Picture1Die bekende skilder Matthias Grunewald het in 1515 ‘n aangrypende kruistoneel geskilder op die altaar in die kloosterhospitaal in Isenheim.  Hande speel ‘n prominente rol in die skildery. Daar is byvoorbeeld die uitgestrekte, biddende hande van Maria Magdalena en die hande van Maria, die moeder van Jesus.  Daar is die hande van Johannes, die evangelis, wat vir Maria vashou en dan natuurlik ook die groot, stukkende hande van die Gekruisigde, met spykers vasgekap aan die houtkruis.  Maar wat ‘n mens die meeste opval is die hande van Johannes die Doper.  Met die een hand hou hy ‘n boek vas, waarskynlik ‘n Bybelperkament, en met sy lewensgrote wysvinger wys hy na Jesus, die Lam van God.

Jy sien, dit illustreer Johannes se roeping!  Dit vertel van sy lewenstaak.  Johannes is ‘n soort brugfiguur wat met die een voet nog in die wêreld van die Ou Testament staan waar die Messias voorspel word, en met die ander voet in die Nuwe Testament waar die verwagting na die Messias waar gaan word.  Met ander woorde: Hy verkondig die Lam van God wat kom om die sonde van die wêreld weg te neem.  Dit is sy lewenstaak!

So indrukwekkend is sy boodskap en sy prediking dat die Jode en Leviete ‘n amptelike afvaardiging van die Sanhedrin in Jerusalem na hom toe stuur om vas te stel wie hy nou eintlik is.  Hulle wys vingers na hom!  Wie is die man?  Hoe lyk sy CV?  Wat is sy identiteit?  Wat maak hom so besonders?  3 Keer word daar vir hom gevra: Wie is jy?  En interessant, dan antwoord Johannes aanvanklik nie hulle vraag nie.  Hy antwoord nie wie hy is nie, trouens hy antwoord deur te sê wie hy nie is nie.  Ek is nie die Christus nie!  En met hierdie antwoord neem hy die aandag van hom af weg en val die lig op Christus.  Met hierdie antwoord wys sy vinger na die Lam!

Ek is nie die Christus nie!

Nou jy sien, van die begin af wil mense die leuen glo dat hulle God kan wees.  Neem vir Adam en Eva in Genesis 3.  Die slang kom na hulle toe met die leuen: “…julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.”  In Jesaja 14 word daar vertel van die verdrukker, dit is nou die duiwel homself se ambisie, en dan staan daar in vers 13: “ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre….; ek klim op tot bokant die wolke, ek word soos die Allerhoogste self.”  Jy sien dit is die leuen wat die duiwel wil verkoop!  Hy wil plant in mense hierdie begeerte om God se plek in te neem.   Om jouself die Christus te noem.

Kom ek wys vir jou hoe mense vandag die versoeking om God wees soos soetkoekies koop.  Toe die Here aan Moses verskyn en vir hom die opdrag gee om te trek deur die woestyn, vra Moses mos: wie sal ek sê het my gestuur?  Met ander woorde, wat is U Naam?  En toe antwoord die Here Ek is wat Ek is.  En met hierdie misterieuse Naam onderskei God Hom van enige ander mens of god!  Niemand op aarde sal hierdie Naam hê nie!  Trouens die Jode het nie eers hierdie Naam op hulle lippe geneem uit respek vir God nie. Maar kyk hoe blatant noem mense hulself vandag God.  SKYFIES

Kyk gou na Poppey.  Wat sê hy as hy sy spinasie eet?  CLIP

I yam what I yam, dan vang hy die weerlig en die wolke is bang vir hom!  En ek wil nou nie vanaand praat oor superhero’s en Ben 10 en dit wat kinders kyk en verstaan van die lewe en hulle rol en plek in hierdie lewe nie, maar die feit is ons almal word gekonfronteer met die sondige geneigdheid om God te wil wees, al is dit net in ons eie lewens.

En dit is nie net waar van Poppey en die beroemdes nie.  Dit sluip ook in in kinders van die Here se lewens en ons verhouding met die Here.  Vriende, jy kan jou eie god wees wanneer jou eie begeertes groter word as die begeerte om Jesus te ken en dien.  En dit is die vraag wat ons onsself moet afvra: is my eie begeertes belangriker as die begeerte om Jesus te dien?  En jou eie begeertes is nie noodwendig net slegte begeertes nie.  Selfs jou goeie en edele begeertes kan in die plek van Jesus in jou lewe staan.  Kan groter en belangriker as Jesus in jou lewe word!  Byvoorbeeld, jou begeerte om te presteer kan belangriker as Jesus word, of jou begeerte om te rus kan belangriker word as tyd saam met die Here, of jou begeerte om vir jou kinders goed te sorg kan belangriker as die Here word.  Ons rig ons eie lewens dikwels in sodat ons op die troon van ons lewens kan bly sit.  Ons lewe baie keer asof ons God nie nodig het nie.  Wat is dit anders as om jou eie god te wees?  Ons ken die Here ook nie altyd in dit wat ons doen of besluit of voorneem nie.  Wat is dit anders as om jou eie god te wees?  Ons dink ons kan sonder die Here regkom en ons eie probleme oplos.  Jy sien, as ons eerlik wil wees sal ons moet erken dat ons lewenstaak en lewensroeping dikwels eerder oor ons eie eer en prestasies en ambisies en geluk gaan en nie in die eerste plek oor God en sy eer nie.  Die Here is baie keer so ’n afterthought tot ons lewe.

So miskien is Poppey maar net ’n baie goeie uitbeelding en vir my ’n ontnugtering van wat ons somtyds in die lewe van onsself dink.

Daarom is die vraag aan Johannes “Wie is jy?” natuurlik ook die vraag van ons tyd.  Maar dan antwoord Johannes hierdie vraag anders as wat ons miskien sou.

Ek is nie die Christus nie.  Met ander woorde, ek is nie die een waaroor julle moet praat nie.  Ek is nie die een waarop julle moet fokus nie. Ek is nie die Een wat julle moet raaksien nie.  Ek is maar net hier om te praat van die lig sodat mense tot geloof kan kom.  Die vraag is nie wie is ek nie, maar eintlik wie is Jesus!

En ek wens dat ons geestelik so sal groei dat dit ook ons antwoord sal wees.  Nie wie is ek nie, maar wie is Jesus in my lewe.  Dat ons gesprekke nie sal gaan oor my en wat ek alles doen en bereik nie, maar oor Jesus in my!  Dat ons die vrymoedigheid sal hê om oor Jesus in my lewe te praat.  Jy sien, jou lewenstaak, jou lewensroeping is om soos Johannes met wysvingers na Jesus te lewe!  Of jy nou ’n dokter, of ’n bestuurder, of ’n onderwyser, of ’n prokureur of ’n student of ’n skolier of ’n ma of ’n oupa is, jou lewenstaak en lewensroeping is om vingers na Jesus te wys.  Om by jou werk vingers na Jesus te wys in die manier hoe jy werk, om jou verhouding of huwelik so in te rig dat dit vingers na Jesus wys, om jou kinders so groot te maak dat hulle Jesus sal leer ken en liefhê, om konflik te hanteer en besluite te neem met vingers wat na Jesus wys.  Dit is hoekom jy gemaak is!  Jy is gemaak sodat jy in alles die lig op Jesus kan laat val.  En dan moet jy groot genoeg wees of nederig genoeg om die lig weg te draai van jouself.  Dan moet jy bereid wees om in Jesus se skaduwee te werk.  Dan kom jou eie eer en eie geluk en eie gemak en eie gewildheid tweede omdat dit nie oor my gaan nie, maar oor Jesus.  Ek minder, Jesus meer in my lewe!

Johannes het natuurlik ’n keuse gehad in hoe hy die fariseërs kon antwoord.  Hy kon vir hulle vertel het van homself en sy besondere gawes en toewyding aan die Here deur in die woestyn te gaan bly.  Maar hy kies om die lig op Jesus te laat val.  Jy sien, dit is ’n keuse waaraan ons onsself gedurig moet herinner.  Elke dag, in elke situasie: oor wie gaan dit nou?  Oor myself en my eie eer, of oor die Here?  Wie kom nou eerste, ek of die Here?  Val die lig nou op my of op Jesus?  En dit is ’n lewenslange keuse teen die versoeking om self die grootste en belangrikste in my lewe te wil wees.

Daar het iets by my gebeur een dag toe ek hier by ’n tannie instap wat aan kanker gely het.   Sy het gewag om dood te gaan.  En elke keer as ek daar instap het ek gewonder hoe ek haar nou kan bemoedig, hoe ek haar kan laat beter voel of dalk gesond bid.  As ek nou daaroor terugdink is dit presies dit waarteen die Woord die hele tyd waarsku.  Hoe kan ek haar god wees wat haar help en gesond maak en laat beter voel?  Tot op ’n dag wat ek daar instap en besef, dit gaan nie oor my nie!  Dit gaan nie oor wat ek sê of nie sê nie.  Dit gaan nie oor hoe goed ek bemoedig of troos of versies uitdeel nie.  Ek is geroep om Jesus daar in te dra.  Om haar aan Jesus te herinner in haar lyding.  Ek is nie die Christus nie, ek moet maar net na Christus wys!

Slot:

Vers 9: “Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.”   Jy sien, om vingers na Jesus te kan wys, moes Jesus natuurlik eers ‘n vinger na jou gewys het.  Daarom die vingers aan die kruis.  Johannes moes getuig van hierdie Jesus wat in ons rigting wys en daardeur ons lewens verander het sodat ons nie net vir onsself nie, maar vir Hom kan lewe.

Jesus het na jou gewys.  Hy het jou lewe verlig, daarom kan jy gaan leef en werk en dien met vingers en woorde en dade wat na Jesus wys.  Amen