Dit is partykeer vir myself ongelooflik hoe ‘n Sondag se preek bymekaar kom. Soos ek baie sê, die Here praat met my oor goed waaroor ek self wonder en mee worstel en dan deel ek dit net hier – sodat ons saam daaroor kan bid en dink. Nou na Japie se preek uit Titus nou die dag, wonder ek vir die afgelope week of wat of ek ‘n goeie voorbeeld is.
? Het jy al daaroor gewonder? Oor jou voorbeeld. Kyk almal is ‘n voorbeeld. Jy is of ‘n goeie of ‘n slegte voorbeeld. Maar is jy ‘n goeie voorbeeld?
En ek praat nou nie net van ‘n voorbeeld as ‘n goeie man of pa nie, maar sommer in die algemeen. Is jy ‘n goeie voorbeeld van ‘n Christen – daar waar jy loop en werk en kuier? Hoe lyk ‘n goeie voorbeeld? Wat doen ‘n goeie voorbeeld? So loop en wonder ek hieroor.
Dinsdagaand ry ek Bybelskool toe. Ek wil afdraai hier by Eunice, sit my flikkerlig aan, skuif in die regterkantste baan in en wag vir my beurt om te draai. Agter my sien ek ‘n vrou wat vir my verwoed tekens wys. Sy eindig langs my in die baan en toe ek my venster afdraai begin sy my vloek. Maar vloeke waarop die matrose in die Kaap se hawe op sal trots wees! Toe sy wegry is daar agter op haar motor ‘n “baby on board sticker” en my worsteling oor ons voorbeeld verdiep. Hierdie matroos-vrou het klein kindertjies en miskien sit sy vanmôre iewers in ‘n kerk. (Sy het my ten minste met ‘n preek gehelp!)
En die vraag is nie na ander se voorbeeld nie, maar vanmôre na jou eie. En met hierdie gedagte lees ons Psalm 34.
Skriflesing: Psalm 34
Nou in hierdie psalm is daar vir my 3 baie belangrike elemente of dan eienskappe van iemand wat ‘n goeie voorbeeld van ‘n kind van die Here is.

1- My lewe is… ‘n loflied of ‘n klaaglied? (1-4)
Ons lees in vers 2:
“Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.”
❓Kom ek vra vir jou die vraag: is jou lewe ‘n loflied of een aanhoudende klaaglied?
Ek reken vriende, dat ons gesprekke vandag grootliks oorheers word deur ‘n klomp klagtes. Dit vat net 2 slukke voor ons begin kla oor die land, oor die petrolprys, oor die agteruitgang en verval. Die gevolg is dat die lof van die Here wat op ons lippe behoort te wees, selde of indien ooit gehoor word! Ons klink nie anders nie!
En tog, as ek vir julle vanmôre sou vra, wie is dankbaar vir dit wat hulle het, sal almal waarskynlik hulle hande opsteek. Maar dit help nie lof en dankbaarheid is in jou hart, maar nooit op jou lippe nie!
En as die Here met ons praat oor ons voorbeeld, dan vra die Heilige Gees vanmôre: wat is op jou lippe? Hoe klink jy? Hoor mense by jou ‘n klaaglied of ‘n loflied?
As jy sukkel om ‘n loflied te sing moet jy bid dat die Heilige Gees jou sal help dat die dank wat in jou hart is, ook lof op jou lippe sal wees!

2- Getuienis (5-8)
Die tweede element of eienskap van iemand wat ‘n goeie voorbeeld is, kry ons in vers 5-8. Dit gaan oor wat jy sê of dan jou getuienis.
Die digter vertel van kere in sy lewe toe dit met hom swaar gegaan het. Ons lees in vers 5: “Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord.” Vers 7: “Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.”
Ja, die lewe is nie altyd net ‘n loflied nie. Daar is tye wanneer ons sukkel om te sing. Swaar tye, moeilike tye, hartseer tye in ons lewe. Maar weet jy, dit is in hierdie tye wat God vir jou ‘n getuienis gee! En getuienis is niks anders nie, as om te vertel hoe die Here my gehelp het toe dit met my swaar gegaan het! Getuienis is jou storie van God by jou! En getuienis word gebore dikwels in jou swaarkry. So elke keer as jy swaarkry, sê dankie Here, ek kry nog ‘n storie om te vertel! Want die Here gaan jou help!
En ek glo die Here het al vir jou baie sulke stories gegee om te vertel:
• Stories waar jy geroep het en die Here het gehoor.
• Stories waar jy gewag het en die Here het geantwoord.
• Stories waar jy gevra het en die Here het voorsien.
• Stories waar jy bang was en die Here het jou vasgehou.
• Stories waar jy hartseer was en die Here het jou getroos.
Hier sit ‘n paar mense wat gisteraand saam met Annel hulle skoolreunie gehou het. Reunie gaan oor die stories wat ons onthou en vir mekaar vertel. Ek dink ons vergeet God se stories met ons.
❓ Weet jy hoeveel stories het jy van God se sorg wat jy vir ander kan vertel!
• En ek wil vanmôre vir ‘n oomblik ‘n geestelike reunie hou. Dink gou vir ‘n oomblik, hoeveel stories het jy van hoe God jou gehelp het? Jy sal waarskynlik hierdie stories kry by die swaarkry tye in jou lewe. En dit hoef nie ‘n voorbladstorie te wees nie. Dit kan ook klein ontmoetings met God wees wat jou gehelp en gedra het.
Ons het almal stories, getuienisse. Maar dan moet jy jou mond oopmaak en vir ander mense daarvan vertel. Ons is skaam om oor God te praat! Is dit nie verskriklik nie! Christene sukkel om oor God te praat! Hulle sukkel om Sy Naam deel te maak van gesprekke. Baie mense sukkel so dat hulle nie eers die Here se Naam voor ander mense noem nie! En as hulle dit regkry praat party van die Groot Man of die Oubaas daar bo.
❓Wanneer laas het jy oor die Here gepraat?
Wanneer laas het jy sy Naam in ‘n gesprek genoem of vir iemand vertel hoe goed God vir jou is? Jy sien, dit is een van die basiese dinge van ons geloof, en ek reken miskien een van die grootste redes waarom ons land lyk soos hy lyk omdat Christene te skaam is om te praat oor hul God.
En ek weet, dit hoor ons baie, jou getuienis is meer as woorde. Dit is Fransiscus wat die bekende woorde gesê het: “Preach the Gospel always, and if necessary, use words!” Jy kan baie sê, maar jou lewe kan iets totaal anders wys. Maar daar is ook nie ‘n getuienis sonder woorde oor God nie!
As jy sukkel om oor God te praat, moet jy bid dat die Gees jou tong sal losmaak!

3- Aanmoediging (12-23)
Die derde element of eienskap van ‘n goeie voorbeeld is dat jy doen wat reg is en ook ander aanmoedig om reg te doen.
Ons lees in vers 12 die aanmoediging: “Kom, kinders, luister na my! Ek wil julle leer hoe om die Here te dien.” En dan leer hy ons hoe die Here gedien moet word (13-15):
• jy moet jou tong weerhou van kwaadpraat
• jou lippe van leuens
• jy moet wegbly van die kwaad af
• en moet doen wat goed is
• jy moet vrede soek met ander mense
Jy sien, vriende, ‘n geloofsvoorbeeld is iemand wat reg lewe. Maar ‘n geloofsvoorbeeld is ook iemand wat dit waag om ander reg te help. En ek gebruik juis die woord waag, want vandag waag al hoe minder mense dit om sonde uit te wys en aan te spreek. Mense is bang om op te staan vir wat reg is, en nog banger om iemand aan te spreek wat nie reg lewe nie. Maar ons as gelowiges het die verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar reg te help. Nie omdat ek beter is as jy of minder sonde het as jy nie, maar omdat ons as gelowiges ‘n goeie voorbeeld wil wees van mense wat die Here dien! Daarom help ons mekaar om die regte ding te doen en om reg te lewe!
En as iemand nie lewe soos die Woord van ons verwag word nie, het ons die reg, maar ook die verantwoordelikheid om iemand dan in liefde aan te spreek. Weet jy, die grootste teken van liefde is juis om vir iemand te gaan sê: luister, dit wat jy nou doen of dit waarmee jy nou besig is, is nie reg nie. En dan moet jy groot genoeg en volwasse genoeg wees om te luister as iemand dit vir jou kom sê. As iemand jou nie liefhet nie, sal hulle nie oor jou worry nie. Maar ons gee so om vir mekaar dat ons mekaar op die regte pad aanmoedig.
❓Miskien is jy die een wat aanmoediging nodig het om op die regte pad te bly. Of miskien sit die Heilige Gees iemand in jou gedagtes wat jy weet aanmoediging nodig het. Gaan wees dan daar ‘n voorbeeld!
Slot:
So leer ek toe hierdie week dat my lewe hierdie 3 dinge behoort te wys as ek ‘n voorbeeld is:
• Lof en dankbaarheid
• ‘n Storie van God wat ek moet vertel
• En aanmoediging sodat ons almal op die regte pad sal bly.
En ek besef die plek waar ons moet begin, is by ons gesin. Begin om in jou huis ‘n voorbeeld te wees.
• Onthou om eerder by die huis dankie te sê vir wat julle het, as om te kla oor wat julle nie het nie. Dan sal julle ‘n loflied hê om te sing!
• Gaan sit by ‘n etenstafel en vertel vir mekaar hoe die Here julle gehelp het. Julle het sulke mooi geloofstories van hoe God en geloof ‘n werklikheid geword het in julle lewens. Dan sal die Gees julle tonge losmaak om Sy stories te vertel.
• Moedig mekaar daar in julle gesinne aan om die regte ding te bly doen selfs al is dit moeilik.
En as jy dit regkry by die huis, tussen jou eie mense, dan sal jou voorbeeld verder uitkring en sal meer en meer mense Jesus in ons sien en hoor. Gaan doen dit. Wees die voorbeeld! Amen