waiting timesAndré Oosthuizen    andrej@webafrica.org.za

As daar nou een ding is wat ek dink niemand van hou nie is dit om te wag.  Kyk dit is nou die toppunt van tydmors en frustrasie!  Ek lees dat vroue oor die algemeen 3276 ure spandeer om te make-up en aan te trek.  Nou dit is ’n lang wagtyd vir mans! 

Omdat ons nie hou van wag nie, is daar nogal druk op mense om goed vinniger en meer effektief te doen.  Neem byvoorbeeld net die kasregisters by winkels.  Daar is byvoorbeeld nou nie net meer een nie, maar sommer 8 of 10 verskillende rye sodat dit vinniger kan gaan.  En terwyl jy wag probeer hulle jou aandag aftrek met lekkergoed en tydskrifte in die rye.  Party plekke dink dit laat jou beter voel as jy weet hoeveelste jy in die ry is en hoe lank jy nog moet wag.  (Jou oproep is vir ons belangrik.  Jy is nommer 234 in die ry.  ’n Konsultant sal binnekort met jou praat!)

Ons hou nie van wag nie.

Maar wie van julle is gefrustreerd gewag vir die wederkoms?   Nie baie nie!  En is dit nie vreemd nie?  Ons hou nie van wag nie, maar ervaar nie dieselfde dringendheid wanneer dit kom by die belangrikste ding wat gaan gebeur naamlik dat Jesus gaan terugkom nie.  Ek bedoel, hoe gereeld dink jy aan die wederkoms?  Ek reken nie baie nie.

Die gelowiges in die Nuwe Testament het ’n baie meer lewendige wederkomsverwagting as ons gehad.  Trouens, ons lees op ’n paar plekke dat hulle selfs ongeduldig en gefrustreerd was oor die feit dat Jesus nie vinnig genoeg kom nie.  Wat tot hierdie lewendige wederkomsverwagting bygedra het, is die feit dat hulle mekaar feitlik daagliks herinner het dat Jesus oppad is.  Soos wat ons mekaar groet met ’n totsiens het hulle gewoonlik na etes, mekaar gegroet met: Maranatha! – die Here Jesus kom.  So hulle het verwag dat Hy moet terugkom!  Nou in hierdie laaste paar verse van Openbaring maak dit nogal sin dat Johannes skryf oor die wederkoms.  Want dit is die laaste ding wat op hierdie aarde gaan gebeur.

En so aan die einde van ’n reeks oor Openbaring het ek gewonder wat is dit wat ek uit Openbaring sal vat?   En daar is ’n paar goed waaraan ek toe kon dink.

Maar ek wil vanaand die reeks oor Openbaring afsluit met 3 goed wat Johannes vir ons in sy Openbaring sê wat ons moet doen terwyl ons, kom ek sê, in die ry wag vir die wederkoms.  En ek wil dit eenvoudig vanaand hou:

Wees lief vir die Here Jesus

Wees lief vir die kerk van die Here Jesus

Wees gereed dat Hy enige tyd kan kom

 

  1. Wees lief vir die Here Jesus

In Openbaring lees ons dit soos ’n refrein dat God sy liefde verklaar vir sy kinders.  Dit is asof Hy nie wil hê ons moet vergeet hoe lief Hy vir ons is nie.  Ons lees dit sommer in die eerste paar verse van hoofstuk 1:5,6: “Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader.”  En die Here Jesus kom verklaar sy liefde vir jou weer hier heel aan die einde van Openbaring op ’n baie besondere manier.  Hy wys sy liefde deur jou te seën en te salf met sy genade en liefde wat vir altyd en altyd by jou sal wees.  Moenie twyfel daaraan dat Jesus jou liefhet nie.

Maar Jesus se liefde vra liefde.  Hy vra dat ons met liefde teenoor Hom sal lewe maar veral dan dat ons liefde vir Hom nie moet verflou nie.  In Openbaring 2:4 sê die Here: “… maar Ek het dit teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.”  So terwyl jy wag moet jou liefde nie verflou nie.  En eintlik moet ons gereeld ons liefde vir God meet.  Is ek nog regtig so lief vir Jesus soos wat ek graag wil wees?  Want jy sien, ons ruil ons liefde vir Here Jesus maklik om vir ’n liefde vir die wêreld en al sy verleidelikhede.  En dit gebeur somtyds dat ons nie die Here liefhet soos wat ons graag Hom wil liefhê nie.  Tot op ’n dag wanneer jy agterkom jou liefde vir Hom het koud geword.

Met ander woorde, terwyl jy wag, onthou Jesus se liefde vir jou, maar aan die ander kant, moenie in jou liefde vir die Here Jesus verflou nie.  Dit moet elke dag meer word en nie minder nie.

  1. Wees lief vir die kerk

Miskien ’n vreemde een vir jou vanaand.  Maar kom ek begin so.

In vers 6 lees ons: “Hierdie woorde is betroubaar en waar.  Die Here God, wat sy Gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur.”  Met ander woorde hier is ’n kommunikasielyn vanaf God na die mense.  God praat deur die Gees met die profete en die profete gee dit vir die mense.  Ons het vanmôre uit Sagaria van presies dieselfde kommunikasielyn gehoor.  Die Gees gee die olie aan die profete om dit aan die mense te gee sodat hulle die lig vir die wêreld kan wees.

In vers 22:16 lees ons ook: “Ek, Jesus het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig…”

Nou reg deur Openbaring lees ons van die spesiale plekkie wat die kerk in God se plan het.  Die kerk is vir God belangrik.  In Op 12 byvoorbeeld word die kerk, as ’n geheel, in die woestyn weggesteek en daar bewaar in die tyd van swaarkry tot die Here Jesus kom.  Met ander woorde ouens, as jy dit wil maak tot die einde moet jy lief bly vir die kerk en betrokke bly by die kerk van die Here Jesus.

Het julle al gesien as ’n leeu ’n bok wil vang wat gebeur?  Hy bekruip die trop en dan wag hy baie keer om te sien watter bok dwaal weg van die trop en gaan loop op sy eie.  Daardie bok word gevang!  Ons leef vandag in ’n tyd waarin mense al hoe minder waarde heg aan die kerk.  Baie mense dwaal weg van die trop.  Baie stemme gaan op dat mense vandag nie eintlik meer die kerk nodig het nie en selfs nie nodig het om kerk toe te gaan nie.  En dit is so, die kerk bring jou nie in die hemel nie.  Maar die kerk is die trop!  Dit is die plek wat God gekies het om jou geestelik te help vorm, om jou te leer.  Dit is die plek waar jy geestelike kos en ondersteuning en beskerming kan geniet.  Dit is die plek waar jy die Woord van die Here moet kom hoor.  En as jy hierdie geleenthede wat die Here gee om bymekaar te wees, om die Woord te hoor en bemoedig of aangemoedig te word gereeld gaan misloop, is jy soos ’n bok wat eenkant alleen rond dwaal en word jy ’n maklike prooi.

So, terwyl jy wag, moenie alleen wag nie, die Here sit jou saam met mense en wil hê dat jy ook die Woord moet hoor wanneer die Gees met die gemeente praat.

  1. Wees gereed dat Hy enige oomblik kan kom

Die derde ding wat jy moet doen terwyl jy wag is om gereed te wees.  Dit lyk vir my of Jesus se koms ’n klomp mense onverhoeds gaan betrap.  Maar jy het geen rede waarom jy nie voorbereid moet wees as Hy kom nie.  Jy het gehoor Hy kom, jy sien in die tekens Hy kom, maar wanneer Hy kom weet niemand.    Al wat ons weet is dat die tyd min is en al die tekens wys daarop dat die wederkoms baie naby is.

Jesus waarsku in hierdie paar verse 3 keer dat Hy skielik en onverwags gaan kom.  Die dag en datum van die wederkoms is iets wat mense al oor eeue heen fassineer.  Baie mense het al datums van die wederkoms voorspel en ek kan nou al vir julle sê almal gaan verkeerd wees.  Want die Woord sê Hy gaan skielik en onverwags kom.  Met ander woorde, Hy gaan kom wanneer niemand dit verwag of voorspel nie.  Daarom dat Op 16:15 sê: “Kyk, Ek kom onverwags soos ’n dief.  Geseënd is dié een wat wakker bly en sy klere reghou…”  En juis omdat Jesus skielik en onverwags gaan kom, moet jy elke oomblik gereed wees vir sy koms.

Slot:

Terwyl ons wag het jy nog geleentheid om ’n paar goed gereed te kry.

Ek sal nie vanaand Amen kan sê sonder om vir jou te vra of jou saak met die Here reg is nie.  Want dit is die belangrikste ding wat nou reg moet wees.  Het jy al sy liefde vir jou aanvaar?

Miskien moet jy weer gaan dink nie net oor jou commitment teenoor Hom nie, maar ook jou commitment teenoor sy kerk.  Jy kan nie ’n lone ranger Christen op jou eie wees nie.  Die leeu gaan jou vang.  Die kerk is die plek waar God ook vir jou brood en water gee sodat jy kan volhard.  Ja, daar is baie ander dinge wat jy op ’n Sondag kan doen, maar jou betrokkenheid by die kerk en die erediens wys tog ook op ’n manier hoe sterk jou liefde vir Hom brand.

Jy weet nou dat Jesus kom.  Moenie aan die slaap gevang word of so besig raak met onbenullighede dat Jesus se koms jou onkant vang nie.

Jesus is coming soon so act like it!

As jy weet Jesus kom Woensdagmiddag 2 uur, hoe sal jy jou lewe inrig?  Watter goed sal jy anders doen?  Waar sal jou prioriteite lê?  Dit is soos ons elke dag moet lewe, asof Jesus vanaand gaan kom.  Dan sal jy voluit vir Hom met liefde en in geloof lewe.

Ja Ek kom gou!  Amen!  Kom Here Jesus!  Ons is gereed.  Amen