Preek is ook beskikbaar op ons YouTube kanaal: https://youtu.be/ilG4oQE0wa0

Inleidend
Hebreërs is een van daardie briewe waarvan ons eintlik baie min agtergrond het. Ons weet byvoorbeeld nie wie dit geskryf het of presies wanneer dit geskryf is nie. Maar Hebreërs is heel waarskynlik geskryf in die tyd na Paulus en voor die val van die tempel in 70nC. So dit plaas Hebreërs in die tyd van keiser Nero. En ons weet dat Nero die Christene vervolg het, want die Joodse godsdiens was ‘n wettige godsdiens, terwyl die Christelike godsdiens ‘n onwettige bedreiging was. En die Christendom in hierdie tyd het bestaan uit die helfte Jode wat tot bekering gekom het en die ander helfte was bekeerlinge uit die heidendom.
Nou in die tyd van Hebreërs het die druk op Christene begin toeneem. Hulle is nog nie gemartel en doodgemaak nie, dit het eers ‘n rukkie later begin gebeur, maar in hierdie tyd is Christene aangeval, in tronke gegooi en hulle eiendom beskadig en selfs vernietig. En in die praktyk van die lewe het die Christene met ‘n groeiende uitdaging gesit. Wat maak jy wanneer die druk op jou as Christen so groot is dat jy nie meer weet waar jy werk gaan kry nie? Of weet waar jy of jou kinders vanaand gaan slaap of waar julle iets gaan kry om te eet nie?
Vir die Joodse Christene was daar egter ‘n alternatief. Jy word net weer ‘n Jood. Jy gaan terug na die Joodse sinagoge, jy sweer Jesus af, maw jy bely dat jy nie meer in Jesus glo nie, en so sorg jy eintlik vir jou huis. Met die gevolg dat baie van die Joodse Christene terug geval en maar weer Jode geword het.
Nou as jy dan Hebreërs lees, sal jy die refrein hoor waar Christene aangemoedig word om te volhard. Moenie terugval nie! Hou aan groei! Bly volhard soos ‘n atleet. Hou jou oog op die wenpaal. Kyk na die skare geloofsgetuies wat die wedloop voor jou klaargemaak het. Hoor hoe moedig hulle geloof jou aan om te volhard tot die einde. Hierdie volharding is die agtergrond vir ons teksgedeelte vanmôre.
Skriflesing: Heb 5:11 – 6:12
Hebreërs 6:4: “Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring.”
Nou moet ek sê, hierdie verse is sekerlik van die moeilikste in die Bybel vir ons om te verstaan. En daar is ‘n goeie rede voor. Dit pas nie noodwendig in binne ons verstaan van genade en die evangelie nie. Want daar is bitter min van ons wat vanmôre sal saamstem met die gedagte dat ‘n gelowige kind van die Here verlore kan gaan. Trouens, jy is waarskynlik grootgemaak met die gedagte; een keer ‘n kind van God, altyd ‘n kind van God! So, wat maak ons nou met ‘n teks wat die mat onder ons kom uitruk en wat baie duidelik sê dat iemand wat eens ‘n kind van God was, verlore kan gaan?
Nou een van die maklike antwoorde op hierdie vraag is om te sê dat die mense wat hier genoem word, die mense wat verlore gaan, nooit regtig kinders van die Here was nie. Hulle het nooit regtig tot bekering gekom het nie. En tog kan dit volgens ons teks nie waar wees nie! Want ons lees in vers 4 dit is mense
• wat tot die lig gekom het,
• wat die Woord,
• die Gees
• en die krag van God ervaar het.
So ook gaan Hebreërs 5 oor babas in die geloof. En om ‘n baba in die geloof te wees impliseer tog dat jy gebore of dan weergebore moet wees.
1. Gelowiges kan verlore gaan
So die eerste ding wat ons vanmôre uit Hebreërs moet hoor is dat mense, soos ek en jy hier, mense wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het, eens op ‘n tyd gedoop is, wat die Here geken het, wat na sy Woord geluister het, wat vir Hom lief was, wat selfs die krag van die Here ervaar het, kan verlore gaan! En dit is die ongewilde boodskap wat ek vanmôre moet bring. En dit is nie vir sensitiewe luistereaars nie, want vir baie is dit skokkende nuus! Maar dit is wat hier staan!
2. Hoe gebeur dit?
En die vraag by jou is waarskynklik nou, kan dit met my gebeur en hoe kan dit gebeur? En die antwoord vriende is, ja dit kan met jou gebeur en dit gebeur eintlik redelik eenvoudig.
Die Christene wat verlore gaan is hulle wat nie in die geloof volhard nie! In die konteks van Hebreërs is dit mense wat baie goed begin het saam met Jesus, maar dan eindig sonder Jesus. Amper soos ‘n atleet wat met ‘n spoed wegspring, maar aan die einde uitsak en die wedloop verloor. Of soos die Israeliete wat saam met God uit Egipte na die beloofde land trek, maar waarvan 2 miljoen sonder God voor die beloofde land sterf!
Want jy sien, liewe kind van die Here Jesus, dit gaan nie oor hoe jy begin nie, maar oor hoe jy eindig! Hebreërs 12:2 sê Jesus is die Begin en Jesus is die Voleinder van die geloof! En dit is die fout wat baie Christene maak. Hulle fokus net op hulle begin! En hulle argumenteer oor die begin. Watter begin is nou meer betekenisvol? Die begin met jou doop as baba of die begin met jou doop as volwassene? En as ons mekaar nou hiervan oortuig het is ons tevrede, ons het ‘n goeie begin!
My liewe broer en suster, dit gaan nie oor hoe jy begin nie, want jy kan saam met God begin en sonder God eindig! Daarom sê Jesus in Matteus 24:13: “Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.” Heb. 9:6 sê ons is oortuig dat julle “gered sal word.” (maw dit is in die proses om te gebeur) Vers 11: “Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end-uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.”
As jy saam met Jesus begin, moet jy saam met Jesus bly loop sodat jy saam met Jesus kan eindig.
3. Dié wat volhard sal gered word
En jy sien, die enigste manier hoe jy nie saam met Jesus gaan eindig nie, is as jy afvallig word en jou geloof verwaarloos. Jy moet mooi hoor vanmôre, daar is geen krag of mag of teenswoordige of toekomstige dinge wat jou kan skei van die liefde van God nie. Japie het verlede week gesê die duiwel is ‘n nobody. Die duiwel kan jou nie van God af wegruk nie. Daarom is Johannes 10:27 waar wat sê, dat wanneer die skape agter die Herder bly aanloop kry hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit Sy hand ruk nie. Maar dan moet die skape agter Hom bly aanloop. En weet jy wat is die skrikwekkende? Jy is die enigste een wat jou van God kan losmaak!
Die Here het vir jou alles gegee om by Hom te bly, om geestelike te groei en in die geloof enduit te bly volhard.
• Hy het Homself gegee in die Here Jesus
• Jesus gee verlossing vir alle sondes en alle sondaars
• Hy gee die krag van die Heilige Gees om jou te lei en te help
• Hy gee die Woord om jou te leer
• Hy gee die gemeenskap van die gelowiges om jou aan te moedig.
In die woorde van vers 7,8 is jy soos ‘n land waarop God se seën reën. Maar, as jy dan met al hierdie seën jou nie aan God steur nie en jou verhouding met Hom verwaarloos, dan is jy op ‘n pad van selfvernietiging en die dood. En as jy dan verlore gaan is dit nie God se skuld nie, maar jou eie. En jy kan op ‘n punt kom waar daar nie ‘n omdraai kans meer is nie. Ek weet nie waar dit is of wanneer dit is nie, maar daar is so ‘n point of no return. Dit is wat die Woord sê en wat ek vandag vir jou moes kom sê.
Ek en jy is gewaarsku! Moenie jou verhouding met God verwaarloos nie! Dit is lewensgevaarlik!
Daar is vandag baie Christene wat hulleself geestelik verwaarloos en gevolglik geestelik so onoplettend leef dat hulle nie eers raaksien hoe hulle stelselmatig besig is om al verder en verder van God af weg te dryf nie. Hulle is op die pad van die dood omdat hulle afvallig raak en hulle geloof verwaarloos. En hulle besef nie hoe gevaarlik dit is nie. Jou verhouding met God is nie ‘n grappie of ‘n speletjie nie. En die afvalligheid sluip subtiel in en mense dryf stukkie vir stukkie al verder van God af weg. Kom ons vat net ons onmiddellike konteks:
o Kyk hoeveel kinders van die Here gaan vandag nog kerk toe op ‘n Sondag. Statistieke wys so rondom 30%. Die ander 70% het vanmôre na ander plekke of priorititeit weg gedryf. Ja, jy kan sê die kerk red jou nie, maar die kerk is een van die maniere hoe God sorg dat jy groei en nie wegdryf nie.
o Ouers is vandag fanaties daaroor om vir hulle kinders alles te gee, maar in die proses is hulle self skuldig daaraan dat hul kinders geestelik wegdryf. Kyk hoeveel kinders woon eenvoudig nie meer Sondagskool by nie, word voor die kerk afgelaai en kyk hoeveel skoolaktiwiteite geniet voorkeur bo die Here en sy kerk.
o Kyk hoeveel Bybels lê toe onder die stof omdat dit vervang is met facebook en whatsapp tyd.
o Kyk hoe min mense dra nog by tot die werk van die Here in en deur ‘n kerk.
o Kyk hoeveel sogenaamde Christene lieg oop en bloot onder eed.
o Hoor hoe klink Christene by partytjies of by ‘n braai tussen hulle vriende.
Op ‘n sensusvormpie of ‘n siekelys by die hospitaal sal “Christen” staan. Iewers gered of iewers lank terug gedoop, maar nou eintlik baie ver van God af. Hebreërs sê: gevaarlik ver van God af!
Slot:
Die grootste bedreiging vir die kerk van die Here Jesus vandag is nie die duiwel nie, maar Christene wat wegdryf en hul verhouding met die Here Jesus verwaarloos.
Ek weet nie op watter pad jy nou is nie, maar jy moet saam met my daaroor dink. Want net miskien was jy ook onoplettend en het jy jou verhouding met die Here Jesus begin afskeep. Miskien skrik jy vanmôre wakker en besef hoe ver jy regtig al weggedryf het. Dank die Here dan daarvoor! Want jy het vandag nog ‘n kans vir omdraai. Môre kan letterlik te laat wees!
Miskien is die waarskuwing nie vanmôre vir jou bedoel nie, maar sit die Heilige Gees iemand in jou gedagtes teenoor wie jy die verantwoordelikheid het om hierdie boodskap mee te deel. Iemand met ‘n verwaarloosde verhouding met die Here Jesus. Jy kan stilbly of iemand uit die vuur red met hierdie waarskuwing.
So liewe kind van die Here Jesus… “laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.”
Geleentheid waarin jy kan dink oor jou verhouding met die Here.
Gebed
Here, U Woord sê in Romeine 8:16 sê: “Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” En as ons naby aan U leef vandag het ons die versekering dat ons vandag gered sal word en het ons niks te vrees nie, want ons is in U hand. Maar Here, help ons volhard op hierdie pad. Help ons om elke dag, vir die res van ons lewe saam met U te leef. Saam met die Woord, saam met die Gees, saam met die gemeenskap van gelowiges.
Here, U weet op watter paaie elkeen van ons geloop het. Dankie dat u Woord ons vanmôre waarsku. Dankie dat ons die geleentheid het om vandag om te draai.
Liewe kind van die Here Jesus, as jy vanmôre die behoefte het om opnuut om te draai na die Here, wil ek vir jou bid. Jy kan opstaan of net jou oë oopmaak of jou hand oplig dan bid ek saam met jou. Dit is jou geleentheid om om te draai.
Here Jesus, ek het U lief. Ek kan nie sonder U lewe nie. Vergewe my Here, waar ek die afgelope tyd sonder U probeer lewe het. Vergewe my waar ek U afgeskeep het, vergewe my waar ek die kerk afgeskeep het, vergewe my waar ek my verhouding met U verwaarloos het. Ek draai om Here. Dankie dat U met oop liefdesarms my verwelkom. Dankie Heilige Gees dat U met my oor begin. Ek wil naby aan U bly leef, elke dag met my oog op Jesus gevestig, die begin en die voleinder van die geloof. Dankie dat U my vergewe en dat oor kan begin, ook hierdie keer, saam met U. Amen

Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees wat in Hom bly. Amen