Woorde Op Godtube is daar onder Ephesians 4:29 ‘n pragtige video nav die teks.   (http://www.godtube.com)

Ons het pas Pinkster gevier.

Die Heilige Gees is uitgestort.

Die Heilige Gees wil ons as gelowiges lei in ‘n unieke lewe van nuutheid en gehoorsaamheid.

Die vraag is vanaand: “Hoe lyk so ‘n lewe?

Vanoggend het Ds Andre vanuit Hand 4 met ons gehandel oor die vraag:

“Hoe hoor ons die stem van die Heilige Gees?” (Kyk op die gemeentewebwerf.)

Deel van ons heiligmaking en lewe van nuutheid is juis om die Here se stem te hoor.

Nou kom die Heilige Gees vandag en praat met ons oor baie praktiese sake.

Efesiërs 4 praat met ons oor ‘n lewenswyse “in ooreenstemming met die roeping wat julle van God ontvang het” (4:1).

Letterlik gaan dit oor ‘n sinchronisering of harmoniëring.

Die instrumente in die orkes moet ingestem/geharmonieer word met die klavier.

(In ‘n orkes word die viool gebruik om die toonhoogte te bepaal, verstaan ek.)

So moet ons leefstyl pas by die roeping waartoe die Here ons geroep het.

In ons teksgedeelte word dit op verskillende maniere gesê:

Vs 17: “Moenie langer soos heidene lewe nie.”

Vs 24: “…lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.”

Vs 30: ” En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.”

Sien, die praktyk van die christelike lewe het ‘n unieke nuutheid nodig.

Ons leefstyl moet anders lyk as die algemene.

En dit is hierin wat die Heilige Gees ons help en lei.

Die teks vertel ook van die spanningsveld waarin ons as gelowiges leef:

Ons leef elke oomblik op die kruispaaie van hierdie nuutheid of oudheid.

Die ou sondige mens trek een kant toe.      Die Gees trek ander kant toe.

Die sonde trek een kant toe.                        Die Beeld van God trek aander kant toe.

Wees jou ou self                        vs               Wees heilig.

Vs 27 sê: “Moenie die duiwel vatkans gee nie.”

Of die duiwel trek jou oor na die oudheid, of die Heilige Gees trek jou oor na die nuutheid.

Nou is dit interessant dat as Paulus met die eerste lesers praat oor hul leefstyl, dan begin hy om eerste te handel oor wat hulle praat.

Vs 25: “Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat …”

Daarna handel hy oor eerlikheid en hardwerkendheid, maar dan kom hy dadelik weer terug (in ons teksvers, :29) na dit wat ons praat.

Dit lyk my of ons woorde baie belangrik is.

Dit wat ons praat wys nie net dit wat hier binne aan die gebeur is nie, dit beïnvloed ook ander mense.

Die konteks van die Efesiërsgemeente is belangrik. Dit is algemeen bekend dat die eerste kerk nie hul lede uit die hooggeplaasdes en rykes getrek het nie.

Dit was die werkersklas wat eerste tot geloof gekom het.

En hulle werksomgewing was nie baie gesofistikeerd nie.

Dit was rowwe ouens met uitdagende werksomstandighede.

Dit is plek van vloek en skel …

van hard werk en leeglê as die baas sy rug draai…,

van steel as jy die kans kry, want jou salaris was maar baie skraps.

Daarom handel Paulus met hulle oor praat en werk en steel.

Nou die voorskrif vir hoe jy praat:

“Geen vuil taal”. Geen Λόγος σαπρὸς

Hy praat nie oor vloektaal. Dit was ‘n NO-NO!

“Sapros” word ook van slegte vrugte gebruik. Kom ons vertaal dit met “vrot” taal.

Ek gril as ek hoor wat die taal is van die studente as hulle soms op die singel voor my huis krieket speel.

En ek hoop dat daar verandering sal kom as hul groot word.

Ek hoop dat die Heilige Gees hulle sal lei in stylvolle en opbouende taal.

Ek hoor van die Hallopeter-webwerf waar jy iemand of ‘n instansie nou lekker kan slegsê – of kan swartsmeer as hulle swak diens gelewer het.

Dit klink vir my na iets van hierdie “vrot” woorde – as hulle daarna gesoek het!

Dit bring ons by die positiewe van die taalgebruik:

“… praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.”

Letterlik:

“…woorde wat goed is vir opbou van die nood,

           dat dit genade mag bring vir diegene wat dit hoor.”

Daar is min dinge wat mense se lewens so diep kan raak as ander se woorde.

Daar is min dinge wat mense so kan opbou/afkraak as ander se woorde.

Daar is niks wat mense so kan opbou as woorde van waardering en bevestiging nie.

Om byvoorbeeld te sê:

“Ek sien die mooi en liefdevolle manier waarop jy optree. Ek het so baie waardering daarvoor.”

Dit stimuleer die optrede.

Dit bou ‘n positiewe selfbeeld.

Dit gee waardering.

Sal die hoorder ooit weer anders optree?

Nee, hy is gebou met positiewe stene.

Dit versterk sy karakter.

Hy het net daardie laaste steentjie nodig gehad om daardie eienskap stewig vas te lê in ‘n muur wat altyd deel sal wees van sy karakter.

 

‘n Tweede kwalifikasie van wat jy moet praat:

“… sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.”

Letterlik”

“… dat dit genade (Grk: χάριν) mag bring die diegene wat dit hoor.”

Die grootste geskenk wat ooit gegee kan word, is genade.

Genade-woorde is die mooiste woorde denkbaar.

Jesus het vir ons genadewoorde kom leer:

 

Vir Saggeus die sondige tollenaar daar bo in die vyeboom sê Jesus: “Kom gou af. Ek moet vanaand in jou huis tuisgaan.”

Vir die melaatse sê Jesus: “Ek wil jou gesond maak. Word gesond!”

Vir Matteus sê Hy: “Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.”

Vir Lasarus in die graf sê Jesus: “Lasarus, kom uit!”

Vir die owerspelige vrou sê Jesus: ‘Gaan en sondig nie meer nie.”

Vir Petrus wat Jesus 3 maal verloën het, sê Jesus drie maal: “Laat my lammers/skape wei.”

Vir die sondaar langs Hom aan die kruis sê Hy: “Vandag sal jy saam met my in die paradys wees.”

En vir ons sê Hy: “Ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed.”

 

Ek sluit:

Laat ons dit inoefen om genade-woorde te praat.

Laat die Heilige Gees toe om vir jou ‘n nuwe taal aan te leer:

Genadetaal, Jesus-taal, die taal van die Heilige Gees.

Gebed:

Here, ons bely: Ons hou van nature meer van steniging-stene as van u genadestene.

Maak van ons bouers wat mense opbou.

……….. wat vir mense nuwe leefruimte gee.

……. wat met gebedswoorde by U intree sodat dit ander mense ten goede kan kom.