoe hierdie liefde van God lyk waarmee ons volgemaak moet word.  Hy sê: “Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word.  Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo.”  Liewe kind van die Here, die Here wil jou geloofstenkie vanmôre kom volmaak met die eenvoudige, maar somtyds vergete gedagte van hoe lief Hy jou het.  As jy vanmôre leeg en moeg en moedeloos en bekommerd en eensaam en ongeliefd voel, kom herinner die Vader jou daaraan dat Hy jou oneindig liefhet.  En al sukkel jy om dit te verstaan of dit te glo, Hy het jou onvoorwaardelik lief, net soos jy is.  Met al jou foute, met al jou tekortkominge, met jou gesukkel om te glo en te hoop het Hy jou so lief dat Hy jou gekies het om te red.  Jy is vir Hom so spesiaal dat Hy jou, van alle mense, uitgekies het om deel van sy gesin te wees.  Jy het die voorreg wat baie ander nie het nie, die voorreg van ’n Pappa wat elke liewe dag van jou lewe vir jou wil sorg en omgee en lei.  Daarom kan jy maar die stuurwiel van jou lewe vir jou Vader gee sodat Hy met al sy liefde vir jou, beheer kan neem van jou lewe sodat alles vir jou ten goede sal meewerk.  En die gedagte van God se liefde vir jou, is die eerste bietjie petrol in jou geloofstenkie vanmôre.

  1. Volharding

Nadat die Here jou herinner en volmaak met sy liefde, kom gooi Hy so bietjie bemoediging en volharding in jou tenkie!  Want Hy weet dat ons swak en moeg kan raak.  Hy weet dat die lewe sy tol kan eis, maar juis daarom gee Hy vir jou die Heilige Gees om jou in jou swakheid by te staan.  Hy stuur die Gees met die opdrag, gaan maak hulle vol, wees by hulle, staan hulle by, bemoedig hulle sodat hulle kan aanhou!  Ja, aanhou reg doen, maar ook aanhou vashou aan die Een wat jou liefhet. Hierdie volharding wat die Heilige Gees jou mee vol maak is nie net ’n geestelike uithou nie, dit is ook daaglikse uithou.  Die Gees sal jou versterk, vir jou krag gee, petrol gee, aanmoedig om te volhard, om elke môre op te staan en aan te hou ry op die snelweg van die lewe.   Margaret Carty skryf oor volharding as sy sê: Wees soos ’n posseël – klou vas aan een ding tot jy jou bestemming bereik (Margaret Carty).  Die Heilige Gees gee vir jou petrol in jou geloofstenk om vas te klou.  Vas te klou aan die liefde, vas te klou aan die sorg en beskerming van die Here Jesus tot jy jou bestemming bereik het.

Jy sien, so is liefde en volharding die twee bestanddele van die geloofspetrol waarvoor Paulus hier bid.

Slot:

Die interessante van die eerste petrol-motor wat Benz gebou het, is dat daar lank voor dit motors was wat net so goed gewerk het.  Dit kon ook omtrent 16 km/uur ry, maar die verskil was – dit het met water gery en nie met petrol nie.  Dit was stoomenjins!

En as jy mooi daaroor dink vanmôre sal jy die twee bestanddele van geloofspetrol, die liefde en volharding in water vanmôre kry.  Die teken van die doop is nie net vir babas bedoel nie, dit is ’n vol maak geleentheid waarin die Here jou weer herinner aan jou eie doop en vol maak met sy liefde, ja onvoorwaardelike eersteliefde en volharding, aanmoediging om saam met Hom te bly loop!

Jy sien, en so op ’n sigbare manier vanmôre word water die petrol vir gelowiges!  As jy wonder oor God se liefde, of sukkel om te volhard, as jou geloofstenkie hierdie jaar leeg geraak het, is vanmôre ’n vulstasie vir jou geloof.  Mag die Here jou geloofstenkie volmaak met Homself, met sy liefde vir jou en die Gees se bemoediging om met geloof te volhard, aan te hou ry op die snelweg van die lewe totdat Hy weer kom.  Amen